Splošno

Na e-konferenci MSP pripravljen poseben memorandum (15.4.2021)

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri GZS je danes pripravila 8. e-konferenco za mala in srednja podjetja, katere osnovna tema je bila, kako po korona krizi. Pripravljen je bil poseben memorandum za MSP, ki ga je GZS - PTZ že posredovala Vladi Republike Slovenije.

Memurandum PTZ

POSLOVNI RAZLOG DODAN KOT IZJEMA ZA VSTOP V DRŽAVO BREZ KARANTENE IN NEGATIVNEGA TESTA (15.4.2021)

Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se med drugim spreminja tudi v delu, kjer se nanaša na vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa. Tako je po novem med izjemami za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa med nujne razloge dodan poslovni razlog. Več...

PREDLOG ZBORNICE INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ (ZISS) ZA DOPOLNITEV RAZPISOV Z SKD VSEH AKTERJEV DEJAVNOSTI, PORAVEK PRESEČNEGA DATUMA TER HKRATNO UPOŠTEVANJE DEJANSKEGA STANJA IZVEDBE DEJAVNOSTI ZA POMOČ PREŽIVETJU-ZAGONU INDUSTRIJE, KI JE ŽE 14 MESECEV ZAPRTA (15.4.2021)

Zbornica industrije sejmov in srečanj je 15. aprila na predsednika vlade Republike Slovenij Janeza Janšo, ministra Zdravka Počivalška z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter dr. Tomaža Kostanjevca, direktorja Agencije SPIRIT naslovila poziv, da se v razpise vključijo SKDji vse dejavnosti članov Zbornice sejmov in srečanj ter vseh v celotni industriji srečanj, da se naredi popravek presečnega datuma vpisa glavne SKD dejavnosti v register podjetij, oz. k življenjskosti razpisa z upoštevanjem dejanskega stanja in dela podjetij ZISS na trgu. Več...

RAZŠIRITEV IZJEM ODLOKA O DOLOČITVI  POGOJEV VSTOPA V SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (13.4.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je 31. 3. 2021 na Ministrstvo za notranje zadeve in Direktorat za policijo in druge varnostne vede naslovila dopis, v katerem smo predlagali, da se čezmejno napotene delavce, tedenske delovne migrante in prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov, nujno izenači s čezmejnimi dnevnimi migranti, ki so v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določeni kot izjema. Prav tako smo še navedli, da bi morala za vse naštete kategorije potnikov veljati enaka pravila.

Vlada Republike Slovenije je prisluhnila našim predlogom in je 9. 4. 2021 sprejela nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta v 11. členu določa, da se vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa in sicer:

 1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;
 2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje.

Odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1135/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

SPREJET NAČRT SPROŠČANJA UKREPOV IN PODALJŠANJE EPIDEMIJE ZA 30 DNI (9.4.2021)

Vlada je na dopisni seji 9. aprila sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in podaljšala epidemijo za 30 dni. Odpravila je omejitev gibanja ponoči, ostaja pa še naprej prepoved zbiranja in prireditev ter prehajanja med regijami, ki je dovoljeno le izjemoma, spremembe pa so tudi pri izjemah za vstop v državo. Več...

PREDLOGI ZBORNICE INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ ZA DODATNE UKREPE ZA BLAŽENJE POSLEDIC EPIDEMIJE V PANOGI TER PREDLOG SPROŠČANJA DEJAVNOSTI V POVEZAVI Z VLADNIM SEMAFORJEM (1.4.2021)

Zbornica industrije sejmov in srečanj je 1. aprila na predsednika vlade Republike Slovenij Janeza Janšo, ministra Zdravka Počivalška z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter dr. Mateja Lahovnika, vodjo vladne svetovalne skupine, tj. tiste, ki rešujejo problematiko epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), naslovila predlog ukrepov ter predlog sproščanja dejavnosti. Več...

MGRT: Obvestilo o izvajanju storitev v času zaustavitev javnega življenja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (30.3.2021) Več...

GZS za razširitev izjem glede prehajanja meje in nujnega varstva otrok v času lockdowna (31.3.2021)

Ljubljana, 31. marec 2021 - GZS je danes na predsednika Vlade RS in pristojne ministre naslovila poziv, da se veljavna odloka glede prehajanja mej in zagotovitve nujnega varstva vrtčevskih otrok in učencev prve triade razširita z dodatnimi izjemami. Več...

Izjava predsednika GZS Boštjana Gorjupa (29.3.2021)

pred lockdownom, napovedanim med 1. in 11. aprilom.

Na GZS smo z zasrkbljenostjo spremljali dogajanja glede obvladovanja koronavirusa in dvigovanja številk, ki so nakazovale prihajajoči 3. val v Sloveniji in celi Evropi. Bili smo v permanentnem stiku z vlado in še posebej MGRT, da najdemo rešitve, ki ne bi bistveno negativno vplivale na kondicijo in sposobnost slovenskega gospodarstva, kjer si prizadevamo za varna delovna mesta …

V tej luči pozdravljamo odločitev, da trgovine s tehničnim blagom in živilske trgovine ter industrija delujejo tudi v obdobju lockdowna, da bomo uspešno zajezili tretji val. Pozdravljamo, da bomo s pomočjo cepljenja in splošne prekuženosti lahko s pomočjo novega interventega zakona zaštartali tudi tiste dejavnosti, ki so bile bistveno prizadete, kot sta turizem in industrija srečanj. Tu apeliramo za oblikovanje rešitve s paketom, kjer bomo pomagali temu administrativno zaustavljenemu gospodarstvu k ponovni oživitvi z možnostjo financiranja obratnih sredstev in ohranitvijo delovnih mest …

Celotna izjava je objavljena na MEdiaGZS.

Vlada sprejela ukrepe za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom (28.3.2021)

Vlada je na predlog posvetovalne skupine sprejela zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021 in določila spremembe ukrepov, ki so podrobneje razloženi na spletni strani gov.si. Več...

GZS ZA OHRANITEV DELOVANJA GOSPODARSTVA (23.3.2021)

Ob zadnjih podatkih o vnovičnem porastu števila okužb s koronavirusom tudi v Sloveniji, na Gospodarski zbornici Slovenije pozivamo Vlado RS, da v primeru morebitnega ponovnega zaostrovanja ukrepov zagotovi čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva. Več...

Sporočilo Eurochambres pred Tristranim socialnim vrhom EU in zasedanjem Evropskega sveta (23.3.2021)

Več...

OBVEZNOST TESTIRANJA ZAPOSLENIH V PRODAJALNAH (12.3.2021)

Pravna služba GZS je s strani gospodarskega ministrstva prejeli obvestilo, da so ministrstvo in pristojni inšpektorati dogovorili skupno stališče do vprašanja v povezavi z obveznostjo testiranja zaposlenih v prodajalnah (3., 4. in 5. člen veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji). Navajajo, da se pogoj testiranja zaposlenih enkrat tedensko (oziroma ustrezna dokazila) se pri izjemi prodajaln nanaša na vse zaposlene, ki so neposredno ali posredno v stiku s prodajalci ali blagom (pogoj testiranja tako npr. velja tudi za skladiščnike, čistilke, varnostnike,…). V kolikor pa določene storitve v prodajalni opravljajo zaposleni pri drugem podjetju na podlagi pogodbe med obema, trgovcem in tem podjetjem (npr. zagotavljanje storitev čiščenja preko čistilnega servisa, zagotavljanje storitev varovanja preko varnostne službe , trgovski potniki), gre za odnos B2B, ki se z odlokom ne ureja. Kljub temu ministrstvo trgovcem priporoča, da zaradi varnosti svojih strank tudi s pogodbenimi partnerji v pogodbi dogovorijo testiranje njihovih zaposlenih, ki v prodajalnah prihajajo v stik s strankami ali blagom.

LETO DNI DELA NOVE VLADE: KLJUČNI PODPORNI MEHANIZMI NA TRGU DELA (11.3.2021)

Večji del zadnjega leta je bil v znamenju priprav podpornih paketov #PKP1-8, ki so do določene mere naslavljali izzive, ki jih je epidemija covid-19 prinašala gospodarstvu. Zato je bilo delo Vlade RS zelo zahtevno. Ključni izziv epidemije je bil v napovedovanju gibanja okuženih, s čimer je imela tudi stroka težave, ter usklajevanju ukrepov med državami na eni ter iskanjem najustreznejšega razmerja med zajezitvenimi ukrepi in sproščanjem na drugi strani. Vsekakor lahko potrdimo, da smo bili pri tem v Sloveniji uspešnejši v drugem valu epidemije. Več...

EUROCHAMBRES Women’s Network  o aktualnih izzivih ženskega podjetništva  (4.3.2021)

EUROCHAMBRES Women’s Network (EWN), najpomembnejša panevropska skupnost ženskega podjetništva za izmenjavo znanja, dobrih praks, kontaktov in povezovanja v strateška partnerstva, je danes objavila rezultate obsežne raziskave o vplivu omejitvenih ukrepov zaradi COVID-19 na žensko podjetništvo. Ti so po izsledkih raziskave povečali številne že prej obstoječe omejitve, hkrati pa se je pokazalo, da je kriza preobrazila mnoge poslovne prakse in modele ženskega podjetništva. Raziskava je pokazala, da je 46% anketirank uvedlo digitalno prodajo, 50% jih izpostavlja veliko ali zelo veliko povečanje neuravnoteženosti med delom in družinskim/prostim časom, 75% jih je izrazilo potrebo po usposabljanju za povečanje digitalnih veščin, 66% jih je moralo spremeniti poslovni model, nadaljujejo se tudi težave z dostopi do kreditiranja. V luči prihajajočega mednarodnega dneva žensk je Martha Schultz, predsedujoča EWN, na današnjem posvetu o izsledkih te raziskave poudarila, da je pandemija le še ponovila opozorila na potrebo po sprejetju ukrepov, ki bodo evropskemu ženskemu podjetništvu omogočile pridobitev digitalnih veščin, ustrezen dostop do financiranja  in primerno uravnoteženost delovnega in družinskega življenja, če naj se izkoristi njegov velik potencial za gospodarsko okrevanje.  Infografika raziskave je dostopna na https://platform-nc.eurochambres.eu/s/dZNCwsjQNqtKKkT/preview             

POZIV AVTOSERVISNE IN AVTOMOBILSKE STROKE: KO GRE ZA VARNOST VOZIL IN VOZNIKOV, SO VSE STORITVE NUJNE! (3.3.2021)

Omejitve in ukrepi na področju dejavnosti avtoserviserjev in  prodaje vozil v času epidemije so prinesli tudi veliko zmede in negotovosti pri uporabnikih vozil. Teh je v Sloveniji več kot 1,5 milijona. Zato so predstavniki stroke, Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri GZS-Podjetniško trgovski zbornici, Sekcija avtoserviserjev pri OZS ter Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS na današnji novinarski konferenci vlado pozvali k sooblikovanju ukrepov in opozorili na nujnost rednega servisiranja vozil in nemotenega delovanja dejavnosti tudi v času epidemije, ko je osebno vozilo za številne edino prevozno sredstvo. Več...

APEL IN PREDLOGI PROIZVAJALCEV TER DOBAVITELJEV V TURISTIČNO GOSTINSKI PANOGI IN VERIGI (3.3.2021)

Proizvajalci živil, dobavitelji proizvodov in storitev v celotni verigi za gostinstvo, so na vlado naslovili apel, da ta razmisli o vsaj delnem odprtju lokalov, skladno s pravili, ki naj jih in jih lahko gostinci upoštevajo. Veliko je namreč vseh vrst gostinskih lokalov (bari, restavracije, gostilne, drugi ponudniki tovrstnih storitev), ki imajo zunanje terase in po analogiji iz maja 2020, lahko v skladu z zahtevami NIJZ, ustrezno varno in pregledno organizirajo svoje delo. Dodatno so vlado pozvali, da razmisli o dodatnih ukrepih, ki bi jih zajeli v PKP9 in s katerimi bi omogočili poslovno preživetje. Več...

