Začasne prepovedi in drugi odloki

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 60/2021)

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19, sprejetim 9. aprila 2021.

V vseh statističnih regijah se tako podaljšuje izjeme, ki so trenutno v veljavi, dodatno pa se v osmih oranžnih statističnih regijah dovoljuje tudi izjema opravljanja gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro ob upoštevanju vseh potrebnih higienskih navodil. Gre za naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Obalno-Kraška, Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska.

Zaradi ukinitve omejitve nočnega gibanja, se osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, dovoli brez časovne omejitve.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se vrši ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni.

Vse ostale izjeme, ki so bile v veljavi, se podaljšajo do zaključka veljavnosti tega odloka. Odlok začne veljati 19. aprila 2021 in velja do vključno 25. aprila 2021.

Vir: VLADA RS

ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ IN TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA (UL RS št. 60/2021)

Z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter začasne prepovedi oziroma omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A.

Veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki zaradi omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji poteče od uveljavitve tega odloka do 16. maja 2021, se podaljša do 31. decembra 2021.

Podaljšanje veljavnosti tudi za vozniška dovoljenja voznikov začetnikov, teoretični del vozniškega izpita in vozniška dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki jim je veljavnost potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji do uveljavitve tega odloka.

Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 60/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in veljajo do vključno 25. aprila 2021.

Za prehajanje med statističnimi regijami se poleg cepiv proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna in COVID-19 Vaccine AstraZeneca dodajo tudi cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V in cepiva Johnson& Johnson COVID-19 Vaccine Janssen. Pri novih dveh cepivih velja, da se upošteva dokazilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni.

Ostale določbe ostajajo nespremenjene.

Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 60/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo do vključno 25. aprila 2021.

Upoštevata se dve novi cepivi

Za prehod meje brez napotitve v karanteno na domu se poleg cepiv proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna in COVID-19 Vaccine AstraZeneca dodajo tudi cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V in cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen. Pri novih dveh cepivih velja, da se upošteva dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa

Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa so naslednje spremembe:

 • tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se iz dosedanjih 6 ur podaljša na 12 ur,
 • ni več starostne omejitve za dnevne šolarje (do sedaj je ta izjema veljala za dnevne šolarje do 15. leta starosti),
 • dodane so osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu (do sedaj so potrebovali sedemdnevni negativni test),
 • med nujne razloge so dodani poslovni razlogi. (če se oseba vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje).

Poleg tega izjema za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (12. točka 1. odstavka 11. člena odloka) velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in z sedemdnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in s sedemdnevnim negativnim rezultatom PCR ali HAG testa so naslednje spremembe:

 • Brišejo se dnevni šolarji, starejši od 15 let, in osebe, ki jih prevažajo, saj se za obe kategoriji s spremembami odloka več ne zahteva negativnega testa.
 • Briše se izjema glede varstva in pomoči osebam, starševske skrbi in stikov z otroki ter vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, saj se za te kategorije osebe zahteva tridnevni negativni test.
 • Dodana je izjema za osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje.

Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Nova izjema za vstop v državo brez napotitve v karanteno in s tridnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.

V delu izjeme, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Rdeči seznam držav

Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja so spremembe pri Danski, Finski, Franciji, Italiji, Norveški in Španiji, s seznama pa je črtana Portugalska. S seznama tretjih držav je črtano Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

ODLOK O SPREMEMBAH DOLOČENIH ODLOKOV, IZDANIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH, KI GA OBJAVI V URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE (UL RS št. 60/2021)

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Do 25. aprila 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 

 • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o omejitvah in izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 55/21),
 • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: VLADA RS

VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI (UL RS št. 55/2021)

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, zato se epidemija z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni.

V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Zaradi pojava novih različic virusa vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Glede na navedeno je Vlada na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

Odlok začne veljati 17. aprila 2021 in velja 30 dni.

Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O OBVEZNI NAMESTITVI RAZPRŠILNIKOV ZA RAZKUŽEVANJE ROK V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH (UL RS št. 55/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

S predlagano spremembo se glede na epidemiološko situacijo podaljšuje veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah do 18. aprila 2021.

Vir: VLADA RS

 ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV (UL RS ŠT. 55/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z Odlokom se vzpostavljajo takšne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj kot so veljale pred 1. 4. 2021.

Športna vadba športnikov (treningi) se dovolijo samo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj cca. 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
 • perspektivnim športnikom, gre za cca. 650 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc; 
 • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);
 • udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z odlokom.

Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot v zaprtih prostorih.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah je potrebno neprekinjeno  vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena Zakona o športu. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.

Dovoljeno je izvajanje uradnih športnih tekmovanj na nacionalnem nivoju (članska,  mladinska in kadetska), na evropskem (npr. evropski pokali) oziroma mednarodnem nivoju (npr. alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov) in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu. 

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in, ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu. Takšen primer je prehajanje med statističnimi regijami ter izstop iz države za namen odhoda na prizorišče izvajanja treninga in/ali športnega tekmovanja ali vstop v državo, kadar gre za povratek s treninga/priprav ali športnega tekmovanja, ki je potekalo v tujini.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

Opredeljena je obveznost upoštevanja navodil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz  možnosti izvajanja športnih programov. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: Jakob Grošl 

ODLOK O DOLOČITVI POGOJEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (UL RS št. 55/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

Sprememba obratovalnega časa na kontrolni točki Neblo

Na kontrolni točki Neblo se spremeni dopoldanski čas obratovanja, in sicer bo odprta med 5. in 9. uro, pri popoldanskem času obratovanja ni sprememb (med 16. in 19. uro).

Veljavni tudi PCR testi in potrdila o preboleli bolezni, opravljeni v ZDA in ZK

Poleg PCR testov in potrdil o preboleli bolezni, opravljenih oziroma izdanih v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja, se priznajo tudi tisti iz Združenih državah Amerike in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Natančnejše poimenovanje cepiv posameznih proizvajalcev

Med splošnimi izjemami za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu je tudi dokazilo o cepljenju zoper COVID-19. Priznava se dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa

Med te izjeme so dodani akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki prihaja iz države ali regije na rdečem seznamu:

 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najpozneje v šestih urah po vstopu;
 4. osebi z diplomatskim potnim listom;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 6. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;
 9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;
 10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);
 11. osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
 12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje;
 13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata PCR ali HAG testa

Med te izjeme se namesto dnevnih delovnih migrantov dodajo delovni migranti in osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

 1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;
 2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje, in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje;
 3. osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
 4. osebi, ki prevaža dnevnega šolarja (ne glede na njegovo starost) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
 5. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
 6. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenih državah Amerike ali Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Seznam rdečih držav

Na seznamu držav članice Evropske unije oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji, Danski in Španiji. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

 

 • Države članice EU/schengenskega območja
 1. Andora
 2. Avstrija
 3. Belgija
 4. Bolgarija
 5. Ciper
 6. Češka
 7. Danska
 8. Estonija
 9. Finska (samo posamezne administrativne enote): administrativni enoti Uusimaa in Južna Finska
 10. Francija: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskega ozemlja Guyane
 11. Grčija
 12. Hrvaška
 13. Irska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Vzhodna in Osrednja regija
 14. Italija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativne enote Sardinija
 15. Latvija
 16. Lihtenštajn
 17. Litva
 18. Luksemburg
 19. Madžarska
 20. Malta
 21. Monako
 22. Nemčija
 23. Nizozemska
 24. Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark in Viken
 25. Poljska
 26. Portugalska (samo posamezne administrativne enote): avtonomna regija Madeira
 27. Romunija
 28. San Marino
 29. Slovaška
 30. Španija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativnih enot Extremadura, Galicija, Balearski otoki, Murcia in Valencija
 31. Švedska
 32. Švica
 33. Vatikan

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 55/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

Odpravljena omejitev gibanja ponoči

Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena.

