Zanimivi članki

Zadnje objave nad pričakovanji

Dnevni podatki o registrirano brezposelnih se v februarju po večjem sezonskem naraščanju v januarju zopet znižujejo, kar pomeni, da se zaposlenost povečuje. Do 17. februarja je število upadlo na 89,3 tisoč (januar: 91,5 tisoč). Zadnji podatek o gibanju zaposlenosti kaže, da se je decembra število delovno aktivnih (891.000) povečalo za 0,2 % glede na november 2020. Pregled na medletni ravni (december 20/december 19) kaže, da je bilo stanje na trgu dela najslabše v juniju, ko je bilo medletno 13 tisoč delovnih mest manj, medtem ko se je do decembra znižanje stabiliziralo pri 10,3 tisoč.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Obseg prejemkov pravnih oseb na račune v 2020 nižji za dobrih 10 %

Ajpes je v javni objavi na kratko povzel nekaj parametrov, s katerimi meri gospodarsko aktivnost v letu 2020. Število poslovnih subjektov v Sloveniji se v letu 2020 kljub epidemiji ni bistveno spremenilo. Nasprotno, še povečalo se je (+1 %). Nadpovprečna rast subjektov je bila zaznana v dejavnosti gradbeništva in v nepremičninski dejavnosti, in sicer tako pri gospodarskih družbah (+4 %) kot pri samostojnih podjetnikih (+5 %). Število subjektov se je zmanjševalo v gostinstvu ter kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (-2 %).

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Evropska komisija v podaljšanje okvirja pomoči - Podpora evropskemu gospodarstvu podaljšana do konca 2021 / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Evropska komisija se je 28. januarja odločila podaljšati začasni okvir za državno pomoč, sprejet 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, in sicer do 31. decembra 2021. Prav tako se je odločila razširiti področje uporabe začasnega okvira, in sicer tako, da je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Izboljšanje pri ključnih parametrih obvladovanja pandemije/ Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Osmi podporni paket ukrepov je bil naznanjen, preden smo pričakovali, in ne prinaša velikih presenečenj. Vsebinsko (in vrednostno) največjo podporo prinaša podaljšanje čakanja na delo še za 3 mesece (do aprila 2021), z možnostjo podaljšanja dvakrat za en mesec. Povračilo naj bi se po novem lahko opcijsko odmerilo tudi od bruto 2 (celotnih stroškov dela), in sicer po nekaterih neuradnih informacijah tudi v 100 % višini, kar naj bi v celoti nadomestilo nastali strošek s čakanjem na delo delodajalcem, ki ta ukrep uveljavljajo (podrobnosti tega ukrepa v času pisanja prispevka niso znane). Menimo, da je ključen razlog v tem, da število dnevno registriranih brezposelnih še vedno močno narašča (nad sezonsko prilagojeno spremembo) in je 20. januarja doseglo 91.500.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Obrisi PKP8 v nastajanju / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Naša ocena o potrebi po novih paketih podpornih ukrepov se je izkazala kot pravilna, saj se s 17. januarjem razglašena epidemija podaljšuje še za dva meseca, kar nudi ustrezno zakonsko podlago za podaljšanje nekaterih podpornih ukrepov in uvedbo novih.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Cena 2. vala trenutno pri 520 mio EUR / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Poskusili smo oceniti obseg nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi implementacije zajezitvenih ukrepov od konca septembra naprej do konca novembra (približno 2 meseca). Srednja ocena izgubljene dodane vrednosti je pri 520 mio EUR, z najverjetnejšo spodnjo mejo pri 440 mio EUR in zgornjo pri 600 mio EUR.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Med novimi zajezitvenimi ukrepi in skorajšnjim cepivom / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Gospodarska klima v Sloveniji je bila novembra 2020 na obeh ravneh nižja: na mesečni ravni za 6,8 odstotne točke, na letni pa za 16,0 odstotne točke. Na znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali vsi kazalniki, predvsem pa kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (ta je bil nižji za 4,0 odstotne točke).

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Velike razlike pri oceni okrevanja med večjimi gospodarstvi / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Družba IHS Markit je objavila novo globalno anketo o obetih okrevanja ključnih svetovnih gospodarstev in sektorjev. Zaradi spreminjajočih se razmer je ključen podatek o časovnici izvedbe ankete, saj se epidemiološka slika hitro slabša.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Jesenske ohladitve prinesle COVID-19 lockdown 2.0

Jesen na zahodni polobli in pričetek novega šolskega leta sta sovpadali z vnovično rastjo okuženih prebivalcev, in sicer tako v EU kot v ZDA, medtem ko je na Kitajskem dinamika drugačna oziroma glavnino okuženih predstavljajo ljudje, ki so pred kratkim vstopili v državo.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Nemški podporni paket presenečenja / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Nemčija je relativno hitro našla soglasje za veliko povečanje trošenja na zvezni ravni, ki naj bi spodbudilo gospodarsko rast. Vrednost paketa je 130 mrd EUR in naj bi v dveh letih predstavljal okoli 1,9 % BDP (v posamičnem letu). Presenečenje je začasno znižanje DDV (med julijem in decembrom 2020), saj naj bi se zgornja stopnja znižala za 3 odstotne točke na 16 %, spodnja pa za 2 odstotni točki na 5 %. Pri takšnem ukrepu obstaja tveganje, da se dobičkonosna marža trgovcev in drugih storitvenih podjetij poveča, vendar je namen ukrepa spodbuditi rast domače potrošnje. Zaradi pomanjkanja proizvedenega blaga bi se lahko zgodilo, da se potrošniške cene zaradi začasnega znižanja DDV ne bodo močno znižale (povečanje marž), medtem ko se bodo v letu 2021 verjetno hitro zvišale (cene).