MORATORIJI IN DRŽAVNA JAMSTVA ZA NOVA POSOJILA: POBUDA GZS, ZBS IN OZS ZA PODALJŠANJE INTERVENTNE ZAKONODAJE (18.2.2021)

GZS, ZBS in OZS so 17. februarja v skupnem pozivu  na Vlado RS naslovili pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9. Predlagali so, da se odlog plačila obveznosti podaljša do konca leta 2021 ne glede na morebitno koriščenje te možnosti, podaljšanje poroštvene sheme za nova posojila ter njeno poenostavitev pri manjših posojilih. Več...

ANKETA GZS O DRŽAVNI POMOČI: OHRANJANJE ZAPOSLOVANJA KLJUČNO ZA OHRANITEV GOSPODARSKE AKTIVNOSTI (17.2.2021)

70 % storitvenih in 60 % industrijskih podjetij je v lanskem letu beležilo padec prodaje, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije, v kateri je sodelovalo 423 podjetij. Povprečnemu podjetju se je prodaja zmanjšala za 15 %. Kljub epidemiji pa je pretežni del podjetij leto zaključil s pozitivnim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). Kot najkoristnejša ukrepa za ohranitev poslovanja so anketirana podjetja ocenila čakanje na delo in skrajšan delovni čas. 39 odstotkov podjetij, ki so pomoč prejela, pa bo moralo v povprečju vrniti 40 odstotkov pomoči. Več...

PREDLOGI GZS ZA #PKP9 (15.2.2021)

GZS je na Vlado RS naslovila širši povzetek vseh problematik, ki niso bile zajete v dosedanji protikoronski zakonodaji. Za prihodnji deveti paket pomoči si zato želi, da naslovi manjkajoče ukrepe za nadaljnje premagovanje razmer v koronakrizi in za olajšanje poslovanja. Več...

Zbornica računovodskih servisov opozarja na nujnost podaljšanja roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020

Več kot mesec dni po tem, ko je 8. januarja GZS Zbornica računovodskih servisov (ZRS) prva sprožila pobudo za podaljšanje roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020, nismo prejeli odgovora od Ministrstva za finance RS. Računovodje, v vsaj 90 odstotkih gre za ženske, so v zadnjih mesecih močno obremenjeni in opozarjajo na velike stiske. Več...

POBUDA GZS ZA VKLJUČITEV NUJNEGA POSLOVNEGA RAZLOGA MED IZJEME OB PREHODU MEJE (11.2.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na notranjega ministra naslovila pobudo, da med izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG), doda izjema prehoda meje v primerih nujnih poslovnih razlogov s povratkom v 24 urah po prehodu meje. Z določitvijo izjeme bo gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter pridobivanje novih poslov v tujini. Več...

OBVEZNO TESTIRANJE: VLADA RS NAJ ZAGOTOVI POVRAČILO STROŠKOV PRAVNIM OSEBAM (10.2.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je Vlado RS 10. februarja pozvala, da zagotovi sredstva pravnim osebam, ki nastajajo zaradi obveznega testiranja kot pogoja za ponovno odprtje gospodarske dejavnosti.

SPREJET #PKP8 - PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (5.2.2021)

Državni zbor RS je seji 3. 2. 2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov. Zakon je začel veljati 5. februarja. Več...

GZS: SPREJETI #PKP8 PRINAŠA MANJ, KOT BI MORAL (3.2.2021)

#PKP8, ki je bil potrjen na včerajšnji seji Državnega zbora, prinaša nujne ukrepe, a je gospodarstvo s sprejetim besedilom zakona le delno zadovoljno, saj so podjetja od #PKP8 pričakovala več. Na GZS pričakujemo, da bodo izpuščena področja bolje naslovljena v napovedanem #PKP9. Več...

SPREJET #PKP8 - PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (3.2.2021)

Državni zbor RS je seji 3. 2. 2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov. Predloga zakona še ni obravnaval Državni svet in še ne velja. Več...

PODALJŠAN ZAČASNI OKVIR ZA DRŽAVNO POMOČ, SPREJET ZA PODPORO GOSPODARSTVU OB IZBRUHU KORONAVIRUSA (29.1.2021)

Evropska komisija je začasni okvir za državno pomoč, sprejet za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, podaljšala do 31. decembra letos. Ob tem je tudi razširila področje njegove uporabe, saj je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

Višje zgornje meje pomoči

Ob upoštevanju vztrajne gospodarske negotovosti ter podaljšanih vladnih ukrepov za omejitev gospodarske dejavnosti, s katerimi naj bi se zajezilo širjenje virusa, so se z današnjo spremembo prav tako povišale zgornje meje nekaterih ukrepov podpore, določene v začasnem okviru:

 • Kar zadeva omejene zneske pomoči, dodeljene na podlagi začasnega okvira, so se predhodne zgornje meje na podjetje dejansko podvojile (ob upoštevanju razpoložljivosti podpore de minimis). Nove zgornje meje znašajo 225 000 evrov na podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov (prej 100 000 evrov), 270 000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture (prej 120 000 evrov), in 1,8 milijona evrov na podjetje, dejavno v vseh drugih sektorjih (prej 800 000 evrov). Tako kot prej se lahko ta pomoč kombinira s pomočjo de minimis v višini do 200 000 evrov na podjetje (do 30 000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, in do 25 000 evrov na podjetje, dejavno v kmetijskem sektorju) v obdobju treh poslovnih let, če so izpolnjene zahteve ustrezne pomoči de minimis.
 • Za podjetja, ki jih je kriza zaradi koronavirusa še posebej prizadela in katerih izguba prometa v upravičenem obdobju znaša vsaj 30 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov podjetij, ki jih ne krijejo njihovi prihodki, v znesku do 10 milijonov evrov na podjetje (prej 3 milijone evrov).

Evropska komisarka za politiko konkurence Margrethe Vestager je dejala: »Ker pandemija koronavirusa traja dlje, kot smo upali, moramo še naprej skrbeti za to, da lahko države članice zagotavljajo potrebno podporo za preživetje podjetij. S tem bomo državam članicam omogočili, da izkoristijo vso prožnost pravil o državni pomoči, hkrati pa omejili izkrivljanja konkurence.«

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_261

Predlog #PKP8: GZS pripravila predloge sprememb (27.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je danes na Vlado RS in poslanske skupine naslovila predloge sprememb Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8) v amandmajski obliki. Spremembe pričakuje tako pri subvencioniranju minimalne plače kot pri ukrepih čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa ter kratkotrajnih bolniških odsotnosti. Več...

PREDLOG ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (PKP8) – POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA (26.1.2021)

Vlada je seji 25.1.2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Pravna služba GZS je pripravila pregled poglavitnih rešitev predloga. Več...

V Državnem zboru RS predlog zakona še ni bil obravnavan in še ne velja.

VLADA POTRDILA PREDLOG #PKP8 (25.1.2021)

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije covida-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Vlada bo zakon posredovala v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Več: https://www.gov.si/novice/2021-01-25-vlada-potrdila-predlog-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19-pkp8/

PRIPOROČILA  EUROCHAMBRES  ITALIJANSKEMU PREDSEDNIKOVANJU B20 (22.1.2021)

V skladu z nedavno objavljeno Global Economic Survey 2021, ki smo jo v EUROCHAMBRES pripravili  v okviru Global Chamber Platform,  je predsednik EUROCHAMBRES  Christoph Leitl poslal italijanskemu predsednikovanju B20 priložena priporočila za hitro, inkluzivno in vzdržno ekonomsko okrevanje s poudarki na pospeševanju potrošnje ob spoprijemanju z naraščajočo brezposelnostjo v svetovnih regijah kot posledice uničujočih učinkov COVID-19, povečevanju vlaganj v R&D in prevzemu vodilne vloge za zaustavitev pretečega protekcionizma, ki ogroža optimistične napovedi gospodarske rasti v 2021. Več...

GZS POZVALA FINANČNO MINISTRSTVU H POMOČI PODJETJEM V NAJBOLJ PRIZADETIH DEJAVNOSTIH (22.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za finance RS naslovila pobudo za pomoč tistim skupinam podjetij, ki ostajajo pri do sedaj veljavnih interventnih ukrepih v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila predvsem subjekte, ki pripadajo dejavnostim fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarskih dejavnosti, industrije srečanj, gostinstva in turizma ter drobnega gospodarstva. Navedla je tudi nekaj predlogov sprememb veljavnih ukrepov - med drugim pri ukrepih čakanja na delo, kritju fiksnih stroškov, odlogu kreditnih obveznosti in obveznosti lizinga. Več...

GZS PRIPRAVILA PREDLOGE UKREPOV ZA #PKP8 TER PREDLAGALA SPREMEMBE ZAČASNIH ODLOKOV (18.1.2021)

GZS je na Vlado RS posredovala predloge ukrepov za 8. protikoronski zakonodajni paket. Razmere za poslovanje so v vrsti podjetij še vedno zelo zaostreni, predlagani ukrepi GZS pa bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje poslovanje. Hkrati je GZS predlagala tudi spremembo nekaterih začasnih odlokov.

Predlagani ukrepi za #PKP8

Predlagani ukrepi za spremembo začasnih odlokov

VLADA NAPOVEDALA PODALJŠANJA ČAKANJA NA DELO (14.1.2021)

Subvencioniranje čakanja na delo, ki ga je država z namenom preprečitve odpuščanja delavcev uvedla kot enega prvih ukrepov za blažitev posledic epidemije covid-19, bo po včerajšnjih napovedih predsednika vlade Janeza Janše podaljšano. V osmem protikoronskem zakonodajnem paketu, ki je v pripravi, naj bi se podaljšalo še vsaj do konca aprila. To je potrdil tudi minister za delo Janez Cigler Kralj na današnjem sestanku z delodajalskimi organizacijami.

Na GZS sicer pripravljamo nabor ukrepov, za katere pričakujemo, da morajo biti vključeni v #PKP8. Med njimi bomo predlagali tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo celo do 30. junija 2021. V naslednjih dneh bomo predloge ukrepov posredovali na vlado.

MITI IN RESNICE O 21. ČLENU NOVEGA #PKP7 (8.1.2021)

Več...

#PKP7 SPREJET – PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (31.12.2020)

30. decembra 202 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. Zakon je začel veljati 31. decembra 2020. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov po #PKP7. Več...

#PKP7 OBJAVLJEN V URADNEM LISTU (31.12.2020)
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7 je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 30. decembra 2020. Zakon začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 31. decembra 2020.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304

OBVEZNO UPOKOJEVANJE URAVNOTEŽUJE PRAVICE DELODAJALCEV IN DELOJEMALCEV (31.12.2020)

Na GZS menimo, da so ocene sindikatov o več stomilijonskem pritisku na pokojninsko blagajno in javne finance zaradi ukrepa upokojevanja po #PKP7 močno pretirane. Vsak delodajalec si želi ohranjati dobre sodelavce in večina starejših zaposlenih, ki želijo delati, je za podjetja dragocena. Za tiste, ki jim je v 40 letih dela zmanjkalo elana ali sodobnega znanja, pa je prav, da ima tudi delodajalec možnost, da se izreče o nadaljevanju ali prekinitvi delovnega razmerja z zaposlenim, ki ima pogoje za upokojitev in s tem doseženo socialno varnost.  Več... 

MDDSZ: POZIV K UKREPOM V GOSPODARSKEM SEKTORJU V ČASU BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRAZNIKOV (23.12.2020)

Za upočasnitev in zaustavitev širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 ter omilitev negativnih posledic in preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema je treba nujno zmanjšati število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic za življenje in delo. Zato ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poziva delodajalce, da v času praznikov oziroma za obdobje od 24. 12. 2020 do 10. 1. 2021 v največji možni meri sprejmejo razpored delovnega časa, ki bo predvidel kolektivno izrabo letnega dopusta. Delodajalce, pri katerih delovnega procesa ni možno organizirati na način, da se v obdobju od 24. 12. 2020 do 10. 1. 2021 predvidi izraba kolektivnega letnega dopusta, pa poziva, da za zaposlene v tem obdobju in tudi v prihodnje v čim večjem obsegu uredijo opravljanje dela na domu.

Dopis MDDSZ

PREDLOG #PKP7 SPREJET NA VLADI – KLJUČNI UKREPI (21.12.2020)

Vlada je na seji dne 19.12. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma #PKP7.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Z zakonom se določajo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na področje gospodarstva, infrastrukture, socialnega varstva in zdravstvenega varstva, dela in delovnih razmerij.

Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov. Predlog zakona bo predvidoma 29. 12. 2020 obravnavan v Državnem zboru in trenutno še ne velja. Več...

VRH MALEGA GOSPODARSTVA: EPIDEMIJA BO MALEMU GOSPODARSTVU ODNESLA 1,8 MRD EUR DODANE VREDNOSTI (17.12.2020)

Kriza, ki jo povzročila epidemija koronavirusa, je še posebej prizadela malo gospodarstvo. Številna mala podjetja so na robu zloma. Ukrepi, ki jih je sprejela država za stabiliziranje razmer, so posledice omilili, ne morejo pa jih izničiti. Podjetniki pričakujejo, da jim bo omogočeno poslovanje, saj daljšega obdobja zaprtosti ne bodo prenesli. Pomoč, ki jo zagotavlja država, mora biti vsem dostopna, hitra in pod enostavnimi pravili. Glede tega so se strinjali udeleženci 9. Vrha malega gospodarstva, ki ga je organizirala GZS, tokrat prvič virtualno. Več...

VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA: ZMAGOVALCI TUDI PO KRIZI (17.12.2020)

S sedanjim razvojnim modelom Slovenija napreduje dokaj stabilno, vendar prepočasi, da bi lahko uresničili svoje sanje – postati Slovenija 5.0, družba trajnostnega razvoja, ki bo z uporabo znanosti, umetne inteligence, industrije 4.0 in inovativnosti zagotavljala delo, socialno varnost in okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih in s tem po razvitosti prodrla v krog najuspešnejših držav sveta. Za to je potrebna nova razvojna paradigma, v okviru katere bo osrednje mesto namenjeno vlaganjem v razvoj in inovativnost, so se strinjali udeleženci današnjega 15. Vrha slovenskega gospodarstva, ki ga je Gospodarska zbornica Slovenije tokrat prvič organizirala povsem virtualno. Več...

APEL ZA ODPRTJE ZAPRTEGA DELA GOSPODARSTVA (16.12.2020)

Gospodarska zbornica Slovenije je danes pozvala Vlado RS k odprtju zaprtega dela gospodarstva.

Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc: "Zavedamo se, da se nahajamo v izjemno občutljivem obdobju. Od striktnega upoštevanja vseh predpisanih ukrepov zdravstvene stroke in NIJZ je odvisno, ali bomo uspeli premagati in ustaviti epidemijo covid-19. Vendar pa pozivamo Vlado Republike Slovenije, da z enakimi standardi varovanja zdravja v gospodarstvu omogoči, da delujejo vsa podjetja v vseh regijah, ki lahko in morajo zagotoviti upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. V podjetjih cenijo pomoč države, vendar pa le-ta ne more nadomestiti vsega izpadlega dohodka, zaradi česar so številna podjetja že na robu propada. Podaljševanje njihovega zaprtja ne bo imelo nepopravljivih posledic le za podjetja, temveč za celotno družbo. Več...

POZIV K SPOŠTOVANJU PRIPOROČIL (14.12.2020)

TZS, OZS, GZS, ZDS in ZDOPS pozivamo prebivalce Slovenije, vodstva podjetij in zaposlene v podjetjih ter drugih institucijah k strogemu in doslednemu spoštovanju priporočil za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Le striktno izvajanje priporočil in ukrepov bo pripomoglo k stabilizaciji in obvladovanju trenutnih razmer ter dopuščalo vsaj delno izvajanje storitvenih dejavnosti v Sloveniji ter nadaljevanje sproščanja. Več...

Odziv GZS-Zbornice računovodskih servisov na poziv ministra za zdravje k popolnemu zaprtju gospodarstva (9.12.2020)

GZS - Zbornica računovodskih servisov meni, da je predlog ministra za zdravje Tomaža Gantarja k popolnemu zaprtju gospodarstva nesprejemljiv. Vlado RS poziva, naj poišče druge ustreznejše rešitve za zajezitev epidemije. Več...

Skupščina GZS o digitalni preobrazbi in aktivnostih GZS (9.12.2020)

Člani Skupščini GZS so na današnji e-seji obravnavali Umarjevo Poročilo o produktivnosti 2020. Razpravljali so tudi o problematiki minimalne plače ter sprejeli Plan dela GZS za leto 2021. Več...

Ob visokih ukrepih za zaščito zdravja, je nujno sprostiti gospodarstvo, ne pa zaostriti ukrepe (8.12.2020)

Cilja sproščanja: z okrepljenimi hitrimi testi bistveno bolj in hitreje zajeziti epidemijo kot v zadnjih tednih, obenem pa takoj sprostiti nekatere dejavnosti že pred novim letom.

Že skoraj dva meseca zdravstveni in omejitveni ukrepi proti širjenju koronavirusa v Sloveniji niso prinesli bistvenega izboljšanja epidemioloških razmer. Ni rezultatov, kot so bili ob implementaciji zajezitvenih ukrepov napovedani in kot smo jih pričakovali. Pomemben del gospodarstva je čedalje bolj prizadet zaradi prepovedi ali močnih omejitev poslovanja, zaradi česar se gospodarska škoda iz dneva v dan močno povečuje.

Že zdaj vsak teden izgubimo 60 milijonov evrov dodane vrednosti. Če bi ukrepe v 14 dneh zaostrili, bi dodatno izgubili tudi do 700 milijonov evrov dodane vrednosti. Več...

MGRT: Epidemija se je razvila v psihološko krizo zaupanja, zato je nujna sprememba vladne strategije (8.12.20)

Objavljamo povezavo na sporočilo za javnost MGRT. "Včeraj smo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeli poziv k zaustavitvi oziroma zaprtju gospodarskih dejavnosti, ki ga ne moremo podpreti, ravno nasprotno. Do sedaj smo spoštovali vse predloge, vse zahteve posebne vladne skupine za zajezitev epidemije, še več, tudi javno smo jih zagovarjali, ker smo zaupali zdravstveni stroki ...". Več...

STRATEGIJA ZA TRAJNOSTNO OBVLADOVANJE PANDEMIJE (3.12.2020)

Evropska komisija je danes sprejela strategijo za trajnostno obvladovanje pandemije v prihajajočih zimskih mesecih, ki lahko prinesejo tveganje povečanega prenosa virusa zaradi posebnih okoliščin, kot so srečanja v zaprtih prostorih. Strategija priporoča stalno skrbnost in previdnost v celotnem zimskem obdobju in v letu 2021, ko se bo začelo izvajanje varnega in učinkovitega cepljenja. Komisija bo nato zagotovila nadaljnje smernice o postopni in usklajeni odpravi zajezitvenih ukrepov. Usklajen pristop na ravni EU je ključnega pomena za zagotavljanje jasnosti ljudem in preprečevanje ponovnega izbruha virusa, povezanega s prazniki ob koncu leta. Pri vsaki omilitvi ukrepov bi bilo treba upoštevati razvoj epidemioloških razmer ter zadostne zmogljivosti za testiranje, sledenje stikov in zdravljenje bolnikov.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2254

GZS PRIPRAVILA PREDLOGE 13 SISTEMSKIH UKREPOV ZA #PKP7 (3.12.2020)

Gospodarska zbornica Slovenije je Vladi RS posredovala predloge ukrepov, za katere je prepričana, da jih je potrebno vključiti v 7. protikoronski zakonodajni paket.
Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc: "Drugi val epidemije koronavirusa in ponovno zapiranje dela gospodarstva kličeta k sprejemu dodatnih ukrepov za ohranitev gospodarstva in okrepitvi nekaterih obstoječih rešitev. Za premagovanje razmer v koronakrizi predlagamo vladi in pristojnim ministrstvom 13 sistemskih ukrepov."

Dopis vladi: 13 sistemskih ukrepov za #PKP7

UO GZS O PROTIKRIZNIH UKREPIH IN AKTIVNOSTIH GZS (2.12.2020)

Člani UO GZS so na e-seji 2.12. obravnavali vladne ukrepe v okviru protikriznih zakonodajnih paketov ter problematiko minimalne plače. Sprejeli so tudi predlog Plana dela GZS za leto 2021, ki so ga posredovali v potrditev Skupščini GZS. Več...

Sprejet #PKP6 (26.11.2020)

Pregled nad ključnimi novimi ter podaljšanjem /spremembami veljavnih ukrepov. Več...

ČE PRIDE DO ZAPRTJA CELOTNEGA GOSPODARSTVA, PA ČETUDI LE KRATKOTRAJNO, BOMO ŠKODO ODPRAVLJALI VEČ LET (20.11.2020)

Več kot 90 odstotkov podjetij nima scenarija za prekinitev poslovnega procesa, kaže najnovejša anketa Gospodarske zbornice Slovenije na reprezentativnem vzorcu več kot 130 podjetij. Od marca je za COVID-19 zbolelo 3,5 % zaposlenih, zajetih v najnovejši anketi GZS. Več...

Podrobnejša pojasnila: Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 16. novembra 2020, z namenom omejitve stikov in gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, zožuje izjeme glede izvajanja dejavnosti in začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. MGRT je na svoji strani objavil uporabna pojasnila v zvezi s trenutno veljavnim Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Povezava: https://www.gov.si/novice/2020-11-17-podrobnejsa-pojasnila-odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev/

Kdo in kako bo predvidoma lahko dobil subvencijo za fiksne stroške?

V predlogu PKP6 je med drugim pripravljen predlog za pomoč pri kritju dela fiksnih stroškov tistim podjetjem, ki so jim prihodki od prodaje bistveno upadli v primerjavi z lanskim letom. Kritje stroškov zadeva obdobje drugega vala epidemije, torej od 1. oktobra do 31. decembra 2020. Ukrep so bo začel uporabljati naslednji dan po objavi PKP6 v Uradnem listu. Več o načrtovanem ukrepu si lahko preberete tukaj: https://www.gov.si/novice/2020-11-16-kdo-in-kako-lahko-dobi-subvencijo-za-fiksne-stroske/

DELO NA DOMU - NUJA DANAŠNJEGA ČASA (19.11.2020)

Delo na domu predstavlja sodoben način dela, ki temelji na vzajemnem zaupanju med delodajalcem in zaposlenim, so se strinjali udeleženci včerajšnjega Dneva delodajalcev, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v virtualni obliki. Na posvetu je bilo delo na domu predstavljeno skozi prizmo sedanje ureditve in usmeritev, kaj izboljšati, da bo postalo čim bolj dostopno delodajalcem in delavcem najširšega spektra. Šlo je za tretji posvet v okviru projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev v kolektivnem dogovarjanju 2017-2021. Več...

APEL EUROCHAMBRES V LUČI ZASEDANJA EVROPSKEGA SVETA (19.11.2020)

V Združenju evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) poudarjamo skrajno pomembnost današnje video konference Evropskega sveta glede spopadanja s COVID-19. Predsednik EUROCHAMBRES Christoph Leitl v kritičnem odzivu na poskuse madžarske in poljske vlade, da bi blokirali dolgoročni proračun EU in paket za okrevanje, poziva voditelje držav članic k rešitvi tega problema. Leitl prav tako vnovič poudarja pomen ustreznega delovanja enotnega trga, še posebej tudi v procesu okrevanja. Celotna izjava je priložena.

GZS pripravila predloge amandmajev na #PKP6 (18.11.2020)

Poleg zagotavljanja zdravja in življenja posameznikov je v tem trenutku ključno vprašanje v gospodarstvu, kako zagotoviti čim boljšo likvidnost podjetij, s tem pa ohraniti delovna mesta in obstoj podjetij. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP6) pomembno naslavlja prav tematiko likvidnosti in financiranja gospodarskih subjektov. Da bi bile posamezne zakonske rešitve z vidika gospodarstva bolj uporabne ter bi ustrezneje omilile posledice uvedbe zadnjih zajezitvenih ukrepov v boju proti pandemiji COVID-19, je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila več predlogov amandmajev. Več...

NextGenerationEU: podpora gospodarstvu EU (13.11.2020)

Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice Unije, sta 10. novembra 2020 dosegla politični dogovor o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021–2027 (1074 milijard evrov) in novem instrumentu za okrevanje, NextGenerationEU (750 milijard evrov). Več

SURE: zaščita delovnih mest (13.11.2020)

Različne sheme za subvencioniranje krajšega delovnega časa v državah EU so se v času zajezitvenih ukrepov proti pandemiji izkazale kot dober način za zaščito delavcev pred množično brezposelnostjo. Ob tem takšne sheme podjetjem pomagajo ohranjati znanje, ki be se z odpuščanji zgubilo.

