Splošno

 Pomoč specialistov medicine dela, prometa in športa pri promociji in organizaciji cepljenja (13.7.2021)

Na podlagi poziva Ministrstva za zdravje Republike Slovenije vas obveščamo, da se lahko za pomoč pri promociji cepljenja ter osveščanju zaposlenih o pomenu cepljenja, pa tudi pri organizaciji in izvajanju cepljenja zaposlenih obrnete tudi na specialiste medicine dela, prometa in športa, s katerimi imate sklenjene pogodbe o izvajanju zdravstvenih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. Specialisti lahko podjetjem ponudijo pomoč v obliki strokovnih informacij o cepljenju in cepivih, predavanj in svetovanj za zaposlene, organizacije in koordinacije cepljenja v sodelovanju s cepilnimi centri, ki lahko omogočijo cepljenje v prostorih delodajalca, in tudi izvedbe cepljenja, če izpolnjujejo potrebne pogoje. Ministrstvo za zdravje sporoča še, da si lahko zaposleni vrsto cepiva izberejo, prijave na cepljenje pa naj še naprej zbirajo delovne organizacije.

 Sprejeti interventni zakon za pomoč gospodarstvu in turizmu premalo prilagojen potrebam najbolj prizadetih delov gospodarstva (8.7.2021)

Na Gospodarski zbornici Slovenije sicer pozdravljamo sprejem interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu. Vendar pa ob tem opozarjamo, da sprejet zakon ne vključuje ukrepov, ki smo jih reprezentativne delodajalske organizacije predlagale v obliki amandmajev. Ravno ti ukrepi bi namreč nadgradili zakon v smeri njegove večje koristnosti za prizadeta podjetja, kar bi nedvomno prispevalo k nujnemu okrevanju in nadaljnji oživitvi slovenskega gospodarstva. Več...

 Strošek jesenskega vala v Sloveniji 400 EUR na posameznika. Nujna čim višja precepljenost prebivalstva. (7.7.2021)

Izguba prihodkov v višini 1,7 mrd EUR, 400 mio EUR dodane vrednosti ter 2.500 delovnih mest je ocena učinka morebitnega novega zapiranja gospodarstva, ki jo je naredila Analitika GZS. Za državo bi strošek podpore prizadetemu delu gospodarstva (pretežno storitvene dejavnosti) in javnemu sektorju pomenil okoli 800 mio EUR oz. 400 EUR na prebivalca. Od izbruha pandemije v marcu 2020 do maja 2021 je država za podporne ukrepe namenila že 10 % BDP. Za preprečitev ali vsaj zmanjšanje morebitnega četrtega vala epidemije je nujno zagotoviti čim višjo precepljenost prebivalstva. Več...

 Reprezentativne delodajalske organizacije posredovale predloge amandmajev na predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu (30.6.2021)

GZS, OZS, TZS, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so v Državni zbor RS vložili skupne predloge amandmajev k Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki predstavljajo dopolnitve predloga zakona, nujne za okrevanje in nadaljnjo oživitev slovenskega gospodarstva. Več...

 UO GZS o nujnosti večje precepljenosti prebivalstva (23.6.2021)

Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) so na današnji seji z zdravstvenim ministrom Janezom Poklukarjem razpravljali o zdravstvenih posledicah epidemije koronavirusa ter pričakovanih reformnih rešitvah v zdravstvu. Strinjali so se, da je za varno jesen potrebna čim večja precepljenost prebivalstva, zato je treba napore vložiti v promocijo cepljenja proti covid-19. Več...

 RAVNAJMO ODGOVORNO IN SE CEPIMO PROTI COVID-19 (22.6.2021)

Delodajalske organizacije pozivamo prebivalce Republike Slovenije, da tudi po izteku epidemije ravnajo odgovorno in se udeležijo cepljenja proti COVID-19, ter s tem prispevajo k temu, da se v jesenskem času gospodarske razmere zaradi porasta okužb s COVID-19 ne bodo ponovno zaostrile. Več...

