Uporabne informacije

NIJZ: PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo pripravili različna navodila in priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti z namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Več...

NIJZ: POSKRBIMO ZA DOBRO POČUTJE

V času epidemije se je še posebej izkazalo, kako pomembna je skrb za duševno zdravje. Operativna skupina za izvajanje psihološke pomoči v času epidemije COVID-19 zbrala strokovne nasvete, smernice, priročnike in drugo gradivo, ki je lahko v pomoč pri soočanju s slabim razpoloženjem, različnimi stiskami, strahovi, težavami s spanjem, depresivnim razpoloženjem itd. Več...

SEZNAM NEKATERIH IZVAJALCEV HITRIH TESTOV (10.2.2021)

Vlada RS je določila več dejavnosti, kjer izjemoma lahko opravljajo storitve tudi v času epidemije. Pogoj je, da zaposleni enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Na povezavi je seznam nekaterih organizacij, ki izvajajo hitre teste. Več...

PREVENTIVNI UKREPI ZA ZAŠČITO ZAPOSLENIH PRED OKUŽBO COVID-19 (18.11.2020)

Na GZS smo izvedli manjšo anketo med gospodarskimi subjekti, našimi člani, glede ukrepov za zaščito zaposlenih pred okužbo s COVID-19, ki jih prakticirajo. S tem smo seznanili tudi prof. dr. Bojano Beović. Več...

KAKO RAVNATI Z ZAŠČITNIMI MASKAMI IN KATERA RAZKUŽILA UPORABITI V DELOVNIH OKOLJIH

Klinični inštitut za medicino dela je pripravil videoposnetek z navodili in nasveti glede pravilnega ravnanja z zaščitnimi maskami in primernih razkužil v delovnih okoljih. Več...

KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA: PRIPOROČILA UKREPOV ZA PODJETJA

Na spletni strani Čili za delo so objavljena priporočila ukrepov za podjetja za zagotavljanje varnih delovnih razmer pred Covid-19. Več...

KAKO PREPREČEVATI COVID-19 V DELOVNEM OKOLJU (2.9.2020)

Na skupni novinarski konferenci so predstavniki strokovnih institucij, pristojnih ministrstev in delodajalskih organizacij spregovorili o pomenu zaščite zaposlenih pred koronavirusno boleznijo za zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih družb in javnih ustanov ter o podpori, ki jo pri načrtovanju ukrepov nudijo strokovne službe. Več...

MOBILNA APLIKACIJA #OSTANIZDRAV 

Aplikacija #OstaniZdrav je namenjena beleženju stikov med osebami, ki imajo nameščeno aplikacijo.  Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas prispeva delež k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih in celotne družbe. Več...

OSTANIMO SKRBNI IN ODGOVORNI - PRIMERI DOBRE PRAKSE V ZAŠČITI PRED NOVIM KORONAVIRUSOM

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je na podlagi posnetkov v podjetjih, do katerih smo pomagali pristopiti na GZS, pripravil več kratkih filmov, ki so na ogled preko spletne strani

PRIPOROČILA UKREPOV ZA ZAJEZITEV COVID-19 V PODJETJU

Za obvladovanje izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, morajo podjetja sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela. Več...

VLADA RS: KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Vlada RS na svoji spletni strani, vezani na koronavirus, objavlja aktualne podatke, ukrepe za zajezitev širjenja okužb, informacije o prehajanju meja in odpravljanju posledic epidemije ter o mobilni aplikaciji #OstaniZdrav. Več...

INFORMACIJE SLOVENSKE VLADE NA TEMO KORONAVIRUSA V ANGLEŠKEM JEZIKU

Vlada objavlja na svojih spletnih straneh številne informacije, pa tudi predlagane oz. sprejete ukrepe za lajšanje posledic epidemije koronavirusa. Več...

POTRDILO O OBSTOJU OKOLIŠČIN VIŠJE SILE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Na Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Potrdilo GZS lahko članom GZS pomaga pri dokazovanju v razmerju do svojih poslovnih partnerjev obstoja okoliščin višje sile zaradi razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Potrdilo se članu GZS izda na podlagi prejete popolne vlog, ki jo predloži zakoniti zastopnik podjetja in vsebuje naslednje podatke oz. dokazila:

- podatki podjetja, člana GZS – naziv, naslov, matična in davčna številka, zakoniti zastopnik,

- splošni opis okoliščin, zaradi katerih prosi za izdajo potrdila, ki naj vsebuje tudi navedbo podatkov o poslovnem partnerju in navedbo podatkov o pogodbi s poslovnim partnerjem (datum in kraj sklenitve pogodbe ter čas veljavnosti pogodbe),

- dokaz, ki potrjuje, da je bila pogodbenemu partnerju notificirana-sporočena višja sila (npr. e-mail),

- kopijo pogodbene klavzule oz. korespondenco med strankama, ki izkazuje, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja.

- v katerem jeziku se izda potrdilo (angleščina ali slovenščina).

Potrdilo izdaja oddelek Javnih listin GZS, izključno v Ljubljani, tako da vse zahteve v zvezi z izdajo potrdila s prilogami naslovite na e- naslov: eva.zontar@gzs.si ali irena.simendic@gzs.si ali bostjan.perger@gzs.si.

Potrdilo lahko izdamo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Izdaja potrdila je brezplačna.

Pravno obvestilo: Opozarjamo, da potrdilo potrjuje le obstoj s strani Vlade RS uradno izpričanih okoliščin, ki lahko utemeljujejo obstoj višje sile, t.j. okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti ali odvrniti, kot npr. epidemija, naravne nesreče, kar je razvidno iz akta Vlade Republike Slovenije. Prosimo upoštevajte, da Gospodarska zbornica Slovenije lahko potrdi le dokazljiva uradno izpričana dejstva; tako ne more potrditi, da je določen konkreten dogodek, npr. zamuda z dobavo v konkretnem pogodbenem razmerju ali neizpolnitev pogodbene obveznosti, posledica višje sile. Gospodarska zbornica tudi Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za resničnost in verodostojnost podatkov iz vloge podjetja – člana GZS za izdajo potrdila. GZS to potrdilo izdaja brez prejudica za konkretne pogodbene obveznosti med podjetji in merodajno materialno pravo, ki se uporablja za pogodbo in tozadevno ne prevzema nikakršne odgovornosti.

PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE MED EPIDEMIJO

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE RS

Informacije o razmerah v posameznih državah in ukrepih, ki so sprejeti za zaščito pred koronavirusom. Več...

DIREKTORAT ZA MEDNARODNO PRAVO IN KONZULARNO POMOČ

Pomoč pri reševanju diplomatsko-konzularnih vprašanj https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/o-ministrstvu/direktorat-za-mednarodno-pravo-in-zascito-interesov/

KONTAKTNI PODATKI NEKATERIH INSTITUCIJ