Ukrepi za podjetja

DELOVNOPRAVNI UKREPI ZA MALA, SREDNJA IN VELIKA PODJETJA


Ta rubrika zajema možne postopke podjetij v času kriznega poslovanja na podlagi splošne delovnopravne zakonodaje, neodvisno od interventne corona zakonodaje in možnih drugih ukrepov. Zlasti tu ni zajet ukrep sofinansiranja skrajšanja polnega delovnega časa, ker je ta vsebovan v interventni zakonodaji PKP3 in PKP4. Pripravili: Metka Penko Natlačen, Urša Sojč.