 S 15. JUNIJEM KONEC EPIDEMIJE (15.6.2021)

Kot je na novinarski konferenci o stanju glede bolezni covid-19  opozorila državna sekretarka Mateja Ribič, se s koncem epidemije na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev preneha mesečno avtomatično podaljševanje le-teh. Med ključnimi ukrepi, ki so jih pripravili zaposlenim ter gospodarstvu, so bili tudi ukrepi na trgu dela. Med njimi je na pogoj razglašene epidemije vezan le ukrep začasnega denarnega nadomestila za brezposelnost. Ostali ukrepi veljajo neodvisno od razglasitve epidemije do skrajnih rokov. Ključni ukrepi, med temi so čakanje na delo, skrajšani delovni čas, nadomestilo za čas karantene in višje sile, subvencija minimalne plače, povračilo nekritih fiksnih stroškov, temeljni dohodek – veljajo do 30. junija 2021. Več... Delodajalce opozarjamo, da s potekom epidemije ni več pravne podlage za enostransko odreditev dela od doma zaradi izjemnih okoliščin skladno s 169. členom ZDR-1. Po tem bo potrebno delo od doma urediti kot običajno, pogodbeno.

 PREDLOGI GZS ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU (7.6.2021)

GZS je na MGRT že posredovala pripombe na prejšnji ponedeljek objavljen predlog interventnega zakona, namenjenega predvsem pomoči najbolj prizadetim dejavnostim. Pri tem je izpostavila, da so bile tudi druge dejavnosti omejene v svojem delovanju, bodisi neposredno z začasnimi prepovedmi bodisi zaradi same narave dela. Zato se GZS zavzema za horizontalne ukrepe, ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom pod enakimi pogoji, s čemer se zagotavlja enakopraven položaj vseh gospodarskih subjektov na trgu. Več

 PODALJŠANA EPIDEMIJO ZA MESEC DNI (12.5.2021)

Vlada je na seji podaljšala epidemijo za mesec dni in se odločila za dodatno sproščanje ukrepov v zvezi z epidemijo covid-19 glede ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, pri prehajanju meje, športnih aktivnostih, kulturnih dejavnostih, zbiranjih in uveljavljanju verske svobode. Več

 PRIZNAVANJE REZULTATOV PCR TESTOV OPRAVLJENIH V TRETJIH DRŽAVAH (4.5.2021)

GZS je sredi aprila na notranje ministrstvo naslovila predlog, da naj se za vstop v Republiko Slovenijo ponovno priznavajo rezultate PCR testov opravljenih pri organizacijah oziroma posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznajo kot ustrezni, kot je to veljalo v preteklosti. Vlada RS je na seji 3.5. sklenila, da se na kontrolnih točkah kategorije »A« na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (letališčih) za vstop v Slovenijo brez odreditve karantene lahko upoštevajo tudi PCR testi izdani v Turčiji in Srbiji. Spremembe odloka začnejo veljati 5. 5. 2021 in bodo veljale najmanj do 16. 5. 2021. Več

 UO GZS O PRIHODNJIH PROTIKORONSKIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU (22.4.2021)

Člani UO GZS so na e-seji z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom razpravljali o prihodnjem paketu interventne zakonodaje za pomoč gospodarstvu, podaljšanju moratorija za kredite in poenostavitvi obstoječe poroštvene sheme. Obravnavali so tudi Letno poročilo GZS 2020 in ga poslali v potrditev Skupščini GZS. Več

 GZS: GOSPODARSTVO POTREBUJE DODATNI PAKET PROTIKORONSKIH UKREPOV (21.4.2021)

»Nov zakonodajni paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu, lahko mu rečemo #PKP9, bi moral nasloviti podaljšanje in izboljšanje dosedanjih uspešnih ukrepov, potrebni pa so še nekateri dodatni ukrepi za pomoč pri premagovanju zahtevnih razmer, na kar nas podjetja opozarjajo,« je jasen generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Več

 PODALJŠANJE MORATORIJEV KREDITOV ZA POSOJILA (19.4.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na predsednika vlade in pristojni ministrstvi naslovila poziv po podaljšanju moratorijev kreditov za posojila do konca leta 2021 za tiste panoge, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo poslovati ter predlog poenostavitve poroštvene sheme. Več...

 INTERVENTNA ZAKONODAJA: GZS PREDLAGA OPROSTITEV VRAČILA PREJETIH SREDSTEV (16.4.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na gospodarskega ministra naslovila predlog za nujne spremembe oz. dopolnitev interventne zakonodaje. Tako je predlagala oprostitve vračila prejetih sredstev ter spremembe zakona o rudarstvu glede površinskega odkopavanja mineralnih surovin za slovensko industrijo gradbenega materiala.

