Poslanstvo

 

Zbornica industrije sejmov in srečanj (ZISS) je eno izmed panožnih združenj, ki je del Gospodarske zbornice Slovenije. Predstavlja slovensko industrijo sejmov in srečanj do ključnih deležnikov v Sloveniji,  kot tudi v tujini. Naše temeljno poslanstvo je izboljševanje in sooblikovanje poslovnega okolja v panogi, da bo omogočalo večjo gospodarsko rast in konkurenčnost podjetij doma in v tujini. Našim članom nudimo pomoč pri pridobivanju kompetenc, znanj in poslovnih modelov, ključnih za rast njihovega segmenta poslovanja, omogočamo mreženje, predstavitev storitev ter njihovo promocijo med člani GZS. 


 

Vrednote


Vrednote, ki jih gojimo so kreativnost, sodelovanje, strokovnost, povezovanje, odgovornost, gospodarnost in pripadnost. V ZISS  dodatno poudarjamo medsebojno zaupanje, spoštovanje obljub ter iskreno komunikacijo in timsko delo. Za naše člane in deležnike je sodelovanje z nami enostavno in korektno.