Zanimivi članki

Nemški podporni paket presenečenja / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Nemčija je relativno hitro našla soglasje za veliko povečanje trošenja na zvezni ravni, ki naj bi spodbudilo gospodarsko rast. Vrednost paketa je 130 mrd EUR in naj bi v dveh letih predstavljal okoli 1,9 % BDP (v posamičnem letu). Presenečenje je začasno znižanje DDV (med julijem in decembrom 2020), saj naj bi se zgornja stopnja znižala za 3 odstotne točke na 16 %, spodnja pa za 2 odstotni točki na 5 %. Pri takšnem ukrepu obstaja tveganje, da se dobičkonosna marža trgovcev in drugih storitvenih podjetij poveča, vendar je namen ukrepa spodbuditi rast domače potrošnje. Zaradi pomanjkanja proizvedenega blaga bi se lahko zgodilo, da se potrošniške cene zaradi začasnega znižanja DDV ne bodo močno znižale (povečanje marž), medtem ko se bodo v letu 2021 verjetno hitro zvišale (cene).

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Največja rast trošenja države v 12-ih letih / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP. Slovenski BDP se je v prvem četrtletju 2020 medletno skrčil za 2,3 %, kar je bilo manj od naših pričakovanj (-3 %). K ublažitvi padca so prispevali (1) večje trošenje države (+5,8 %, najvišja rast po letu 2008), (2) pozitiven prispevek menjave s tujino (padec izvoza pri 1,6 % je bil nižji od padca uvoza za 2,5 %), (3) povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih ter interventnega povečanja državnih zalog ter (4) koledarski učinek, saj je več delovnih dni v 1. četrtletju 2020 ublažilo padec kar za 1,1 odstotno točko.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Umik omejitev dviguje razpoloženje / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Povprečna bruto plača pri pravnih osebah se je v mesecu marcu 2020 medletno povečala za 0,3 %, od tega predvsem zaradi rasti v sektorju država (4,9 %), medtem ko je v zasebnem sektorju upadla za 1,4 %.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Bo umik omejitev prispeval k hitri porabi privarčevanega denarja? / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Deflacija ali inflacija, to je zdaj vprašanje. Če se ekonomisti vsi po vrsti strinjamo, da bo padcu BDP v 2020 v 2021 sledila rast, so mnenja glede prihodnjega gibanja cen precej razdeljena. V marcu so se cene pri proizvajalcih povečale za 0,2 %, pri čemer so upadle le v segmentu vmesnih dobrin.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Virtualni dogodki kot novi trend v poslovanju

V kratkoročnem in srednjeročnem obdobju se obeta povečanje oz. delna normalizacija pretoka blaga med državami, še dolgo pa bodo ostale omejitve pretoka ljudi.

Avtor: Boštjan Virc, Studio Virc d.o.o.

Padci cen nafte dobra novica za evropsko gospodarstvo

Padci cen nafte dobra novica za evropsko gospodarstvo
Cena sodčka severnoameriške nafte WTI z dobavo v maju 2020 je prvič po letu 1946 postala za nekaj ur negativna. To odraža pomanjkanje skladiščnih zmogljivosti v ZDA ter visok padec porabe.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

FINANČNI TRGI PODALI OCENO: COVID-19 NI NOVO SISTEMSKO TVEGANJE / IZPOD PERESA GLAVNEGA EKONOMISTA PRI ANALITIKI GZS

Za dogodek tedna je poskrbel Mednarodni denarni sklad (IMF), ki je kot ena največjih svetovnih institucij na področju ocenjevanja gospodarski rasti nakazal na najglobljo recesijo, ki v 2020 čaka svet po letu 1929. Tehnično gledano bi se recesiji lahko celo izognili, če bo padec BDP prisoten le v 2. četrtletju, vsebinsko gledano pa verjetno ne, ker bo učinek na dvig brezposelnosti kljub številnim vladnim ukrepom prisoten.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

PwC: Kako pripraviti načrt denarnih tokov

Ena ključnih prioritet managementa v času epidemije COVID-19 je likvidnost. Finančni strokovnjaki v družbi PwC v Sloveniji so zato pripravili nasvete, kako pripraviti načrt denarnih tokov, ki je za management ključno orodje za sprejemanje operativnih odločitev, saj omogoča sprotno preverjanje njihovega vpliva na likvidnost podjetja in ustrezne korektivne ukrepe.

Avtor: PwC

Posel dan potem – marketinški, komunikacijski in prodajni ukrepi na 13 področjih, ki so ključna za uspešno premagovanje in izhod iz krize, ki jo povzroča epidemija Covid-19

V podjetju PM poslovni mediji so pripravili izvleček analize, ki vsebuje nabor ključnih komunikacijskih in marketinško-prodajnih področij ter predloge ukrepov, s katerimi bodo podjetja in organizacije ustrezno pripravljeni in opremljeni za obdobje, ki bo sledilo po koncu epidemije COVID-19.

Avtor: PM, poslovni mediji d.o.o.

Ukrepi držav zaradi napovedanih padcev BDP vse številčnejši / Izpod peresa glavnega ekonomista pri Analitiki GZS

Tekmovanje v zniževanju napovedi še brez preklica: Tako neprijetno kot v zadnjih 14 dneh, so se makroekonomisti nazadnje počutili v letih 2008/2009, ko je svetovna finančna kriza nepričakovano pustila velike posledice na realno gospodarstvo. Slab občutek v tokratni krizi izvira iz dejstva, da je težko z veliko verjetnostjo napovedati gibanje BDP.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Komunikacijsko upravljanje pred krizo, med krizo in po krizi

V Pristopu so pripravili prispevek o kriznem komuniciranju. Takšne okoliščine namreč postavljajo velike zahteve pred managerje in vodje, predvsem pa se je treba zavedati, da to ni samo kriza v gospodarstvu, temveč tudi osebna kriza in stiska ljudi.

Avtor: Pristop d.o.o.