Omejitev gibanja na regije

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi.

Določene so izjeme, ko se lahko prehaja med regijami. Na novo so dodane tri izjeme: izjema za vzdrževalna dela in sezonska opravila, za tranzit čez regijo in za nujno vzdrževanje groba (točke 11, 12 in 13). Ob upoštevanju priporočil NIJZ je tako gibanje za dovoljeno za:

 

 1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni,
 11. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 12. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjave ne potrebuje za 1. in 3. točko. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Izjava vsebuje naslednje podatke: 

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

 

 • negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.

Ostaja prepoved zbiranja in prireditev

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

Vir: VLADA RS

 

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNO POTROŠNIKOM NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI  (UL RS št. 55/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

 1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

 

 • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
 1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

 

 • programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
 • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
 • programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
 1. pooblaščene organizacije pri izvajanju:

 

 • začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
 • usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
 • rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
 • preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
 • osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
 • osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
 1. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

 

 • izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
 • usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
 • osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
 • edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
 • preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter − vozniških izpitov.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če:

 • imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HCG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
 •  imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za:

 

 • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

 

 • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;
 • pooblaščene organizacije pri izvajanju:

 

 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, in certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki so zaradi začasne potekla v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v skladu s prejšnjim odstavkom podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.

Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

 

Vir: VLADA RS

 

ODLOK O OMEJITVAH IN NAČINU IZVAJANJA JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE  (UL RS št. 55/2021)

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS ponovno dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Odlok tudi ponovno določa izjeme za uporabo žičniških naprav in način dokazovanja za osebe, ki so prebolele COVID-19, ali so bile cepljene. Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva. Predložitev negativnega rezultata testa prav tako ne bo potrebna za uporabnike s potrdilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev. Enako bo veljalo tudi za osebje, ki je v stiku s potrošnikom oziroma uporabnikom žičniških naprav. Upoštevajo se potrdila o testiranju oziroma dokazila o cepljenju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 in imeti negativen rezultat testa.

Testiranje ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če:

 

 • imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni;
 • imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev;
 • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

 

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Vir: VLADA RS

 

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI IZVAJANJA PREIZKUSOV ZNANJA IN PODALJŠANJU VELJAVNOSTI POTRDIL O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH NAPRAV (UL RS št. 55/2021)

Z Odlokom o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav v Republiki Sloveniji.

Opravljanje preizkusov znanja je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pod pogojem, da člani komisije, ki izvajajo preizkuse znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedem dni.

Članom komisije iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če:

 

 • imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca BioNTech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
 • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne.

Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 10 kandidatov, upoštevajoč priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom.

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021. 

Vir: VLADA RS

 

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA KULTURNIH IN KINEMATOGRAFSKIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 55/2021)

Vlada je na današnji seji je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Odlok določa začasno prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji kot v rdeči fazi. Prepoved ne velja za knjižnice, muzeje in galerije, ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Pri vseh izjemah je potrebno upoštevati predpisane varnostne ukrepe in omejitve.

Vir: VLADA RS

 

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI KOLEKTIVNEGA URESNIČEVANJA VERSKE SVOBODE V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 55/2021)

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Z  namenom omejitve bolezni Covid-19 se začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji.

Za kolektivno uresničevanje verske svobode gre v primerih izražanja vere več članov posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati fizično prisotni v verskem objektu, v obliki bogoslužij, verskih obredov, molitev oziroma drugih verskih praks, razen, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

 • minimalni možni stik med udeleženci,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
 • obvezno nošenje zaščitnih mask,
 • prepoved petja, in
 • razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo  v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UL RS št. 53/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki določa, da se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole bo naslednji teden potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi učenci vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo

Povezava na Odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1044/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/#5.%C2%A0%C4%8Dlen

Vir: Vlada RS

Vlada je izdala Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč (UL RS št. 47/2021)

Zaradi zajezitve t. i. tretjega vala širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi je vlada odločila, da je potrebno sprejeti Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč v Republiki Sloveniji, in sicer z namenom, da se prepreči, da se v Republiko Slovenijo dodatno razširi nalezljiva bolezen COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2.