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Največja rast trošenja države v 12-ih letih / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP. Slovenski BDP se je v prvem četrtletju 2020 medletno skrčil za 2,3 %, kar je bilo manj od naših pričakovanj (-3 %). K ublažitvi padca so prispevali (1) večje trošenje države (+5,8 %, najvišja rast po letu 2008), (2) pozitiven prispevek menjave s tujino (padec izvoza pri 1,6 % je bil nižji od padca uvoza za 2,5 %), (3) povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih ter interventnega povečanja državnih zalog ter (4) koledarski učinek, saj je več delovnih dni v 1. četrtletju 2020 ublažilo padec kar za 1,1 odstotno točko.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Umik omejitev dviguje razpoloženje / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Povprečna bruto plača pri pravnih osebah se je v mesecu marcu 2020 medletno povečala za 0,3 %, od tega predvsem zaradi rasti v sektorju država (4,9 %), medtem ko je v zasebnem sektorju upadla za 1,4 %.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Bo umik omejitev prispeval k hitri porabi privarčevanega denarja? / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Deflacija ali inflacija, to je zdaj vprašanje. Če se ekonomisti vsi po vrsti strinjamo, da bo padcu BDP v 2020 v 2021 sledila rast, so mnenja glede prihodnjega gibanja cen precej razdeljena. V marcu so se cene pri proizvajalcih povečale za 0,2 %, pri čemer so upadle le v segmentu vmesnih dobrin.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Virtualni dogodki kot novi trend v poslovanju

V kratkoročnem in srednjeročnem obdobju se obeta povečanje oz. delna normalizacija pretoka blaga med državami, še dolgo pa bodo ostale omejitve pretoka ljudi.

Avtor: Boštjan Virc, Studio Virc d.o.o.

Padci cen nafte dobra novica za evropsko gospodarstvo

Padci cen nafte dobra novica za evropsko gospodarstvo
Cena sodčka severnoameriške nafte WTI z dobavo v maju 2020 je prvič po letu 1946 postala za nekaj ur negativna. To odraža pomanjkanje skladiščnih zmogljivosti v ZDA ter visok padec porabe.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

FINANČNI TRGI PODALI OCENO: COVID-19 NI NOVO SISTEMSKO TVEGANJE / IZPOD PERESA GLAVNEGA EKONOMISTA PRI ANALITIKI GZS

Za dogodek tedna je poskrbel Mednarodni denarni sklad (IMF), ki je kot ena največjih svetovnih institucij na področju ocenjevanja gospodarski rasti nakazal na najglobljo recesijo, ki v 2020 čaka svet po letu 1929. Tehnično gledano bi se recesiji lahko celo izognili, če bo padec BDP prisoten le v 2. četrtletju, vsebinsko gledano pa verjetno ne, ker bo učinek na dvig brezposelnosti kljub številnim vladnim ukrepom prisoten.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

PwC: Kako pripraviti načrt denarnih tokov

Ena ključnih prioritet managementa v času epidemije COVID-19 je likvidnost. Finančni strokovnjaki v družbi PwC v Sloveniji so zato pripravili nasvete, kako pripraviti načrt denarnih tokov, ki je za management ključno orodje za sprejemanje operativnih odločitev, saj omogoča sprotno preverjanje njihovega vpliva na likvidnost podjetja in ustrezne korektivne ukrepe.

Avtor: PwC

Posel dan potem – marketinški, komunikacijski in prodajni ukrepi na 13 področjih, ki so ključna za uspešno premagovanje in izhod iz krize, ki jo povzroča epidemija Covid-19

V podjetju PM poslovni mediji so pripravili izvleček analize, ki vsebuje nabor ključnih komunikacijskih in marketinško-prodajnih področij ter predloge ukrepov, s katerimi bodo podjetja in organizacije ustrezno pripravljeni in opremljeni za obdobje, ki bo sledilo po koncu epidemije COVID-19.

Avtor: PM, poslovni mediji d.o.o.

Ukrepi držav zaradi napovedanih padcev BDP vse številčnejši / Izpod peresa glavnega ekonomista pri Analitiki GZS

Tekmovanje v zniževanju napovedi še brez preklica: Tako neprijetno kot v zadnjih 14 dneh, so se makroekonomisti nazadnje počutili v letih 2008/2009, ko je svetovna finančna kriza nepričakovano pustila velike posledice na realno gospodarstvo. Slab občutek v tokratni krizi izvira iz dejstva, da je težko z veliko verjetnostjo napovedati gibanje BDP.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Komunikacijsko upravljanje pred krizo, med krizo in po krizi

V Pristopu so pripravili prispevek o kriznem komuniciranju. Takšne okoliščine namreč postavljajo velike zahteve pred managerje in vodje, predvsem pa se je treba zavedati, da to ni samo kriza v gospodarstvu, temveč tudi osebna kriza in stiska ljudi.

Avtor: Pristop d.o.o.