Zbornica industrije sejmov in srečanj

O nas


ZBORNICA INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ - ZISS, deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije od 1. aprila 2021.

ZAKAJ ZBORNICA INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ

❖ Izostanek formalnega združevanja in sinergijskega sodelovanja industrije sejmov in srečanj več kot 30 let

❖ Izostanek izmenjave znanja, izkušenj in dobrih praks v industriji sejmov in srečanj

❖ Izostanek standardov, kriterijev in regulative v industriji sejmov in srečanj

❖ Izostanek prepoznavnosti in podpore industriji sejmov ter srečanj na strani zakonodajne in izvršne oblasti, kot generatorja gospodarstva in izvoza lastnega knowhowa (predvsem B2B sejmov)

❖ Izostanek izobraževanja in nadaljnjega razvoja kadrov s specifičnimi znanji industrije sejmov in srečanj ❖ Izostanek promocije industrije sejmov in srečanj doma in v tujini ❖ Izostanek mednarodnega povezovanja