Dan papirništva

45. MEDNARODNI LETNI SIMPOZIJ DITP

 

“TRADICIJA NA PREIZKUŠNJI Z NOVIMI UPORABAMI”

IZDELAVA MIKROKAPSUL ZA PROTIMIKROBNE PREMAZE NA PAPIRJU
Bojana Boh Podgornik1, Barbara Golja1, Silvo Hribernik2, Blaž Likozar3, Aleš Palatinus4, David Ravnjak4, Barbara Šumiga5, Boštjan Šumiga1, Matej Šuštaršič5; 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 3Kemijski inštitut, 4Papirnica Vevče d.o.o., 5Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana(SI)……………………………………………………………………………………………………………..28
  

AKTIVNA IN INTELIGENTNA PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA
Diana Gregor-Svetec1, David Ravnjak2; 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2Papirnica Vevče d.o.o. (SI)………………………………………………………………………30

ALI LAHKO IZBOLJŠAMO IZDELKE NAREJENE IZ PAPIRJA IN PLASTIKE? BioComPack – CE PROJEKT
Andrej Kržan; Kemijski inštitut (SI)    …………………………………….…………………………………32

RAVNANJE S PEPELI VIPAP IN UPORABNOST KOMPOZITOV MULEX, VIPELEX in VIŽELEX
Andrej Pirc; Vipap Videm Krško d.d. (SI)…………………………………………………………………..33

 

 

“TRADICIJA NA PREIZKUŠNJI Z NOVIMI MATERIALI”

INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINE KOT ZANIMIV SUROVINSKI VIR ZA BIO-PROIZVODE
Tea Kapun1, Janja Zule1, Andrej Šinkovec1, Blaž Likozar2, Miha Grilc2; 1Inštitut za celulozo in papir, 2Kemijski inštitut (SI)……………………………………………………………………..35

MEHANSKE LASTNOSTI PAPIRJA IZDELANEGA IZ SLAME
Iva Mikulić1, Branka Lozo2, Ana Tomšič3, Diana Gregor-Svetec3; 1PAN Tvornica papira Zagreb, 2Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 3Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (SI, HR)………………………………………………………………….36

BIOMASA NAVADNEGA TRSTA KOT VIR VLAKNIN IN ZELENIH KEMIKALIJ
Maja Frelih1, Janja Zule1, Lorna Flajšman1, Ema Fabjan1, Blaž Likozar2, Brigita Hočevar2;  1Inštitut za celulozo in papir, 2Kemijski inštitut (SI)………………………………….38

INOVACIJE NA PODROČJU ADITIVOV ZA SUHO JAKOST
Franco Faleschini; Kemira Italy Spa (I)………………………………………………………………………39

PREMAZOVANJE KARTONA S FUNKCIONALNIMI BARIERNIMI PREMAZI
Samir Kopacic1, Andrea Walzl2, Rudolf Kniely2, Armin Zankel3, Erich Leitner2, Wolfgang Bauer1; 1Institute for Paper-, Pulp- and Fibre Technology, Graz University of Technology, 2Institute for Analytical Chemistry and Food Chemistry, Graz University of Technology, 3Institute for Electron Microscopy and Nanoanalysis, NAWI Graz, Graz University of Technology and Centre for Electron Microscopy (AT)………....................40

 

 

“DIGITALNE REŠITVE ZA PROIZVODNJO PAPIRJA”

OPERATIVNO SODELOVANJE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI V INDUSTRIJI CELULOZE IN PAPIRJA
Robert Mihalyi; ABB Ag (AT)……………………………………………………………………………………42

DIGITALIZACIJA NA POTI K INDUSTRIJI 4.0 – BLAGOSLOV ALI PREKLETSTVO?
John Schulz, Roland Berger, Daniel Wätzig, Manuel Nöbauer; BTG Instruments GmbH (DE)…………………………………………………………………………………………………………………………44

PRIHRANKI TERMIČNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE V SUŠILNI SEKCIJI PAPIRNEGA STROJA S POMOČJO PAMETNIH SISTEMOV ZA NADZOR PROCESA
H. Schwarz; Siemens AG PD SLN FI PPM (DE)……………………………………………………………45

ENOSTAVEN NAČIN ZA SLEDENJE PREBIRALNIH KOŠAR – SmartBasket
Christian Gommeringer; Voith Paper GmbH & Co. KG, (DE)……………………………………..47

 

 

“NAPREDEK V PROCESNI KONTROLI IN V VZDRŽEVANJU”

OD LABORATORIJSKEGA KVALITATIVNEGA IN KVANTITATIVNEGA DOLOČANJA MAKROSTICKIJEV DO PRVEGA INDUSTRIJSKEGA ONLINE PROTOTIPA
Didier Rech; Techpap SAS (FR)………………………………………………………………………………….51

STOPNJA MLETJA IN NAPREDNA KONTROLA MLETJA
Erik Teunissen; ABB AB / Lorentzen & Wettre (SE)……………………………………..……………52

POMEN ORGANIZACIJE IN NADZORA MAZANJA
Hans-Georg Weber; SKF Lubrication Systems (DE)……………………………………………………54

ČIŠČENJE STROJEV S SUHIM LEDOM V PAPIRNI IN TISKARSKI INDUSTRIJI
Jernej Črtalič; Blast Tehnik d.o.o. (SI)……………………………………………………………………….56

 

 

“POSTERJI”

POTENCIALNA UPORABA PAPIRNIŠKIH MULJEV IN PEPELOV PAPIRNIŠKIH MULJEV V GRADBENIŠTVU
Sabina Kramar, Stanislav Lenart, Marjan Tušar, Karmen Fifer Bizjak, Vilma Ducman, Ana Frankovič; Zavod za gradbeništvo Slovenije (Sl)…………………………………………………58

VPLIV RAZLIČNIH ZUNANJIH DEJAVNIKOV NA STARANJE RECIKLIRANIH PAPIRJEV
Barbara Blaznik, Diana Gregor Svetec, Sabina Bračko; Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana (Sl)…………………………………………………………………………….60

LASTNOSTI PAPIRJA IZDELANEGA IZ JAPONSKEGA DRESNIKA
Gregor Lavrič1, Ana Mendizza2, Maruša Ropret2, Tanja Pleša1, Klemen Možina2, Diana Gregor-Svetec2; 1Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana; 2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Ljubljana (Sl)…………………………………………………………………………………………………………….62
 

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTI IN NA NOVO PRIDOBLJENE RAZISKOVALNE OPREME NA INŠTITUTU ZA CELULOZO IN PAPIR V OKVIRU PROJEKTA IN EVROPSKEGA CENTRA ODLIČNOSTI INNORENEW COE
Barbara Šumiga; Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana (Sl) …………………………………….63

OGLJIČNI ODTIS V PODJETJU VIPAP VIDEM KRŠKO
Andraž Najžar, Justina Šepetavc; Vipap Videm Krško d.d., Krško (Sl)………………………..65

NOV NAČIN PRIPRAVE VZORCEV IN STABILIZACIJA PAPIRJA IN LISTIN Z NANOSOM PIGMENTA VERDIGRIS
Bor Kolar Bačnik1, Mitja Denac1, Jana Kolar2, Jasna Malešič3, Alenka Mozer1; 1Gimnazija Vič, Ljubljana, Slovenija; 2CERIC – ERIC, Trst, Italija; 3Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (Sl)……………………………………………………………………….67