Zapri

O nas


GZS Zbornica industrije sejmov in srečanj je združenje organizatorjev industrije srečanj, dogodkov, konferenc, kongresov in sejmov, lastnikov objektov, izposojevalcev in postavljavcev opreme za dogodke ter drugih akterjev iz spremljajoče industrije in dejavnosti.

Ključni cilj zbornice je zastopati, promovirati in podpirati poslovne interese svojih članov ter industrije sejmov in srečanj nasproti zakonodajnim in izvršnim organom na lokalni in državni ravni, v širši regiji in Evropski uniji. Glavne teme vključujejo spodbujanje prodaje in izvoza, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Druga področja aktivnosti vključujejo politiko prepoznavnost industrije, kot generatorja gospodarske dejavnosti in izvoza. 

Zbornica neposredno zastopa več kot 4500 zaposlenih v industriji srečanj (SKD: 82.30, 90.02, 90.04, 74.10) po vsej Sloveniji in tesno sodeluje s svojimi 43 člani, ki izvajajo in podpirajo aktivnosti v industriji tako na slovenskem kot tujem trgu.  

Zbornica neposredno zastopa in tesno sodeluje s svojimi 43 člani, ki izvajajo in podpirajo aktivnosti v industriji tako na slovenskem kot tujem trgu.  

Več kot 60 odstotkov članov Zbornice je neposredno vključenih v organiziranje, promocijo in/ali vodenje prireditev kot so sejmi, razstave, znanstvena in gospodarska srečanja, kongresi, konference, ipd. ter izvajalci in opremljevalci prostorov. Preostanek našega članstva predstavljajo podjetja, ki ponujajo storitve organizacije koncertov, uprizoritve umetniških in kulturnih predstav, glasbenih dogodkov in prireditev ter dejavnost ozvočenja prireditev. 

Na zbornici cenimo in spodbujamo raznolikost članstva glede na velikost podjetja, produkte/storitve in geografsko območje.