Odlok prepoveduje letenje zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč v Republiki Sloveniji.

Prepoveduje se letenje zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč, kar pa ne vpliva na lete zrakoplovov, ki opravljajo mednarodni, notranji in domači redni ter posebni zračni prevoz potnikov, blaga in/ali pošte. Prepoved se tudi ne nanaša na lete državnih zrakoplovov ali na zrakoplove, ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) številka 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa z vsemi nadaljnjimi spremembami.

Odlok ne vpliva na letenje državnih zrakoplovov (na primer Policija, vojska, nujna medicinska pomoč).

Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Povezava do predpisa: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0938/odlok-o-prepovedi-letenja-zrakoplovov-splosnega-letalstva-s-pristanki-in-odleti-na-oziroma-z-javnih-letalisc-ter-vzletisc

Vlada izdala Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (UL RS št. 47/2021)

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. V Odloku se v 5. členu besedilo »2. aprila 2021« nadomesti z besedilom »11. aprila 2021.«

 Vir: Ministrstvo za zdravje

Povezava do odloka: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0944/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (UL RS št. 47/2021)

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter na novo določa obveznost nošenja maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah pod določenimi pogoji.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Povezave do odloka: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0943/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2(UL RS št. 43/2021)

Vlada je na seji dne 24.3.2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki v Obalno-kraški, Goriški in Koroški regiji ponovno omejuje gibanje na regijo. Prehajanje med temi rdečimi regijami in drugimi regijami je prepovedano v obe smeri. Omejitev gibanja v nočnem času bo po novem veljala med 22. in 5. uro.

Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA IN IZKAZNIC O VOZNIŠKIH KVALIFIKACIJAH (UL RS št. 43/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, s katerim se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do 16. aprila 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.

Vir: VLADA RS

SKLEP O PODALJŠANJU UKREPOV NA PODROČJU POSTOPKOV ZARADI INSOLVENTNOSTI (UL RS št. 43/2021)

Vlada s sklepom o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti slednje podaljšuje do 30. junija 2021.

Vir: VLADA RS

SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI DOLOČENIH UKREPOV IZ ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP) TER ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE)

Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Gre za ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. V okviru ZIUOPDVE pa je bil določen ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki pa je namenjen ne le omenjeni ciljni skupini, ampak tudi preostalemu gospodarstvu. Ker se epidemija še ni končala in ker so še vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga in storitev potrošnikom ter je posledično prizadeto gospodarstvo, vključno s samozaposlenimi, družbeniki in kmeti, prav tako pa se še vedno zaradi omejevanja posledic epidemije izrekajo ukrepi karantene na domu ter se pojavljajo primeri, ko delavec dela ne more opravljati zaradi višje sile, ki je posledica omejevalnih ukrepov, je Vlada podaljšala ukrepov iz ZZUOOP in ZIUOPDVE, in sicer do 30. junija 2021.

Vir: VLADA RS

Spremembe odloka s področja vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 40/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi mnenja Strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje se s spremembami odloka v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa, pri tem pa mora biti med udeleženci zagotovljena vsaj 2 metra medsebojne razdalje.

Dopolnjena je tudi določba tretjega odstavka 1. člena, s katero je določena izjema, ko zaposlenim ni treba opraviti testiranja. Določeno je, da negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ga predložijo zaposleni, ne sme biti starejši od 48 ur.

V 2. členu je dodana nova alineja, ki določa izjemo od prepovedi zbiranja, in sicer za izvedbo  postopkov, ki so povezani z dokončanjem in nadaljevanjem izobraževanja.