Evropska komisija je zato predlagala 100 milijard evrov vredno pobudo SURE, ki bo financirala ohranjanje delovnih mest in tako podprla ljudi, ki jim grozi brezposelnost.

Slovenija je v tem okviru dobila 1,1 milijarde evrov za financiranje ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.

Finančna podpora državam bo na voljo v obliki posojil pod ugodnimi pogoji. Posojila z jamstvi članic v imenu EU bo na trgu najela Evropska komisija. Slednja je v ta namen prvič v zgodovini oktobra 2020 uspešno izdala prve socialne obveznice.

OBJAVLJEN PREDLOG #PKP6 (12.11.2020)

Vlada je objavila Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t. i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19. Zakon je Vlada že poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor RS. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo predloga zakona lahko najdete na povezavi. Nekaj ključnih ukrepov, ki jih bo predvidoma prinesel najdete na povezavi.

GZS POZVALA VLADO, DA NE ZAOSTRI UKREPOV (12.11.2020)

Gospodarska zbornica Slovenije je na predsednika Vlade RS Janeza Janšo in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška naslovila pismo, v katerem Vlado naproša, da ne zaostri ukrepov proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ker ne bodo bistveno pripomogli k obvladovanju števila okuženih. GZS je pri tem izpostavila, da bi takšno postopanje povzročilo ponoven pretres v podjetjih, od katerih se številna že vse od pomladi soočajo z drastičnim upadom poslovanja, nekatera so komaj v ponedeljek ponovno začela s poslovanjem. Več...

VLADA SPREJELA PREDLOG #PKP6 (11.11.2020)

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19.
Predlog zakona med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet, itd. Več...

MANJ KOT ODSTOTEK ZAPOSLENIH V PODJETJIH ODSOTNIH ZARADI OKUŽBE S COVID-19 (10.11.2020)

V slovenskem gospodarstvu z zaskrbljenostjo spremljamo podatke o širjenju obolelih s koronavirusom.  Vendar pa ocenjujemo, da bi bilo zapiranje gospodarstva neutemeljeno in tudi neustrezno. Na podlagi podatkov s terena, ki smo jih zbrali na GZS, za takšen ukrep tudi ni utemeljenih razlogov. Apeliramo na sprejemanje razumnih odločitev, ki ne bodo ogrozile obstoja številnih delovnih mest in podjetij ter s tem davčnih prilivov v javne blagajne in proračun RS. Več...

VLADA SPREJELA OSNUTEK #PKP6 (7.11.2020)

Vlada Republike Slovenije je na svoji sobotni seji sprejela osnutek zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - #PKP6. V torek bo osnutek zakona predstavila na Ekonomsko socialnem svetu, nato pa ga bo sprejela na dopisni seji. Predvidoma v sredo bo predlog zakona posredovan v obravnavo v Državni zbor in predstavljen širši javnosti. Več...

PREDLOGI GZS ZA PKP6 (30.20.2020)

Razmere v slovenskem gospodarstvu terjajo dodatne ukrepe, s katerimi bomo pomagali prizadetim podjetjem in posameznikom. GZS je zato pripravila nov predlog ukrepov za PKP6 (na povezavi), ki ga je včeraj posredovala Vladi RS in pristojnim ministrstvom. Več...

VSE INFORMACIJE VEZANE NA ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNO POTROŠNIKOM OBJAVLJENE NA ENOTNEM SPLETNEM MESTU

Ministerstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vse informacije vezane na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, objavlja na enotnem spletnem mestu https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-blaga-in-storitev/. Na tej spletni strani, ki se dnevno posodoblja, objavljajo tudi pojasnila, na podlagi prejetih vprašanj in naših odgovorov.

OBVESTILO O POSTOPKU ZA PRIDOBITEV POTRDILA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO DELNO POVRNJENEGA IZGUBLJENEGA DOHODKA ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE NA DOMU ZA SAMOZAPOSLENE, DRUŽBENIKE IN DELNIČARJE GOSPODARSKE DRUŽBE OZ. USTANOVITELJE ZADRUGE ALI ZAVODA IN KMETE (23.10.2020) Več...

PROBLEMATIKA ODREJANJA KARANTEN (21.10.2020)

NIJZ je 16.10.0202 na svojih spletnih straneh objavil Spremenjen protokol sledenja stikom okuženih z novim koronavirusom SARS-CoV-2. V protokolu pojasnjujejo, da zaradi omejenih kapacitet od sobote, 17.10.2020, dalje epidemiološka služba ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene. Na GZS smo se nemudoma odzvali ter na vse pristojne naslovili poziv za takojšnje ukrepanje. Na odgovor še .čakamo. Več...

Dopis GZS NIJZ-ju, MZ-ju in MDDSZ-ju

PISMO PREDSEDNIKA GZS ČLANOM GZS (20.10.2020)

Ob že drugi razglasitvi epidemije v tem letu se kot posamezniki in kot podjetja soočamo z novimi omejitvami. Hkrati pa sedanjo situacijo razumemo kot priložnost za preboj agilnih podjetij, med katerimi je veliko slovenskih, in s tem za lažje zmanjšanje razvojnega zaostanka za zahodno Evropo - kar je naš strateški cilj v iniciativi Slovenia 5.0. Več...

Pismo zaposlenim v gospodarstvu (19.10.2020)

Pismo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zaposlenim. Več...

VLADA SPREJELA #PKP5 (30.9.2020)

PKP5 podaljšuje in uvaja nove ukrepe za ohranitev delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19

Na dopisni seji 29. oktobra je Vlada sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket. Gre za peti sveženj ukrepov, katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-09-29-98-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/

VSTOP V SLOVENIJO IZ DRŽAV NA ORANŽNEM IN RDEČEM SEZNAMU BREZ KARANTENE, ZADOSTUJE PREDLOŽITEV NEGATIVNEGA TESTA (28.9.2020)

Vlada je na seji 26. septembra 2020 sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije s katerim se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam. Odlok med drugim tudi omogoča od 28.9.2020 vstop v Slovenijo iz držav na oranžnem in rdečem seznamu tudi brez karantene, in sicer z ustreznim negativnim testom na prisotnost sars-cov-2.

Več: https://www.gov.si/novice/2020-09-26-od-28-septembra-bo-negativni-test-ob-vstopu-v-slovenijo-ze-zadoscal-da-karantena-ne-bo-odrejena/

NOV SEZNAM DRŽAV IN PO NOVEM TUDI DELOV DRŽAV GLEDE NA EPIDEMIOLOŠKE TVEGANJE (28.9.2020)

Vlada je na seji 27. septembra 2020 sprejela premembo Sklepa o določitvi seznama epidemiološko varnih držav oziroma njihovih administrativnih enot in seznama držav oziroma njihovih administrativnih enot z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati 29. septembra 2020.

Več: https://www.gov.si/novice/2020-09-27-jutri-spremembe-na-seznamih-drzav-na-rdeci-seznam-nekateri-deli-drzav-clanic-eu-tudi-madzarske-avstrije-in-hrvaske-italija-na-oranzni-seznam-poljska-in-srbija-na-zelenega/

VLADA JE 23. SEPTEMBRA 2020 POTRDILA PREDLOG #PKP5 (24.9.2020)

Peti protikoronski zakon (PKP5) predvideva z namenom ohranitve delovnih mest in pomoči delodajalcem podaljšanje ukrepa čakanje na delo doma do konca leta 2020 za vse panoge, pogoj je upad prihodkov za vsaj 30 odstotkov glede na leto 2019. Od 1. septembra dalje zakon prinaša možnost uveljavljanja 80-odstotnega nadomestila za odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile, to je, če je bila zanj odrejena karantena. Za zaposlene je podaljšan ukrep 100-odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Samozaposleni bodo upravičeni do povračila nadomestila v vrednosti 250 evrov, če jim je bila odrejena karantena. Ukrep bo veljal od 1. oktobra. Za samozaposlene in mikropodjetja se znova uvajajo začasni ukrepi v obliki mesečnega temeljnega dohodka v vrednosti 700 evrov in povračila prispevkov v vrednosti 400 evrov mesečno.

Predlog zagotavlja tudi pomoč izvajalcem občasnih prevozov, mestnih prevozov v obliki nadomestila stroškov, ki so jih imeli med 16. marcem in 11. majem (med razglašeno epidemijo), ko niso mogli izvajati prevozov. Predlagano je še, da se jim priznajo stroški za zaščitno opremo za voznike in sredstva za razkuževanje vozil.

Povzeto po: https://www.gov.si/novice/2020-09-24-5-svezenj-protikoronskih-ukrepov-osredotocen-na-trg-dela-ter-podrocje-zdravstva/

Gospodarstvo naj bo zgled odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 (21.9.2020)

Ko je spomladi prvič izbruhnila epidemija novega koronavirusa, je Slovenija obstala. Delovanje mnogih družbenih sistemov in procesov smo močno omejili ali jih začasno preselili v virtualno okolje, da bi se izognili scenarijem, ki so jih doživljale številne države.

Gospodarstvo pa je delovalo naprej. V slovenskih podjetjih in organizacijah ste se odzvali hitro in ob upoštevanju novih higienskih pravil sprejeli protokole ravnanja, ki so postali merilo odgovornega ravnanja. Dejstvo, da se v pomladnih mesecih znotraj podjetij ni pojavilo niti eno samo žarišče okužb, je dokaz, da je delovne procese mogoče organizirati tudi v najzahtevnejših pogojih.

Razmere pa se ponovno zaostrujejo in zadnje dni tako z zaskrbljenostjo spremljamo naraščajočo statistiko okužb. Vitalnost našega gospodarstva je v teh okoliščinah odvisna od zdravja zaposlenih v njem.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije zato celotni gospodarski sektor pozivamo k natančnemu in doslednemu izvajanju vseh zdravstvenih in higienskih protokolov ter priporočil, preprečevanju morebitnih okužb in varovanju zaposlenih.

Direktorje pozivamo, da so odgovorni in ustrezno poskrbijo za varnost in zdravje svojih delavcev na vseh področjih – od delovnih površin, skupnih prostorov in sanitarij, zaposleni pa naj v največji meri poskrbijo za svojo varnost in zdravje ter dosledno upoštevanje vseh navodil.

Pomembno je storiti vse, da kljub izzivom, ki jih pred nas postavlja izbruh koronavirusa, naše gospodarstvo ohranimo v pogonu.

Veljavne omejitve (21.9.2020)

Vlada je na dopisni seji v petek, 18. 9. 2020, z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Odlok velja od 19.9.2020 dalje. Prav tako je določila, da je opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6. do 22.30 ure. Ta odlok začne veljati 21. septembra 2020.

Povezavi do obeh odlokov:

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Možni prihodnji ukrepi (21.9.2020)

Poleg tega je Vlada na seji dne 17. 9. 2020 predstavila nabor ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb. Nekateri od teh ukrepov bodo vplivali tudi na delovne organizacije.

Spodaj navedeni ukrepi trenutno še ne veljajo, ampak so v pripravi in bodo aktivirani, ko bo Vlada presodila, da bodo razmere to terjale.

Po napovedih Vlade bo lahko prišlo do naslednjih sprememb:

 • lastniki in vodstva podjetij bodo morala od strokovnjakov za medicino dela pridobiti oziroma dopolniti oceno tveganja širitve COVID-19 okužb v podjetju ter pravočasno uvesti vse svetovane preventivne ukrepe;
 • ob vstopu v delovne prostore bo potrebno meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev; vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško (pristojno ministrstvo bo pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnik);
 • možne bodo omejitve pri uporabi javnega potniškega prometa;
 • možne bodo dodatne omejitve glede zbiranja ljudi, na kar bo potrebno biti pozoren pri organizaciji dogodkov;
 • po potrebi se bodo sprejele spremembe vezane na vstop v državo za primer nadaljnjega zaostrovanja razmer v sosednjih in ostalih državah.

Po zagotovilu Vlade bodo vse spremembe, ki se nanašajo na delovne organizacije (npr. merjenje temperature) komunicirane pravočasno, da bodo delodajalcem dale ustrezen čas za pripravo na spremembe.

