42nd INTERNATIONAL ANNUAL SYMPOSIUM DITP

Sreda / Wednesday, 18. november 2015
POPOLDANSKI PROGRAM / AFTERNOON SESSION
Predsedujoči / Chair: Matej Šušteršič, ICP - Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana (SI)NOVE REŠITVE ZA KROŽNO GOSPODARSTVO
NEW SOLUTIONS FOR A CIRCULAR ECONOMYUvodno predavanje:

PAPIRNIŠTVO V STRATEGIJI PAMETNE SPECIALIZACIJE SLOVENIJE – NAPREDNI MATERIALI IN PRODUKTI IZ CELULOZNIH VLAKEN IN PAPIRJA
Mag.Mateja Mešl, Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana, (SI)
PAPERMAKING IN SLOVENIA'S SMART SPECIALISATION STRATEGY – ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTS FROM CELLULOSE FIBERS AND PAPER
Mateja Mešl, M.Sc., Pulp and Paper Institute Ljubljana, (SI)

3-DIMENZIONALNI ULITKI IZ CELULOZE
René Kleinert, dr. Tilo Gailat, dr. Harald Grossmann; TU Dresden (DE)
3-DIMENSIONAL MOLDINGS FROM CELLULOSE
René Kleinert, Tilo Gailat, Ph.D, Harald Grossmann, Ph.D.; TU Dresden, Dresden (DE)

TISKANA PAMETNA EMBALAŽA
Urška Kavčič1, Matija Mraović2, dr. Tadeja Muck3; 1Valkarton Rakek d.o.o., Rakek, 2Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana, 3Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana (SI)
PRINTED SMART PACKAGING
Urška Kavčič1, Matija Mraović2, Tadeja Muck, Ph.D.3; 1Valkarton Rakek d.o.o., Rakek, 2Pulp and Paper Institute, Ljubljana, 3University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana (SI)

IZDELAVA TISKANIH STIKAL
Tanja Pleša1, Matija Mraović2, Urška Kavčič3, Matej Pivar1, dr. Tadeja Muck1; 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, 2Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana, 3Valkarton Rakek d.o.o., Rakek (SI)
FABRICATION OF PRINTED SWITCHES
Tanja Pleša1, Matija Mraović2, Urška Kavčič3, Matej Pivar1, Tadeja Muck, Ph.D.1; 1University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana, 2Pulp and Paper Institute, Ljubljana, 3Valkarton Rakek d.o.o., Rakek (SI)

ANALIZA CELULOZNIH VLAKEN IN FINE SNOVI TER NJIHOV VPLIV NA LASTNOSTI PAPIRJA
Melanie Mayr, Wolfgang Fischer, René Eckhart, dr. Wolfgang Bauer; Inštitut za tehnologijo papirja, celuloze in vlaknin, Gradec (AT)
ANALYSIS OF PULP FIBERS AND FINES AND THEIR CONTRIBUTION TO PAPER PROPERTIES
Melanie Mayr, Wolfgang Fischer, René Eckhart, Wolfgang Bauer, Ph.D.; Institute for Paper, Pulp and Fiber Technology, Graz (AT)

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA VEZIV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI
Mari Ojanen1, Björn Lindqvist2; 1KEMIRA Oyj, Espoo (FI), 2Kemira Chemicals Germany GmbH, Frankfurt (DE)
INNOVATIVE BINDER TECHNOLOGY TO IMPROVE QUALITY AND COST EFFICIENCY
Mari Ojanen1, Björn Lindqvist2; 1KEMIRA Oyj, Espoo (FI), 2Kemira Chemicals Germany GmbH, Frankfurt (DE)

NOVI KONCEPTI PREMAZOVANJA
Ornela Rezinović; Ministrstvo za kulturo, Zavod za zaščito spomenikov, Sarajevo (BiH)
NEW COATING CONCEPTS
Ministri of Culture, Institute for Monuments Protection, Sarajevo (BiH)


Četrtek / Thursday, 19. november 2015
DOPOLDANSKI PROGRAM / MORNING SESSION:

PROIZVODNA TEHNOLOGIJA
PRODUCTION TECHNOLOGY

FlowJec – POVEČANJE UČINKOVITOSTI ZARADI NOVE TEHNOLOGIJE DOZIRANJA
Axel Dreyer; Voith Paper GmbH & Co. KG, Ravensburg (DE
FlowJec – INCREASE IN EFFICIENCY DUE TO NEW DOSING TECHNOLOGY
Axel Dreyer; Voith Paper GmbH & Co. KG, Ravensburg (DE)

IDEALNI KONCEPT ČEVELJNE STISKALNICE ZA VSAKO PROIZVODNJO
dr. Juergen Bihler; Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik, Niefern-Öschelbronn (DE)
THE PERFECT SHOE PRESS CONCEPT FOR EACH PRODUCTION
Jürgen Bihler, Ph.D.; Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik, Niefern-Öschelbronn (DE)