Povezava na dopis

 NA E-KONFERENCI MSP PRIPRAVLJEN POSEBEN MEMORANDUM (15.4.2021)

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri GZS je pripravila 8. e-konferenco za mala in srednja podjetja, katere osnovna tema je bila, kako po korona krizi. Pripravljen je bil poseben memorandum za MSP, ki ga je GZS - PTZ že posredovala Vladi Republike Slovenije.

Memurandum PTZ

 POSLOVNI RAZLOG DODAN KOT IZJEMA ZA VSTOP V DRŽAVO BREZ KARANTENE IN NEGATIVNEGA TESTA (15.4.2021)

Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se med drugim spreminja tudi v delu, kjer se nanaša na vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa. Tako je po novem med izjemami za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa med nujne razloge dodan poslovni razlog. Več

 PREDLOG ZBORNICE INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ (ZISS) ZA DOPOLNITEV RAZPISOV Z SKD VSEH AKTERJEV DEJAVNOSTI, PORAVEK PRESEČNEGA DATUMA TER HKRATNO UPOŠTEVANJE DEJANSKEGA STANJA IZVEDBE DEJAVNOSTI ZA POMOČ PREŽIVETJU-ZAGONU INDUSTRIJE, KI JE ŽE 14 MESECEV ZAPRTA (15.4.2021)

Zbornica industrije sejmov in srečanj je 15. aprila na predsednika vlade Republike Slovenij Janeza Janšo, ministra Zdravka Počivalška z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter dr. Tomaža Kostanjevca, direktorja Agencije SPIRIT naslovila poziv, da se v razpise vključijo SKDji vse dejavnosti članov Zbornice sejmov in srečanj ter vseh v celotni industriji srečanj, da se naredi popravek presečnega datuma vpisa glavne SKD dejavnosti v register podjetij, oz. k življenjskosti razpisa z upoštevanjem dejanskega stanja in dela podjetij ZISS na trgu. Več

 RAZŠIRITEV IZJEM ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (13.4.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je 31. 3. 2021 na Ministrstvo za notranje zadeve in Direktorat za policijo in druge varnostne vede naslovila dopis, v katerem smo predlagali, da se čezmejno napotene delavce, tedenske delovne migrante in prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov, nujno izenači s čezmejnimi dnevnimi migranti, ki so v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določeni kot izjema. Prav tako smo še navedli, da bi morala za vse naštete kategorije potnikov veljati enaka pravila. Vlada Republike Slovenije je prisluhnila našim predlogom in je 9. 4. 2021 sprejela nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta v 11. členu določa, da se vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa in sicer:
1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;
2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje.
Odlok

 PREDLOGI ZBORNICE INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ ZA DODATNE UKREPE ZA BLAŽENJE POSLEDIC EPIDEMIJE V PANOGI TER PREDLOG SPROŠČANJA DEJAVNOSTI V POVEZAVI Z VLADNIM SEMAFORJEM (1.4.2021)

Zbornica industrije sejmov in srečanj je 1. aprila na predsednika vlade Republike Slovenij Janeza Janšo, ministra Zdravka Počivalška z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter dr. Mateja Lahovnika, vodjo vladne svetovalne skupine, tj. tiste, ki rešujejo problematiko epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), naslovila predlog ukrepov ter predlog sproščanja dejavnosti. Več

 GZS ZA RAZŠIRITEV IZJEM GLEDE PREHAJANJA MEJE IN NUJNEGA VARSTVA OTROK V ČASU LOCKDOWNA (31.3.2021)

GZS je na predsednika Vlade RS in pristojne ministre naslovila poziv, da se veljavna odloka glede prehajanja mej in zagotovitve nujnega varstva vrtčevskih otrok in učencev prve triade razširita z dodatnimi izjemami. Več

 IZJAVA PREDSEDNIKA GZS BOŠTJANA GORJUPA (29.3.2021) pred lockdownom, napovedanim med 1. in 11. aprilom.