Delo na daljavo (21.9.2020)

Vlada priporoča tudi delo na domu, če slednje omogoča delovni proces in da se, če je to mogoče, uvede sistem kolobarjenja. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, je na seji ESS dne 18.9.2020 dejal, da priporočilo Vlade za urejanje dela od doma pomeni, da se lahko delodajalec pri ureditvi dela od doma sklicuje na 169. člen ZDR-1. Omenjeni člen omogoča, da se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine. Kako ustrezno odrediti delo na domu, si lahko preberete na naši spletni strani.

Zdravstveni inšpektorat: Definicija zaprtega javnega prostora (14.9.2020)

Zdravstveni inšpektorat RS je posredoval odgovor glede definicije zaprtega javnega prostora, ki se uporablja za namene izvajanja nadzora nad določbami Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 117/20; v nadaljevanju: odlok).

»Kot zaprti javni prostor je potrebno razumeti prostor, ki je brezpogojno ali z določenimi omejitvami dostopen vsem in v katerem se odvijajo družbeni procesi in javno življenje. V primeru podjetij oziroma pri opravljanju dejavnosti se za zaprt javni prostor tako šteje vsak prostor, ki je brezpogojno ali z določenimi omejitvami dostopen strankam.«

KARANTENA SKRAJŠANA S 14 NA 10 DNI (10.9.2020)

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Časovno obdobje odreditve karantene se skrajšuje s 14 na 10 dni. Podaljšuje se veljavnost negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, in sicer s 36 na 48 ur. Dodan pa je pogoj, da test ni bil opravljen v Sloveniji. Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, po novem nista več časovno omejeni, ob vstopu v Slovenijo pa bo treba predložiti ustrezna dokazila in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur in ni bil opravljen v Sloveniji. Sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem portalu GOV.SI.

PREHAJANJE MEJE BREZ KARANTENE (27.8.2020)

Brez karantene tudi ožji družinski člani slovenskega državljana, omogočeno je prehajanje meje tudi zaradi nujnih poslovnih razlogov

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Tudi ožji družinski člani slovenskega državljana brez karantene

Karantena ne bo odrejena ožjemu družinskemu članu državljana Republike Slovenije, ki potuje skupaj z njim in prihaja iz države članice EU ali države članice schengenskega območja, če lahko dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem. Ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

Izjema za gospodarsko dejavnost

Izjema za gospodarsko dejavnost je napisana bolj jasno in razumljivo, potrdilo A1 pa ni več obvezno dokazilo. Zadostujejo ustrezna dokazila, ki dokazujejo potrebo po prehodu državne meje zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti. Ostaja pa obvezna predložitev negativnega testa na COVID-19.

Prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov

Prehajanja meje zaradi neodložljivih osebnih opravkov je razširjeno tudi na prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov. V obeh primerih je potrebna vrnitev v času, ki je nujno potreben za izvedbo opravila, ki pa ne sme biti daljši kot 48 ur.

Brez testa za vabljene tuje delegacije

Uveljavljanje izjeme za vstop brez karantene članom vabljenih tujih delegacij je omogočeno brez negativnega izvida testa na COVID-19.

Uveljavitev sprememb

Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, in sicer 28. avgusta 2020.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

SVET ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: POZIV K VAROVANJU ZDRAVJA DELAVCEV (13.8.2020)

Več v prilogi.

Kaj uvrstitev Hrvaške na seznam rdečih držav pomeni za gospodarski promet med Slovenijo in Hrvaško?

21. avgusta 2020, ob 00.00, je začel veljati nov vladni odlok, ki je Hrvaško uvrstil na seznam rdečih držav. Državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki se na dan uveljavitve tega odloka (21. avgusta 2020) nahajajo v kateri od sosednjih držav, ki so na rdečem seznamu, se lahko vrnejo v Slovenijo do ponedeljka, 24. avgusta 2020, do polnoči, pri tem pa jim karantena ob vrnitvi v državo ne bo odrejena. Po tem datumu se omenjenim osebam zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 ob prehodu državne meje odredi karantena za obdobje 14 dni. Več...

#PKP4 OBJAVLJEN V URADNEM LISTU (10.7.2020)

#PKP4 podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija z možnostjo podaljšanja še do konca septembra in določa, da bo nadomestila plač za delavce v karanteni do konca septembra prevzela država. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Povračilo nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo bo možno uveljaviti za čakanje od 1. 7. dalje. Več...

Boštjan Gorjup na e-seji Skupščine GZS: »Če hočemo biti zmagovalci, moramo misliti kot zmagovalci.« (8.7.2020)

Na 3. redni e-seji Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, članom skupščine spregovoril o aktualnih izzivih financiranja slovenskega gospodarstva, predsednik GZS Boštjan Gorjup pa je predstavil pobude za nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0. Skupščina GZS je sprejela tudi Letno poročilo GZS za leto 2019. Več...

#PKP4: GZS PREDLAGA AMANDMA GLEDE VIŠINE POSOJIL PO POROŠTVENI SHEMI (3.7.2020)

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so zaradi zamika pri izvajanju poroštvene sheme potrebne njene dopolnitve, ki jih sicer na vladi sprejet #PKP4 ne predvideva. Zato je pozvala Ministrstvo za finance RS, da podpre njen predlog spremembe predloga #PKP4, zapisan v amandmajski obliki, glede dovoljene višine posojil po poroštveni shemi. Več...

VLADA SPREJELA #PKP4 (29.6.2020)

Vlada Republike Slovenije je na nedeljski seji določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog zakona nadomešča v sredo na vladi sprejet predlog novele #PKP3. Več...

Obisk držav na rdečem seznamu: čigava je odgovornost?

V medijih javnega obveščanja se je v zadnjih dneh pojavilo več negativnih komentarjev na račun delodajalcev, češ da naj bi svojim zaposlenim prepovedovali potovanja v države, ki so zaradi slabe epidemiološke slike na rdečem seznamu. Enako so bili glasni nekateri sindikati. Kot je danes zapisano na STA, »bi v primeru, da bodo delodajalci zaposlenim, ki bodo zaradi obiska tujine v Sloveniji v 14-dnevni karanteni, podali redne ali izredne odpovedi delovnih razmerij, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije lahko te odpovedi spodbijal pred sodiščem. Za to se bodo odločali, če bodo zaznali kršitve pravic delavcev.« Taka izjava je zavajajoča in jo razumemo kot grožnjo delodajalcem, ki so se v zadnjih treh mesecih epidemije koronavirusa borili za ohranjanje vsakega posameznega delovnega mesta. Več...

Junijska gospodarska anketa med slovenskimi podjetji: podjetja bodo v povprečju v 2020 beležila za 17 % nižje prihodke kot v letu 2019

80 odstotkov anketiranih podjetij v poslovnem letu 2020 pričakuje zmanjšanje prihodkov v primerjavi z letom 2019. Le 13 % jih letos pričakuje povečanje prihodkov, 8 % pa enak prihodek kot v letu 2019. Več...

Na anketo GZS je odgovorilo 272 podjetij. 44 % podjetij je bilo mikro in majhnih in ostali velika in srednja podjetja.

E-pogovor med gospodarstvom in državo: GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI

V današnjem e-pogovoru sta gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik GZS Boštjan Gorjup razpravljala o protikriznih ukrepih, opredeljenih z interventno zakonodajo, ter o tem, kako ponovno zagnati gospodarstvo.

SPREJET JE #PKP3. KAJ PRINAŠA? (29.5.2020)

Državni zbor RS je pozno zvečer sprejel t.im. tretji protikoronski zakon, tj. ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2 (ZIUOOPE). Zakon bo v Uradnem listu RS objavljen predvidoma jutri, v soboto, 30. maja. Uporabljati naj bi se začel s 1. junijem, ne glede na datum objave.

Zakon prinaša nove začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 ter podaljšuje nekatere dosedanje. Bistvena ukrepa sta delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa in ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Glede na to, da je bil zakon sprejet tik pred začetkom svoje veljavnosti, vam v nadaljevanju posredujemo najpomembnejše informacije o ključnih ukrepih, ki jih boste lahko koristili. Sprejet je namreč amandma, ki podaljšuje ukrep povračila nadomestila čakanja na delo za en mesec za vse dejavnosti, ne zgolj za turizem in gostinstvo, kot je bilo v zadnjih dneh napovedano.

Možna bo kombinacija obeh ukrepov, tako povračilo nadomestila čakanja na delo kot skrajšani delovni čas pri istem delodajalcu. Več...

POZIV POSLANCEM: SPREJMITE DOPOLNILA #PKP3 V DOBRO CELOTNEGA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA (27.5.2020)

Slovensko gospodarstvo se je zaradi epidemije koronavirusa znašlo v nezavidljivi situaciji. Z novelo prvega in sprejemom drugega protikoronskega paketa je sicer dobilo nujno potrebno podporo v izrednih razmerah, a se večina najbolj koristnih ukrepov izteka. V petek, 29. maja, bodo poslanci v Državnem zboru RS sprejemali že tretji protikorona paket #PKP3. Čeprav je epidemija preklicana, gospodarstvo še vedno čuti posledice pri poslovanju, ki se krči. Zato je GZS poslance pozvala, da na seji sprejmejo dopolnila #PKP3, s katerimi bi se podaljšal ukrep čakanja na delo za vse dejavnosti za mesec junij ter omogočila sočasna uporaba ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Tako bo mogoče ohraniti še vedno visoko zaposlenost v gospodarstvu tudi v mesecu juniju. Več...

Predlog #PKP3 ponoči (26./27. maj 2020) na seji matičnega odbora

 • #PKP3 bo v poznih večernih urah začel obravnavati parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Na GZS bomo razpravo odbora vseskozi spremljali. Pričakujemo, da se bodo poslanci, člani odbora, pozitivno opredelili do podaljšanja ukrepa čakanja na delo za vse dejavnosti, k čemur smo na GZS pozivali. Hkrati poslance pozivamo, da podprejo tudi tiste amandmaje, ki so jih vložile različne zbornice/združenja ter druge delodajalske organizacije. Natančnejše informacije bomo izvedeli po zaključku razprave na odboru in vas bomo o tem ažurno obveščali.

#PKP3 v obravnavo v Državni zbor RS

 • Na spletni strani DZ RS je objavljen predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, t. im. #PKP3, ki ga je Vlada RS potrdila v torek. DZ RS naj bi ga obravnaval v naslednjem tednu. Paket vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic covid-19 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.
 • Med ključnimi vključenimi ukrepi je skrajšan delovni čas. S predlogom tega ukrepa smo na Gospodarski zbornici Slovenije zadovoljni, saj je MDDSZ upoštevalo večino naših stališč in jih vključilo v zakon. Ministrstvo je zagotovilo, da bo sredstev za ta ukrep dovolj, kar pomeni, da bodo vsi zainteresirani gospodarski subjekti, ki bodo vložili popolno vlogo, in izpolnjevali zahtevane kriterije, lahko v naslednjih 5 mesecih koristili subvencijo za skrajšan delovni čas. V največ 15 dneh bodo ti subjekti prejeli povratno informacijo o upravičenosti do subvencije. Ko bo delodajalec konec meseca oddal evidenco delovnega časa za delavca, za katerega uveljavlja subvencijo, bo v najkrajšem možnem času (do 15 dni) prejel sredstva.
 • Nismo pa na GZS zadovoljni s predlogom podaljšanja ukrepa čakanja na delo, ki naj bi se omogočil le za dejavnost turizma in gostinstva ter dejavnost igralnic, medkrajevni in drug potniški promet, organiziranje razstav, sejmov in srečanj, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj itd., in še to samo za mesec junij.
 • Še v ponedeljek, 18. maja, je delovna skupina, imenovana na Ekonomsko socialnem svet (ESS), v kateri smo sodelovali, uskladili, da se ukrep podaljša za 3 mesece; da mora veljati za vse dejavnosti, čeprav ob zahtevnejšem merilu in da se omogoča možnost kombinacije čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. V popravku predloga zakona tega usklajenega dogovora med delodajalci, sindikati in vladnimi predstavniki ni. Zato si prizadevamo, da bi bil sprejet amandma, ki bi omogočal koriščenje čakanja na delo vsem dejavnostim, ki jim bodo pirhodki upadli za več kot 20 %, vsaj za mesec junij.
 • Na področju poslovnih najemnin smo si prizadevali za subvencioniranje najemnine za z odlokom zaprte dejavnosti (ocenjena vrednost 6 mio €) s strani države. Ta predlog ukrepa ni bil sprejet.

