Dogajanje v drugih državah

USTANOVLJENA KOMISIJA ZA POTRDILA O NUJNIH STORITVAH (MGRT) (21.4.2020)

  • Na MGRT je ustanovljena je Komisija za izdajo potrdil o izvedbi nujnih storitev na osnovi 7. točke 8. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775?sop=2020-01-0775). Postopek je naslednji: podjetje odda vlogo/dopis s pojasnilom na gp.mgrt@gov.si (vloga ni formalizirana). Predsednik komisije je državni sekretar na MGRT Aleš Cantarutti, člani pa direktorji direktoratov MGRT. Sekretarka komisije (operativna kontaktna oseba) je Darja.Ulcar@gov.si.

PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE MED EPIDEMIJO

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE RS

DIREKTORAT ZA MEDNARODNO PRAVO IN KONZULARNO POMOČ