Na GZS smo z zaskrbljenostjo spremljali dogajanja glede obvladovanja koronavirusa in dvigovanja številk, ki so nakazovale prihajajoči 3. val v Sloveniji in celi Evropi. Bili smo v permanentnem stiku z vlado in še posebej MGRT, da najdemo rešitve, ki ne bi bistveno negativno vplivale na kondicijo in sposobnost slovenskega gospodarstva, kjer si prizadevamo za varna delovna mesta … V tej luči pozdravljamo odločitev, da trgovine s tehničnim blagom in živilske trgovine ter industrija delujejo tudi v obdobju lockdowna, da bomo uspešno zajezili tretji val. Pozdravljamo, da bomo s pomočjo cepljenja in splošne prekuženosti lahko s pomočjo novega interventega zakona zaštartali tudi tiste dejavnosti, ki so bile bistveno prizadete, kot sta turizem in industrija srečanj. Tu apeliramo za oblikovanje rešitve s paketom, kjer bomo pomagali temu administrativno zaustavljenemu gospodarstvu k ponovni oživitvi z možnostjo financiranja obratnih sredstev in ohranitvijo delovnih mest … Celotna izjava je objavljena na MediaGZS.

 GZS ZA OHRANITEV DELOVANJA GOSPODARSTVA (23.3.2021)

Ob zadnjih podatkih o vnovičnem porastu števila okužb s koronavirusom tudi v Sloveniji, na Gospodarski zbornici Slovenije pozivamo Vlado RS, da v primeru morebitnega ponovnega zaostrovanja ukrepov zagotovi čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva. Več

 OBVEZNOST TESTIRANJA ZAPOSLENIH V PRODAJALNAH (12.3.2021)

Pravna služba GZS je s strani gospodarskega ministrstva prejeli obvestilo, da so ministrstvo in pristojni inšpektorati dogovorili skupno stališče do vprašanja v povezavi z obveznostjo testiranja zaposlenih v prodajalnah (3., 4. in 5. člen veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji). Navajajo, da se pogoj testiranja zaposlenih enkrat tedensko (oziroma ustrezna dokazila) se pri izjemi prodajaln nanaša na vse zaposlene, ki so neposredno ali posredno v stiku s prodajalci ali blagom (pogoj testiranja tako npr. velja tudi za skladiščnike, čistilke, varnostnike,…). V kolikor pa določene storitve v prodajalni opravljajo zaposleni pri drugem podjetju na podlagi pogodbe med obema, trgovcem in tem podjetjem (npr. zagotavljanje storitev čiščenja preko čistilnega servisa, zagotavljanje storitev varovanja preko varnostne službe , trgovski potniki), gre za odnos B2B, ki se z odlokom ne ureja. Kljub temu ministrstvo trgovcem priporoča, da zaradi varnosti svojih strank tudi s pogodbenimi partnerji v pogodbi dogovorijo testiranje njihovih zaposlenih, ki v prodajalnah prihajajo v stik s strankami ali blagom.

 LETO DNI DELA NOVE VLADE: KLJUČNI PODPORNI MEHANIZMI NA TRGU DELA (11.3.2021)

Večji del zadnjega leta je bil v znamenju priprav podpornih paketov #PKP1-8, ki so do določene mere naslavljali izzive, ki jih je epidemija covid-19 prinašala gospodarstvu. Zato je bilo delo Vlade RS zelo zahtevno. Ključni izziv epidemije je bil v napovedovanju gibanja okuženih, s čimer je imela tudi stroka težave, ter usklajevanju ukrepov med državami na eni ter iskanjem najustreznejšega razmerja med zajezitvenimi ukrepi in sproščanjem na drugi strani. Vsekakor lahko potrdimo, da smo bili pri tem v Sloveniji uspešnejši v drugem valu epidemije. Več

 POZIV AVTOSERVISNE IN AVTOMOBILSKE STROKE: KO GRE ZA VARNOST VOZIL IN VOZNIKOV, SO VSE STORITVE NUJNE! (3.3.2021)

Omejitve in ukrepi na področju dejavnosti avtoserviserjev in  prodaje vozil v času epidemije so prinesli tudi veliko zmede in negotovosti pri uporabnikih vozil. Teh je v Sloveniji več kot 1,5 milijona. Zato so predstavniki stroke, Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri GZS-Podjetniško trgovski zbornici, Sekcija avtoserviserjev pri OZS ter Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS na današnji novinarski konferenci vlado pozvali k sooblikovanju ukrepov in opozorili na nujnost rednega servisiranja vozil in nemotenega delovanja dejavnosti tudi v času epidemije, ko je osebno vozilo za številne edino prevozno sredstvo. Več