EVROPSKI SEMESTER - ODPORNOST ZDRAVSTVENEGA SISTEMA IN DOLGOTRAJNE OSKRBE V OSPREDJU PRIPOROČIL 2020 ZA SLOVENIJO (21.5.2020)

Evropska komisija je 20. maja 2020 v sklopu evropskega semestra  (letnega cikla koordinacije gospodarskih, zaposlovalnih in socialnih politik) sprejela predlog posebnih priporočil za posamezne države članice, tudi za Slovenijo.

Za Slovenijo Evropska komisija predlaga, da prednostno ukrepa na naslednjih področjih:

 1. Javne finance: zagotovi odpornost zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, med drugim z zagotavljanjem zadostne oskrbe s kritično medicinsko opremo in odpravo pomanjkanja zdravstvenih delavcev (v spremljajočem besedilu – točka 19- Komisija poziva k sprejetju zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega sistema ter zagotavljanju ustreznih finančnih virov).
 2. Trg dela: zagotovi ustrezno nadomestilo dohodka in socialno zaščito; ublaži učinek krize na zaposlenost, med drugim z okrepitvijo shem krajšega delovnega časa in s prožnimi ureditvami dela; poskrbi, da bodo ti ukrepi zagotavljali ustrezno zaščito za delavce z nestandardnimi oblikami zaposlitve;
 3. Gospodarsko okolje in naložbe: nadaljuje hitro izvajanje ukrepov za zagotavljanje likvidnosti in financiranja podjetjem in gospodinjstvom ter zmanjša upravno breme; da prednost zrelim javnim naložbenim projektom in spodbuja zasebne naložbe v podporo gospodarskemu okrevanju; osredotoči naložbe na zeleni in digitalni prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije, okoljsko infrastrukturo, trajnostni promet, raziskave in inovacije ter uvajanje omrežja 5G; spodbuja digitalne zmogljivosti podjetij ter krepi digitalna znanja in spretnosti, e-trgovino in e-zdravje

Letošnja osredotočenost priporočil na kratkoročne ukrepe, vezane na blažitev posledic COVID-19 krize, ne pomeni, da vse srednje in dolgoročne strukturne reforme, h katerim je Komisija do sedaj pozivala države (za Slovenijo denimo tudi h pokojninski reformi), niso več aktualne. Lanska priporočila še vedno veljajo in se bodo še naprej spremljala skozi celoten cikel evropskega semestra v prihodnjem letu. To velja tudi za priporočila glede gospodarskih politik v zvezi z naložbami. Ta bi bilo treba upoštevati pri strateškem načrtovanju programov kohezijske politike po letu 2020.

Priporočila za Slovenijo v slovenskem jeziku: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-slovenia_sl.pdf

Več informacij: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_901

EVROPSKA KOMISIJA: SVEŽENJ SMERNIC IN PRIPOROČIL ZA ZAGON TURISTIČNEGA SEKTORJA (14.5.2020)

Evropska komisija je predstavila sveženj predlogov o turizmu in prevozu, ki bo pomagal pri varni ponovni vzpostavitvi potovanj in zagonu evropskega turističnega sektorja v letu 2020 in v prihodnje. Paket smernic in priporočil bo v pomoč državam članicam pri postopni odpravi omejitev potovanj ter ponovnem delu turističnih podjetij, vse to ob upoštevanju potrebnih zdravstvenih varnostnih ukrepov.
Sveženj o turizmu in prometu, ki ga je pripravila Komisija, vključuje:

 • strategijo za ponovno oživitev sektorja v letu 2020 in naprej;
 • skupni pristop za postopno in usklajeno ponovno vzpostavitev prostega gibanja in odprave omejitev na notranjih mejah EU;
 • okvir za podporo ponovne uvedbe prevoza, v katerem bo zagotovljena varnost potnikov in osebja;
 • priporočilo o tem, kako bi potrošnikom potovalni dobropisi (vavčerji) postali privlačna druga možnost namesto povračila v gotovini;
 • merila za postopno in varno ponovno vzpostavitev turističnih dejavnosti in pripravo zdravstvenih protokolov za turistične objekte, npr. hotele.

Več...

GZS, TZS, ZDS IN ZDOPS PREDLAGAJO DODATNE UKREPE #PKP3 (14.5.2020)

 • Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so skupaj pripravili nabor dodatnih ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19. Opozarjajo namreč, da bo večina podjetij posledice epidemije čutila vsaj še nekaj mesecev. Nekateri predlogi so kratkotrajnejšega značaja in vezani na čas izrednih razmer, za druge pa si delodajalske organizacije zavzemajo za to, da bi bili vključeni v trajnejše sistemske zakonodajne spremembe. Več...

NOVO SPOROČILO EVROPSKE KOMISIJE GLEDE SPROŠČANJA PROMETA NA NOTRANJIH MEJAH (12.5.2020)

Preko Združenja evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) smo bile zbornice uspešne pri lobiranju Evropske komisije za nove smernice glede sproščanja ovir na mejah med državami članicami, ki jih je EK objavila včeraj v posebnem sporočilu (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_freemovement.pdf). Z njim spodbuja države članice k domišljeni odpravi omejitev prometa na notranjih mejah ob primarnem upoštevanju zaščite zdravja državljanov glede na stanje epidemije Covid-19. Ponovno odprtje prometa na mejah je tudi predpogoj za oživitev turizma.

Pri sproščanju prometa na mejah bo še naprej zelo pomembna koordinacija med državami in gospodarskimi zbornicami. EUROCHAMBRES v zvezi uresničevanjem teh novih smernic izpostavlja še nekatere dopolnilne predloge. Zaradi težav, ko so prometne informacije na mejah pogosto le v nacionalnih jezikih, naj države vedno zagotovijo tudi angleški prevod. Zdravstvenega pregleda voznika, ki prečka dve državi, naj druga država ne ponavlja. Kjer je fizično možno, naj se vzpostavijo »zeleni vozni pasovi« za olajšanje pretoka blaga, pri čemer naj bi kontrolni postopek trajal največ 15 minut. Države bi morale uskladiti olajševalne režime glede časovnih omejitev prevoza in počitkov voznikov, tu so pristopi zdaj pogosto različni in povzročajo negotovost. Sprostiti je treba gibanje za vse delavce in ne le za poklice, ki so »bistvenega pomena«. Poenotiti je treba predpise glede zdravstvene zaščite in varnosti voznikov idr. (več v priponki).

SKUPNA IZJAVA ZA MEDIJE PREDSEDNIKOV DELODAJALSKIH ORGANIZACIJ IN ZBORNIC (11.5.2020)

Predsedniki Združenja delodajalcev Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije izražamo podporo naporom Vlade RS pri oblikovanju ukrepov v boju proti gospodarskim posledicam epidemije koronavirusa

V preteklih dneh smo se na skupnem sestanku sestali predsedniki delodajalskih organizacij z namenom pregleda učinkovitosti že sprejetih vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi COVID-19.

V delodajalskih organizacijah in zbornicah, članicah Ekonomsko socialnega sveta, ugotavljamo, da je Vlada RS premišljeno oblikovala ukrepe prvega in drugega paketa v boju proti gospodarskim posledicam koronavirusa (PKP1 in PKP2).Število podjetij in samostojnih podjetnikov, ki so se ukrepov poslužili, kaže na njihovo pravočasnost in vsebinsko ustreznost.

Gospodarstvo pa v nadaljevanju premagovanja ovir poslovanja, ki jih je postavila epidemija, pričakuje nadaljnje sodelovanje Vlade RS z delodajalskimi organizacijami in zbornicami pri oblikovanju tretjega paketa ukrepov PKP3.

Marjan Trobiš, predsednik ZDS
Boštjan Gorjup, predsednik GZS
Mariča Lah, predsednica TZS
Drago Delalut, predsednik ZDOPS
Branko Meh, predsednik OZS

GZS: Nujno poenostaviti čezmejno gibanje napotenih delavcev preko slovensko - hrvaške meje (8.5.2020)

 • Številna podjetja opozarjajo na ovire pri izvedbi najnujnejših storitev z izvajalci iz tujine in s tem povezano gospodarsko škodo, ki jim nastaja. Zato je Gospodarska zbornica Slovenije danes ponovno pozvala gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in notranjega ministra Aleša Hojsa, da se uredi oz. poenostavi čezmejno gibanje napotenih delavcev. Več...
UO GZS o posledicah koronakrize na slovensko gospodarstvo (7.5.2020)
 • Člani UO GZS so na e-seji 7. maja ocenili posledice koronakrize na slovensko gospodarstvo ter se seznanili z aktivnostmi GZS v času sprejemanja in oceno sprejetih vladnih ukrepov. Obravnavali so tudi Letno poročilo GZS 2019 in ga poslali v potrditev Skupščini GZS. Več...

ZAHVALA OB PRAZNIKU (30.4.2020)

Zahvala >>>

GZS: Status delovanja NVO na področju ohranjanja narave je v javnem interesu (30.4.2020)

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je danes na Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) posredovala dopis, v katerem je pozdravila novosti v noveli Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki jih je pripravil MOP za hitrejše umeščanje investicij v prostor. Hkrati pa je ministrstvo pozvala, da

 • se v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov merila za podelitev statusa NVO, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, dopolnijo z zahtevo po izkazovanju strokovne kompetence in
 • se pogoj aktivnih članov dvigne na 100 članov.

Povezava na celotno sporočilo >>>

PO #PKP2 BO TREBA HITRO PRISTOPITI ŠE K #PKP3 (28.4.2020)

 • Z novelo prvega in sprejemom drugega protikoronskega paketa v Državnem zboru RS je gospodarstvo dobilo nujno potrebno podporo v sedanjih izrednih razmerah. Novela prvega protikoronskega paketa je odpravila nekatere pomanjkljivosti, pogrešamo pa, da ni prišlo do časovnega popravka kritja bolniškega staleža v breme proračuna že od razglasitve epidemije ter metodologijo, ki bi pojasnila dodatne omejitve sofinanciranja v novem 20.a členu. Drugi protikoronski paket prinaša poroštveno shemo za nova bančna posojila, s katero se podjetjem zagotavlja dodatna likvidnost. Ocenjujemo pa, da je sedanji obseg višine posojil, ki je omejen na 10% letnega prometa podjetja, prenizek in ne zagotavlja obsega, ki ga omogoča Evropska komisija vsem članicam in znaša četrtino letne prodaje. Ravno tako menimo, da bo treba umakniti določbo, po kateri se nova posojila po tej shemi izključujejo z interventnim zakonom o odlogu starih posojil, saj to pomeni, da bodo podjetja, ki so zaprosila za moratorij na bančna posojila (po PKP1) omejena pri višini novih posojil (po PKP2), ki jih potrebujejo za ohranitev svoje likvidnosti. Več...

PKP1 in #PKP2: KAJ LAHKO PODJETJA PRIČAKUJEJO (24.4.2020)

Ukrepi, ki jih je pripravila vlada v #PKP1, so bili namenjeni blaženju prvega šoka med različnimi skupinami prebivalstva. #PKP1 se bo z novelo, ki bo v DZ obravnavana predvidoma v torek, 28.4.2020, še spreminjal in dopolnjeval. Za podjetja so bili oblikovani ukrepi kritja čakanja na delo za vse tiste družbe, ki so se jim prihodki v tem letu znižali za več kot 10 % glede na lansko leto (napovedana sprememba), z možnostjo prekinitve čakanja na delo katerihkoli 7 dni v tekočem mesecu (napovedana sprememba). Delodajalci so razbremenjeni vseh pokojninskih prispevkov. Vendar pa jim je zakon naložil tudi izplačilo kriznega dodatka vsem zaposlenim, ki delajo in ki prejemajo bruto plačo do 3-kratnika minimalne plače. Kot pozitivno v #PKP1 ocenjujemo nadomestilo za višjo silo v breme proračuna vsem tistim podjetjem, ki so se jim prihodki glede na lansko leto znižali za več kot 10 % (napovedana sprememba). #PKP1 je oblikoval tudi poroštveno shemo za moratorij na bančna posojila.

