Dan papirništva

 

22. DAN SLOVENSKEGA PAPIRNIŠTVA

 

UTRIP SLOVENSKE PAPIRNE INDUSTRIJE
Stanislav Menard, predsednik UO Združenja papirne in papirno predelovalne industrije………………………………………………………………………………………………………….………12

KADRI ZA PRIHODNOST PAPIRNE INDUSTRIJE
Petra Prebil Bašin,  direktorica Združenja papirne in papirno predelovalne industrije,      GZS………………………………………………………………………………………………………………….……….14

SPREMINJANJE TRGOV, SPREMLJANJE POLITIK EU
Jori Ringman,  namestnik direktorja in direktor za trajnostni razvoj, Evropska konfederacija papirne industrije (CEPI)  ……………………………………………………..……………16

TRENDI NA TRGU ENERGENTOV TER VPOGLED V RAZVOJ ENERGETIKE V PRIHODNOSTI
Dejan Paravan, direktor strateškega inovinarnja, GEN-I d.o.o………………………………...17

POTENCIALI INDUSTRIJE 4.0 ZA PAPIRNO INDUSTRIJO
Marko Bohar, strateški koordinator grozda Pametne tovarne in samostojni   svetovalec Zbornice elektro in elektronske opreme…………………………………………………18

MMK DIGITAL – Spletni nakup kartona 24/7
Thomas Gschwendtner, direktor Količevo Karton d.o.o.; Danijela Jovic, vodja projekta Group Digital Business, Mayr-Melnhof Karton AG……………………………………………………22

NAROČILNIŠKA EKONOMIJA – KAKO SMO SE SPOPRIJELI Z DIGITALIZACIJO
David Schmedding, Head of Customer Segment Management, Heidelberg  Druckmaschinen AG…………………………………………………………………………………………………24