 APEL IN PREDLOGI PROIZVAJALCEV TER DOBAVITELJEV V TURISTIČNO GOSTINSKI PANOGI IN VERIGI (3.3.2021)

Proizvajalci živil, dobavitelji proizvodov in storitev v celotni verigi za gostinstvo, so na vlado naslovili apel, da ta razmisli o vsaj delnem odprtju lokalov, skladno s pravili, ki naj jih in jih lahko gostinci upoštevajo. Veliko je namreč vseh vrst gostinskih lokalov (bari, restavracije, gostilne, drugi ponudniki tovrstnih storitev), ki imajo zunanje terase in po analogiji iz maja 2020, lahko v skladu z zahtevami NIJZ, ustrezno varno in pregledno organizirajo svoje delo. Dodatno so vlado pozvali, da razmisli o dodatnih ukrepih, ki bi jih zajeli v PKP9 in s katerimi bi omogočili poslovno preživetje. Več

 MORATORIJI IN DRŽAVNA JAMSTVA ZA NOVA POSOJILA: POBUDA GZS, ZBS IN OZS ZA PODALJŠANJE INTERVENTNE ZAKONODAJE (18.2.2021)

GZS, ZBS in OZS so 17. februarja v skupnem pozivu na Vlado RS naslovili pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9. Predlagali so, da se odlog plačila obveznosti podaljša do konca leta 2021 ne glede na morebitno koriščenje te možnosti, podaljšanje poroštvene sheme za nova posojila ter njeno poenostavitev pri manjših posojilih. Več

 ANKETA GZS O DRŽAVNI POMOČI: OHRANJANJE ZAPOSLOVANJA KLJUČNO ZA OHRANITEV GOSPODARSKE AKTIVNOSTI (17.2.2021)

70 % storitvenih in 60 % industrijskih podjetij je v lanskem letu beležilo padec prodaje, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije, v kateri je sodelovalo 423 podjetij. Povprečnemu podjetju se je prodaja zmanjšala za 15 %. Kljub epidemiji pa je pretežni del podjetij leto zaključil s pozitivnim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). Kot najkoristnejša ukrepa za ohranitev poslovanja so anketirana podjetja ocenila čakanje na delo in skrajšan delovni čas. 39 odstotkov podjetij, ki so pomoč prejela, pa bo moralo v povprečju vrniti 40 odstotkov pomoči. Več

 PREDLOGI GZS ZA #PKP9 (15.2.2021)

GZS je na Vlado RS naslovila širši povzetek vseh problematik, ki niso bile zajete v dosedanji protikoronski zakonodaji. Za prihodnji deveti paket pomoči si zato želi, da naslovi manjkajoče ukrepe za nadaljnje premagovanje razmer v koronakrizi in za olajšanje poslovanja. Več

 POBUDA GZS ZA VKLJUČITEV NUJNEGA POSLOVNEGA RAZLOGA MED IZJEME OB PREHODU MEJE (11.2.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na notranjega ministra naslovila pobudo, da med izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG), doda izjema prehoda meje v primerih nujnih poslovnih razlogov s povratkom v 24 urah po prehodu meje. Z določitvijo izjeme bo gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter pridobivanje novih poslov v tujini. Več

 OBVEZNO TESTIRANJE: VLADA RS NAJ ZAGOTOVI POVRAČILO STROŠKOV PRAVNIM OSEBAM (10.2.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je Vlado RS 10. februarja pozvala, da zagotovi sredstva pravnim osebam, ki nastajajo zaradi obveznega testiranja kot pogoja za ponovno odprtje gospodarske dejavnosti.

 SPREJET #PKP8 - PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (5.2.2021)

Državni zbor RS je seji 3. 2. 2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov. Zakon je začel veljati 5. februarja. Več

 GZS: SPREJETI #PKP8 PRINAŠA MANJ, KOT BI MORAL (3.2.2021)

#PKP8, ki je bil potrjen na včerajšnji seji Državnega zbora, prinaša nujne ukrepe, a je gospodarstvo s sprejetim besedilom zakona le delno zadovoljno, saj so podjetja od #PKP8 pričakovala več. Na GZS pričakujemo, da bodo izpuščena področja bolje naslovljena v napovedanem #PKP9. Več

 PODALJŠAN ZAČASNI OKVIR ZA DRŽAVNO POMOČ, SPREJET ZA PODPORO GOSPODARSTVU OB IZBRUHU KORONAVIRUSA (29.1.2021)