Glavni fokus #PKP2 je na ohranjanju podjetij skozi zagotavljanje dodatne likvidnosti. Vlada je na poziv gospodarstva zagotovila ustreznejšo višino poroštev (70 in 80-odstotna), ki bodo omogočala dostop do svežega financiranja z manjšo potrebo po zavarovanjih. Na GZS se zavzemamo, da bi se dvignila meja maksimalnega zneska odobrenih novih posojil, in sicer z 10 % na 20 % letnega prometa in 2-kratnik letnih stroškov dela posameznega podjetja. Prav tako ne želimo, da se nova posojila po tej shemi izključujejo z interventnim zakonom o odlogu starih posojil, torej da podjetja, ki so uveljavljala moratorij na bančna posojila, ne bi bila izločena iz koriščenja poroštvene sheme po #PKP2. Kot pozitivno ocenjujemo tudi, da delodajalcem, ki bodo izplačali dobiček ali nagrado poslovodstvu v letu 2020, ne bo potrebno vračati sredstev, ki so jih prejeli iz naslova višje sile ter sredstev za delavce, ki delajo.

Velika pričakovanja imamo do #PKP3, ki se pripravlja z namenom ponovnega zagona podjetij. Prinesel naj bi predvsem skrajšan delovni čas, posebne ukrepe za najbolj prizadete panoge, upamo pa tudi na odkup in zavarovanje terjatev.

Naš temeljni cilj je, da Slovenija iz te krize izide kot zmagovalka, da bomo uspešno ponovno zagnali proizvodnjo in storitve. Za to morajo biti protikrizni ukrepi hitro pripravljeni, enostavni v uporabi, razumljivi in dostopni.

 • KLJUČNE SPREMEMBE V NOVELI #PKP1 - Povezava
 • KORONA LIKVIDNOSTNI PAKET #PKP2 - Povezava

ANKETA GZS: VPLIV COVID-19 MED SLOVENSKIMI PODJETJI (PANOŽNA ANALIZA MED MIKRO IN MAJHNIMI PODJETJI) 23.4.2020

 • Spremenjene okoliščine, nižja naročila, prepoved obratovanja, slabše poslovno zaupanje ter še marsikaj vpliva na to, da po anketi GZS kar 84 % mikro in majhnih podjetij pričakuje več kot 10-odstotni upad prodaje na letni ravni; med njimi kar 42 % več kot 30-odstotni upad. Povezava

Vlada Republike Slovenije sprejela #PKP2: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (22.4.2020)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Gradivo pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Cilji predloga zakona so olajšati položaj gospodarskih družb pri najemanju nujno potrebnih likvidnostnih bančnih posojil in na ta način prispevati k ohranjanju gospodarske stabilnosti v državi, preprečiti hujšo gospodarsko škodo, ohraniti delovna mesta v gospodarskih družbah, zagotavljanje zadostne srednjeročne likvidnosti v bančnem sistemu in optimizacija izrabe sicer že v veliki meri uporabljenega fiskalnega prostora proračuna Republike Slovenije. Za oživitev proizvodnje pa bodo potrebni dodatni finančni instrumenti, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Višina posameznega poroštva za kredite, ročnost katerih ne bo smela presegati 5 let, odobrene po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020, bo znašala 70 % glavnice kredita, danega veliki družbi ter 80 % glavnice kredita, danega mikro, majhnemu ali srednje velikemu podjetju. Skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije po tem zakonu ne sme presegati dveh milijard evrov.

Na seji Vlade je bil sprejet tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki dodatno opredeljuje nekatere nejasnosti, ki so se v zvezi z ZIUZEOP pojavile v praksi. Tudi ta predlog zakona bo predložen v sprejetje in obravnavo Državnem zboru po nujnem postopku.

Predloga zakonov sta dostopna na povezavi.

EUROCHAMBRES NA SEJO EVROPSKEGA SVETA POSREDOVAL SVOJA STALIŠČA (21.4.2020)

 • Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) je v zvezi z evropskim načrtom postopnega odpravljanja zajezitvenih ukrepov zaradi izbruha koronavirusa (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_652), ki ga bo 23. 4. 2020 obravnaval Evropski svet, na predsednike von der Leyenovo, Michela in Sassolija naslovilo priložena stališča in predloge te največje evropske zbornične mreže. Gospodarske zbornice so med krizo COVID-19 bližje članom kot kadarkoli prej in se zavedajo svoje odgovornosti za pomoč pri njihovem ekonomskem okrevanju. Zbornice ugotavljamo, kako močno so povezane evropske gospodarske verige vrednosti in kako pomembna je čimprejšnja ozdravitev enotnega trga. Čim prej je treba na koordiniran način odstraniti regulatorne in administrativne ovire za prost pretok ljudi, blaga in storitev. EUROCHAMBRES ceni povabilo EK gospodarskim zbornicam za pomoč pri identifikaciji motenj v dobavnih verigah in verigah vrednosti. Industrijske strategije in strategije na področju MSP s sredine marca je treba glede na potek dogodkov v sodelovanju z zbornicami prenoviti, poudarja EUROCHAMBES. Realizacijo velikega obsega že sprejetih in morebitnih dodatnih ukrepov v revidiranem dolgoročnem proračunu EU (Multiannual Financial Framework) bo treba tudi ob preusmeritvi sredstev iz dolgoročnih strukturnih in socialnih skladov preudarno izvajati tako, da bo pomoč dosegla kar največ MSP v težavah. Za aktivno podporo podjetjem v težavah je treba pospešiti tudi uporabo zgodnjih opozorilnih znamenj po insolvenčni direktivi (Direktiva (EU) 2019/1023). EUROCHAMBRES med drugim predlaga tudi aktivnosti za razreševanje prometnih zastojev v vseh vrstah prevoza, spodbujanje čim močnejšega sodelovanja pri gospodarskem okrevanju tudi s sosednjimi državami, kot so EFTA, UK, države kandidatke Zahodnega Balkana, Vzhodno partnerstvo in južno mediteranske države. Uvesti je treba popolno elektronsko izmenjavo podatkov med podjetji in carinskimi organi, panevropska orodja napovedovanja potrebnih kompetenc delavk in delavcev, idr. Več v prilogi.

POENOSTAVITVE NA ENOTNEM TRGU EU - VELJATI JE ZAČELA UREDBA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU BLAGA, KI SE ZAKONITO TRŽI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI (21.4.2020)

 • 19. 4. 2020 je začela veljati Uredba (EU) 2019/515 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0515). Ta uredba omogoča hitrejšo, enostavnejšo in lažjo prodajo blaga na enotnem trgu. Komisar za notranji trg Thierry Breton poudarja, da je močan notranji trg EU najboljše orodje za izhod iz krize, ki jo je povzročil COVID-19. Proizvajalec blaga ali blaga določene vrste, ki je ali bo dano na voljo na trgu v namembni državi članici, lahko prostovoljno izpolni izjavo o zakonitem trženju blaga za namene vzajemnega priznavanja, s katero pristojnemu organu namembne države članice dokaže, da se blago ali blago te vrste zakonito trži v drugi državi članici. Države članice na svojem ozemlju imenujejo in vzdržujejo Kontaktne točke za proizvode ter zagotovijo, da imajo te točke zadostna pooblastila in dovolj sredstev za ustrezno izvajanje svojih nalog. Kontaktne točke za proizvode na spletu objavijo informacije o uporabi te uredbe na ozemlju njihove države, kontaktne podatke pristojnih državnih organov, ki omogočajo neposreden stik z njimi, vključno s podrobnostmi o organih, pristojnih za nadzor izvajanja nacionalnih tehničnih pravil, ki se uporabljajo na ozemlju njihove države članice ter pravna sredstva in postopke, ki so v primeru spora med pristojnim organom in podjetjem na voljo na ozemlju njihove države članice. Zavrnitev ali omejitev pristopa z zadevnim blagom na trg druge države, lahko podjetje izpodbija v postopku preko mreže SOLVIT.

Številne pomanjkljivosti predloga Zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

 • V predlogu #PKP2, ki ga Vlada RS ravnokar obravnava na Brdu pri Kranju, so številne pomanjkljivosti, ki bodo podjetjem otežili koriščenje ponujenih ukrepov. Pogoji za koriščenje ukrepov so zahtevnejši in slabši kot v primerljivih državah. Več...

SPREMENJEN ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM 16.4.2020 je bil v Uradnem listu objavljen spremenjen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov se poleg že obstoječih izjem v 2. členu dodajo nove izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Od 20. aprila dalje se bodo lahko poleg že obstoječih izjem opravljale naslednje storitve:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
 • specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
 • kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 • storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ni stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
 • športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih.

Od 4. maja pa bodo lahko dodatne odprte še naslednje poslovalnice:

 • prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih središčih,
 • frizerski in kozmetični saloni,
 • saloni za nego psov in mačk ter drugih živali.

Navodila Ministrstva za zdravje glede dela v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije: https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/

44 SLOVENSKIH IZVOZNIKOV PREDSEDNIKA VLADE POZIVA K SPREMEMBI ZAKONSKIH POGOJEV ZA UVELJAVITEV POMOČI (17.4.2020)

 • GZS in predstavniki slovenskih izvoznikov so danes predsedniku Vlade RS Janezu Janši poslali poziv za spremembo zakonskih pogojev za uveljavitev pomoči iz prvega paketa interventne zakonodaje #PKP1. Po oceni GZS več kot 80 % največjih slovenskih izvoznikov ne bo upravičenih do koriščenja ukrepov, povezanih s povračilom stroškov dela za zaposlene, ki čakajo na delo. Poziv vladi je podpisalo 44 največjih slovenskih izvoznikov. Izvozniki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva, saj so v 2019 izvozili za 40,5 mrd eur blaga in storitev, kar predstavlja skoraj 85 % slovenskega BDP. Več...

ANKETA GZS: VPLIV KORONAVIRUSA MED SLOVENSKIMI PODJETJI (panožna analiza med velikimi in srednjimi podjetji) (17.4.2020)

 • Anketa o vplivu kronovirusa na slovenko gospodarstvo je potekala med 2. aprilom in 14. aprilom. Na anketo je odgovorilo 275 srednjih in velikih podjetij – članov GZS. Med njimi je bilo 66 % iz predelovalnih dejavnosti in 34 % iz storitvenih. Povprečno (mediana) so imela 211 zaposlenih, skupaj pa blizu 103.900 zaposlenih. Po prihodkih so anketirana podjetja ustvarila 40 % prihodkov izmed vseh velikih in srednjih družb. Več...

PODJETJA POZIVAJO K HITROSTI, DOSTOPNOSTI IN ENOSTAVNOSTI UKREPOV ZA PODPORO GOSPODARSTVA IN PONOVNEGA ZAGONA SLOVENIJE (16.4.2020)

 • Število brezposelnih je bilo v torek za 9.589 oseb višje kot v istem obdobju lani. Sredi marca je bilo za 3.031 manj kot v istem času lani. Tudi zato so predstavniki Gospodarskega kroga – Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC - Klub slovenskih podjetnikov, AmCham Slovenija, Slovensko-nemška gospodarska zbornica in Britansko-slovenska gospodarska zbornica - na današnji spletni novinarski konferenci predstavili usmeritve Vladi RS in predloge ukrepov za izboljšanje pogojev poslovanja v času kriznih razmer in za zajezitev posledic pandemije COVID-19. Izpostavljajo hitrost, dostopnost in enostavnost ukrepov, krepitev likvidnosti, prožnost trga dela in ponovno vzpostavitev delovanja državnih uradov in sodišč. Več...