Evo TEHNOLOGIJA ZA NADZOR OBRATOVANJA IN PRIHRANEK ENERGIJE
dr. Nenad Milosavljević; Andritz Pulp and Paper, Gradec (AT)
Evo TECHNOLOGY TO REGULATE RUNNABILITY AND SAVE ENERGY
Nenad Milosavljević; Ph.D.; Andritz Pulp and Paper, Graz (AT)

FlexoDirect® – REVOLUCIJA V TEHNOLOGIJI POGONOV NA PAPIRNEM STROJU
Maximilian Grengg; AS Drives & Services GmbH, Reken (DE)
FlexoDirect® – A REVOLUTION IN THE PAPER MACHINE-DRIVE TECHNOLOGY
Maximilian Grengg; AS Drives & Services GmbH, Reken (DE)

 

NADZOR IN OPTIMIZACIJA PROCESA
PROCESS CONTROL & OPTIMISATION

Valmet IQ – NAJBOLJŠA POT ZA NAPREDEK V OBVLADOVANJU KVALITETE
Peter Lengauer; Valmet Automation Ges.m.b.H, Dunaj (AT)
Valmet IQ – SMARTEST WAY FORWARD IN QUALITY MANAGEMENT
Peter Lengauer; Valmet Automation Ges.m.b.H, Vienna (AT)

INLINE MERITVE ZA OPTIMIZACIJO PROCESOV PRI RECIKLIRANJU IN DEINKINGU
Daniel Wätzig; BTG Instruments GmbH, Wessling (DE)
INLINE MEASUREMENTS OPTIMIZE RECYCLING AND DEINKING OPERATIONS
Daniel Wätzig; BTG Instruments GmbH, Wessling (DE)

NAPREDNO OBVLADOVANJE LEPLJIVK V PAPIRNIH STROJIH Z UPORABO Nopco Flow Count KOT METODE ZA MONITORING V PROCESU
Achim Schenker, Siegmund Fridrischak, Birgit Bläsing; Nopco Paper Technology, Düsseldorf (DE)
ADVANCED STICKY CONTROL IN PAPER MACHINES USING NopcoFlowCount as On-site MONITORING METHOD
Achim Schenker, Siegmund Fridrischak, Birgit Bläsing; Nopco Paper Technology, Düsseldorf (DE)

 

POPOLDANSKI PROGRAM / AFTERNOON SESSION:

UPRAVLJANJE VIROV
RESOURCE MANAGEMENT

ABB SISTEM ZA UPRAVLJANJE Z ENERGIJO (EMS)
Reinhard Amann; ABB AG, Dunaj (AT)
THE ABB ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS)
Reinhard Amann; ABB AG, Vienna (AT)

DEJAVNOSTI GOSPODARJENJA Z DELOVNIMI SREDSTVI V PAPIRNI INDUSTRIJI: ŠTUDIJA PRIMERA PAPIRNICA VEVČE d. o. o.
Damjan Maletič1, Boštjan Smrekar2, mag. Viktor Lovrenčič3, Matjaž Maletič1, prof. dr. Boštjan Gomišček1,4; 1Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, 2Papirnica Vevče d.o.o., Ljubljana, 3C&G d.o.o., Ljubljana (SI), 4University of Wollongong in Dubai, Faculty of Business, Dubai (AE)
PHYSICAL ASSET MANAGEMENT PRACTICES IN THE PAPER INDUSTRY: A CASE STUDY IN THE PAPER MILL VEVČE d.o.o.
Damjan Maletič1, Boštjan Smrekar2, Viktor Lovrenčič, M.Sc.3, Matjaž Maletič1, prof. Boštjan Gomišček, Ph.D1,4; 1University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Kranj, 2Papirnica Vevče d.o.o., Ljubljana, 3C&G d.o.o., Ljubljana (SI), 4University of Wollongong in Dubai, Faculty of Business, Dubai (AE)

SPREJEMLJIVA LEKAŽA OLJA / MASTI NA PAPIRNEM STROJU
Hans-Georg Weber1, Janez Tomažin2; 1SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Hockenheim (DE); 2DIMAS d.o.o., Medvode (SI)
ACCEPTABLE OIL / GREASE LEAKAGE ON A PAPER MACHINE
Hans-Georg Weber1, Janez Tomažin2; 1SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Hockenheim (DE); 2DIMAS d.o.o., Medvode (SI)

TRAJNOSTNI RAZVOJ V PAPIRNIŠTVU
dr. Mija Sežun, dr. Janja Zule; Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana (SI)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PAPERMAKING
Mija Sežun, Ph.D., Janja Zule, Ph.D.; Pulp and Paper Institute, Ljubljana (SI)