Evropska komisija je začasni okvir za državno pomoč, sprejet za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, podaljšala do 31. decembra letos. Ob tem je tudi razširila področje njegove uporabe, saj je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_261

 PREDLOG #PKP8: GZS PRIPRAVILA PREDLOGE SPREMEMB (27.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je danes na Vlado RS in poslanske skupine naslovila predloge sprememb Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8) v amandmajski obliki. Spremembe pričakuje tako pri subvencioniranju minimalne plače kot pri ukrepih čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa ter kratkotrajnih bolniških odsotnosti. Več

 GZS POZVALA FINANČNO MINISTRSTVU H POMOČI PODJETJEM V NAJBOLJ PRIZADETIH DEJAVNOSTIH (22.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za finance RS naslovila pobudo za pomoč tistim skupinam podjetij, ki ostajajo pri do sedaj veljavnih interventnih ukrepih v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila predvsem subjekte, ki pripadajo dejavnostim fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarskih dejavnosti, industrije srečanj, gostinstva in turizma ter drobnega gospodarstva. Navedla je tudi nekaj predlogov sprememb veljavnih ukrepov - med drugim pri ukrepih čakanja na delo, kritju fiksnih stroškov, odlogu kreditnih obveznosti in obveznosti lizinga. Več

 GZS PRIPRAVILA PREDLOGE UKREPOV ZA #PKP8 TER PREDLAGALA SPREMEMBE ZAČASNIH ODLOKOV (18.1.2021)

GZS je na Vlado RS posredovala predloge ukrepov za 8. protikoronski zakonodajni paket. Razmere za poslovanje so v vrsti podjetij še vedno zelo zaostreni, predlagani ukrepi GZS pa bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje poslovanje. Hkrati je GZS predlagala tudi spremembo nekaterih začasnih odlokov.

Predlagani ukrepi za #PKP8

Predlagani ukrepi za spremembo začasnih odlokov

 MITI IN RESNICE O 21. ČLENU NOVEGA #PKP7 (8.1.2021)

Več...

 #PKP7 SPREJET – PREGLED KLJUČNIH UKREPOV (31.12.2020)

  1. decembra 202 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. Zakon je začel veljati 31. decembra 2020. Pravna služba GZS je pripravila pregled ključnih ukrepov po #PKP7. Več

 SPREJET #PKP6 (26.11.2020)

Pregled nad ključnimi novimi ter podaljšanjem /spremembami veljavnih ukrepov. Več

 VLADA SPREJELA #PKP5 (30.9.2020)

PKP5 podaljšuje in uvaja nove ukrepe za ohranitev delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19

Na dopisni seji 29. oktobra je Vlada sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket. Gre za peti sveženj ukrepov, katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.
Vir: https://www.gov.si/novice/2020-09-29-98-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/

 #PKP4 OBJAVLJEN V URADNEM LISTU (10.7.2020)

#PKP4 podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija z možnostjo podaljšanja še do konca septembra in določa, da bo nadomestila plač za delavce v karanteni do konca septembra prevzela država. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Povračilo nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo bo možno uveljaviti za čakanje od 1. 7. dalje. Več

 SPREJET JE #PKP3. KAJ PRINAŠA? (29.5.2020)

Državni zbor RS je pozno zvečer sprejel t.im. tretji protikoronski zakon, tj. ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2 (ZIUOOPE). Zakon bo v Uradnem listu RS objavljen predvidoma v soboto, 30. maja. Uporabljati naj bi se začel s 1. junijem, ne glede na datum objave.
Zakon prinaša nove začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 ter podaljšuje nekatere dosedanje. Bistvena ukrepa sta delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa in ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.
Glede na to, da je bil zakon sprejet tik pred začetkom svoje veljavnosti, vam v nadaljevanju posredujemo najpomembnejše informacije o ključnih ukrepih, ki jih boste lahko koristili. Sprejet je namreč amandma, ki podaljšuje ukrep povračila nadomestila čakanja na delo za en mesec za vse dejavnosti, ne zgolj za turizem in gostinstvo, kot je bilo v zadnjih dneh napovedano.
Možna bo kombinacija obeh ukrepov, tako povračilo nadomestila čakanja na delo kot skrajšani delovni čas pri istem delodajalcu. Več