KORONAVIRUS – EVROPSKI PROTIKRIZNI NAČRT IN ODZIV EUROCHAMBRES (16.4.2020)

 • Evropska komisija je včeraj v sodelovanju s predsednikom Evropskega sveta predstavila evropski načrt za postopno odpravljanje zajezitvenih ukrepov zaradi izbruha koronavirusa, ki ga bodo voditelji držav EU obravnavali na video konferenci 23. aprila 2020. (https://ec.europa.eu/info/files/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en ). Komisija ugotavlja, da nujni izredni ukrepi držav članic učinkujejo. Vendar pa  ima z njimi povezana negotovost tudi dramatične posledice za ljudi, družbo in gospodarstvo, ki ne morejo trajati v nedogled. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med drugim dejala, da se Evropejci upravičeno sprašujejo, kdaj in v kakšnem vrstnem redu se zajezitveni ukrepi lahko odpravijo. Potrebujemo trdno podlago za odgovorno načrtovanje na terenu, v katerem bodo interesi varovanja javnega zdravja in delovanja naših družb razumno uravnoteženi. Zato je Komisija pripravila seznam smernic, meril in ukrepov, ki so podlaga za premišljeno in sočasno  ukrepanje.
 • Predsedstvo Združenja evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) se je pod vodstvom predsednika Christopha Leitla po tej  predstavitvi včeraj sestalo na video konferenci in na podlagi dosedanjih razprav, v katerih je sodelovala tudi GZS, sprejelo deklaracijo (http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8423), ki jo naslavlja na prihajajočo sejo Evropskega sveta. V njej zbornice poudarjajo velik pomen  evropske solidarnosti in koordinirane sočasne akcije pri izvajanju protikriznih ukrepov. Pozdravljajo odločitev Komisije, da se bo z budnim spremljanjem v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami, grozdi in drugimi asociacijami in socialnimi partnerji hitro odzivala in sprejela  ukrepe ob prekinitvah  dobavnih verig in verig vrednosti. EUROCHAMBRES poziva k hitremu sprejemu  sporazuma o dolgoročnem proračunu EU  (Multiannual Financial Framework), ki bo prilagojenem protikriznim ukrepom, tudi za takojšnje zagotavljanje likvidnosti podjetij, nadaljnji krepitvi enotnega trga,  zaščiti mednarodne trgovine, hitri digitalizaciji carinskih in davčnih postopkov idr.

EUROCHAMBRES danes v pozivu EK k učinkovitejšemu protikriznemu ukrepanju (15.4.2020)

 • Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) kontinuirano spremlja gospodarske posledice pandemije COVID-19 in Evropski komisiji v sodelovanju z nacionalnimi zbornicami posreduje predloge ukrepov. Danes je pristojnim komisarjem posredovalo stališča in predloge, s katerim spodbuja EU k ukrepom, da bi na globalni in evropski ravni preprečili skušnjave po razmahu protekcionizma, ki nastajajo ob sicer razumljivi skrbi držav, da najprej poskrbijo za svoje prebivalstvo. EUROCHAMBRES v zadnjih napovedih ocenjuje, da bo zdajšnja gospodarska kriza težja od tiste v letu 2008 in poziva EU k hitrejšemu ukrepanju za zaščito globalne trgovine z blagom in storitvami in vzdrževanja globalnih in evropskih preskrbovalnih verig pri izvozu in uvozu. Nujni ukrepi posameznih držav morajo biti okrevanju primerno časovno omejeni in nediskriminatorni. EU naj države G20 pozove k ustavitvi uvajanja novih carinskih in necarinskih ovir in restrikcij na področju javnega naročanja in za širši pristop k mednarodnim sporazumom in iniciativam kot so ITA Agreement in WTO Pharmaceutical Zero-for-Zero, pospešiti je treba tudi pogovore v okviru WTO glede globalne in nediskriminatorne regulacije digitalne trgovine, zagotoviti multilateralno usklajene postopke zagotovitve pretoka ljudi po koncu krize idr. Povezava

GZS: PREDNOSTNA NALOGA JE DELOVANJE PODJETIJ OB ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI ZAPOSLENIH (10.4.2020)

 • V medijih je zaokrožil poziv vladi, ki so ga podpisali nekateri sindikati, z zahtevo po večji zaščiti delavcev, ki v času epidemije še opravljajo svoje delo na službenih mestih. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo presenečeni nad takim pozivom, saj ne ustreza dejstvom. Dejstvo je, da podjetja, tudi zaradi vpeljanih zaščitnih ukrepov, še niso bila zaznana kot vir izbruha, kar je 7. aprila na novinarski konferenci Vlade RS izpostavila tudi predsednica ZSSS Lidija Jerkič z izjavo: »Prvi teden je kazalo, da bomo morali sindikati zahtevati ustavitev celotne proizvodnje … po teh 14 dnevih se je odzvala stroka, ki je pripravila navodila, inšpektorji so obiskali kar precejšnje število podjetij, v marsikaterem odredili dodatne ukrepe in stanje se je bistveno poboljšalo.« Povezava

KRATKA ANKETA ICC IN WHO O PREVENTIVNIH UKREPIH PODJETIJ PRED OKUŽBO S COVID-19

 • Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) v teh dneh po vsem svetu izvaja kratko anketo o preventivnih ukrepih delujočih podjetij pred okužbo s COVID-19. Odgovori bodo ICC in WHO pomagali pri dopolnjevanju predlogov teh ukrepov na globalni ravni. Vabimo vas k izpolnitvi ankete preko priložene povezave. Povezava

PREDLOGI GZS ZA IZBOLJŠANJE POGOJEV POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV V ČASU RAZMER COVID19 (9.4.2020)

 • Gospodarska zbornica Slovenije je danes na predsednika Vlade RS ter na pristojne ministre (MGRT, MF, MDDSZ) naslovila predloge ukrepov za izboljšanje pogojev poslovanja podjetij v času epidemije koronavirusa. Sprejetje #PKP1 sicer pozdravlja, vendar pa predlaga nekatere spremembe, s katerimi je mogoče zakonsko podlago izboljšati tako, da bo učinek na ohranjanje delovnih mest in blaženje zahtevnih likvidnostnih razmer v gospodarstvu močnejši. Povezava

GZS: #PKP1 – REŠILNI OBROČ S POMANJKLJIVOSTMI (3.4.2020)

 • Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo včerajšnji sprejem prvega paketa interventne zakonodaje, ki je bil težko pričakovan in prinaša nekatere nujne rešitve. To bo v določeni meri olajšalo skoraj nevzdržno situacijo, v kateri se je znašla večina mikro, malih, srednjih in velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov. Več...

IZJAVA PREDSEDNIKA GZS: TREBA INTENZIVNO RAZMIŠLJATI O KAKOVOSTNEM #PKP2 (1.4.2020)

 • "Na današnjem sestanku predstavnikov gospodarskih organizacij s predsednikom vlade in ključnimi ministri smo opozorili, da je treba po #PKP1 intenzivno razmišljati o kakovostnem #PKP2, ki bo rešil likvidnostno situacijo podjetij po ponovnem zagon," pravi predsednik GZS Boštjan Gorjup in dodaja, da "na GZS ocenjujemo, da mora biti ta paket v višini 3 mrd evrov za zagon gospodarstva v kombinaciji z državnim poroštvom komercialnim bankam, veliko večjo vlogo razvojne SID Banke ter zavarovanjem izvoznih terjatev in ostalih poslov." Povezava

POZIV GOSPODARSKEGA KROGA K UPOŠTEVANJU PRIPOMB GOSPODARSTVA (31.3.2020)

 • Gospodarski krog (Gospodarska zbornica Slovenije, SBC Klub slovenskih podjetnikov, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Britansko-slovenska gospodarska zbornica, AmCham Slovenija in Združenje Manager) je danes na Vlado RS in poslanske skupine v državnem zboru naslovil poziv glede upoštevanja pripomb gospodarstva v zvezi s t.i. protiKoronapaketom. Povezava

GZS POSREDOVALA PREDLOGE AMANDMAJEV NA #protiKoronapaket (31.3.2020)

Gospodarska zbornica Slovenije je na Vladi RS sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo natančno preučila ter posredovala predloge amandmajev Državnemu zboru RS. V amandmajih je predlagala:

 • spremembo oz. poenotenje datuma za koriščenje vseh ukrepov s področja plač in prispevkov na 13.3.2020;
 • črtanje omejitve, da do črpanja povračil nadomestila niso upravičeni delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost;
 • spremembo pogoja za upravičenost do povračila nadomestila, tako da naj bodo do pomoči upravičeni vsi tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki ali dobiček iz poslovanja (AOP151) v letu 2020 upadli glede na leto 2019;
 • spremenjeno obveznost delavca, da se mora v času začasnega čakanja na delo na zahtevo delodajalca vrniti na delo do sedem dni v tekočem mesecu in ne do sedem zaporednih dni;
 • nov ukrep, ki nalaga delavcu, da je dolžan izrabiti celoten preostali letni dopust iz preteklega leta in 1/3 letnega dopusta tekočega koledarskega leta, če ga delodajalec k temu pozove v času izrednih razmer;
 • nov ukrep, po katerem si je dolžan delavec, ki ne more opravljati dela zaradi ustavitve javnega prevoza, v roku 5 dni od uveljavitve zakona organizirati prevoz na delo in z dela;
 • za upravičenost do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, ne sme biti postavljenih nobenih pogojev, saj je razlog za nezmožnost prihoda na delo zunanji dogodek, na katerega delodajalec ni mogel vplivati in nima nobene povezave s poslovanjem podjetja;
 • črtanje 2. odstavka 26. člena, ki določa, da nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, ne sme biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Republiki Sloveniji;
 • spremembo pogojev, v primeru katerih delodajalec ne more uveljavljati pravice do nadomestila (zapadle neplačane obveznosti do FURS nad 500 eur in redna oddaja REK obrazcev za zadnjem letu);
 • konkretizacijo prepovedi odrejanja nadurnega dela na način, da delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo, pri čemer morajo biti delavci, ki so na čakanju, ustrezno usposobljeni za opravljanje dela, za katerega se odreja nadure; zavedati se je potrebno, da niso vsi delavci usposobljeni za vsako delo;
 • delodajalec, ki bo moral prejeta sredstva vračati, naj jih vrne v znesku, v katerem jih je prejel in ne v trikratniku, saj so poleg vračila za kršitelje že določene tudi globe;
 • krizni dodatek naj se določi tako, da ga bodo prejeli tisti delavci, ki so bili izpostavljeni posebnim obremenitvam ali nevarnostim v višini do 200 EUR, o upravičenosti se mora delodajalec posvetovati s sindikatom oziroma svetom delavcem;
 • rok za povrnitev nadomestila OZZ naj bo 30 dni tako za delodajalce kot tudi za samostojne zavezance;
 • skupni znesek pomoči »de minimis«, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, naj se dvigne s 200.000 EUR na 800.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let.

Predlogi amandmajev GZS

ODZIV GZS NA #protiKoronapaket (30.3.2020)

"Slovenija ta teden dobiva prvi pravi paket interventne zakonodaje, ki je namenjena pretežno socialnim vsebinam, ohranjanju delovnih mest, kar je pomembno tudi za gospodarstvo. Država bo pokrila stroške čakanja na delo, bolniške odsotnosti, stroške, povezane z višjo silo in pa pokojninske prispevke delodajalca in delojemalca. Hkrati pa ta paket vnaša tudi nekaj zmede," pravi generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc in dodaja, da "v gospodarstvu skoraj več pričakujemo od drugega paketa, ki je bil napovedan in se bo dotikal likvidnosti ..." Več...

Gospodarski krog s skupno iniciativo

Skupaj solidarni. Povezava

PREGLED UKREPOV EU ZA BOJ PROTI KORONAVIRUSU IN BLAŽENJE POSLEDIC KRIZE (30.3.2020)

Glavnina pristojnosti za spopadanje s koronavirusom (javno zdravje, meje, fiskalna politika) je v pristojnosti držav. Evropska komisija nudi polno podporo, spodbuja usklajen pristop in rešitve ter vseskozi poziva k solidarnosti. Hkrati pa angažiramo vse instrumente, ki jih imamo skladno s pogodbami in pristojnostmi na voljo, da državam članicam pomagamo zajeziti širjenje virusa in ublažiti njegov vpliv na gospodarstvo. V ta namen je bilo v preteklem tednu na evropski ravni predloženih veliko konkretnih ukrepov. Več...

ANKETA GZS POTRJUJE: GOSPODARSTVO NEMUDOMA POTREBUJE NOV PAKET INTERVENTNE ZAKONODAJE (23.3.2020)

93 odstotkov gospodarskih subjektov ima resne težave v poslovanju zaradi zmanjšanega povpraševanju tako na domačem trgu kot iz tujine, sprejetih ukrepov vlade, pretrganih dobaviteljskih verig. Povezava.