Določbe spremenjenih členov se začnejo uporabljati 22. marca 2021, sama veljavnost odloka pa je podaljšana do 26. marca 2021.

Povezava na odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0827/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid-19  (UL RS št. 40/2021)

Z Odlokom o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid-19 določa upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje zaradi drugega vala epidemije. Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila na hektar vinogradov kmetijskega gospodarstva, na katerih se prideluje grozdje za proizvodnjo vina.

Vir: VLADA RS

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (UL RS št. 40/2021)

Sprejela je tudi Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021. Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 odstotkov za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.

Povezava na odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0823/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-obdobje-od-1--oktobra-2020-do-31--januarja-2021

Vir: VLADA RS

ODLOK o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (UL RS št. 40/2021)

Vlada je spremenila Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, na podlagi katerega bodo po vsej državi (ne glede na statistično regijo) dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi.

Povezava na odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0826/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

Vir: VLADA RS

VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI

V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z nadaljevanjem drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere ob širjenju okužbe zaradi virusa SARS-CoV-2 zahtevajo vnovično, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Vir: VLADA RS

ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 V UPRAVNIH ZADEVAH  (UL RS št. 35/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se določajo začasni ukrepi pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Z odlokom se določi, da se vloge lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa in način identifikacije v teh primerih, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku ter se dopusti podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do konca epidemije, vendar najdlje tri mesece.

Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL RS št. 34/2021)

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. S predlaganima spremembama se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in določa, da zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa.

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sicer, da zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa.

Ostale odločbe odloka ostanejo enake in se ne spreminjajo.

Glede na epidemiološko situacijo se veljavnost odloka podaljšuje do 19. marca 2021.

Vir: VLADA RS

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V ZAVODIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER UNIVERZAH IN SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH  (UL RS št. 30/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Z Odlokom je začasno prepovedano zbiranje ljudi v: 

 • glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,
 • višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (na primer klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
 • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk 
 • ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,  laboratorijskih vaj in individualnega pouka.

Novi odlok ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih. 

Določena je obveznost tedenskega testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (testi HAG), opredeljeno pa je tudi, kdaj  zaposlenim testiranja ni potrebno opraviti. In sicer: če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali testa HAG; dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni; imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev ali imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

Določbe o prepovedi zbiranja ne veljajo za zaposlene v zavodih, posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) in člane organov zavodov.

Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, Vlada Republike Slovenije pa preverja utemeljenost ukrepov iz odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok začne veljati 5. marca 2021 in velja do 12. marca 2021, uporabljati se začne 8. marca 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list Republike Slovenije, številka 20/21, 25/21 in 27/21). 

Vir: VLADA RS

ODLOK P SPREMEMBAH ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V ZAVODIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER UNIVERZAH IN SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH  (UL RS št. 30/2021)

Z Odlokom o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 se spreminja obveznost glede nošenja zaščitne maske v osnovnih in srednjih šolah.

Določeno je obvezno nošenje mask v osnovnih in srednjih šolah, razen za učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku.

Strokovna svetovalna skupina za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje je predlagala, da je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje in dijake v vseh razredih srednje šole obvezna. Prav tako je predlagala, da je uporaba zaščitnih mask za učitelje v osnovnih šolah in profesorje v srednjih šolah obvezna. Ostale odločbe odloka ostanejo enake in se ne spreminjajo. 

Glede na epidemiološko situacijo se veljavnost odloka podaljšuje do 12. marca 2021.

Vir: VLADA RS

Tabelarni prikaz omejitev  zbiranja  v  zavodih  s  področja  vzgoje  in  izobraževanja. Tabelo najdete na tej povezavi.

Tabelo oblikoval: g. Jakob Grošl

ODLOK O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 27/2021)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati  26. februarja 2021 in velja do 5. marca 2021.

Z odlokom se v Obalno-kraški statistični regiji gibanje omeji na to regijo, razen če ta odlok določa drugače.

Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za posameznike dovoljeno za: 
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog, 
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
7. dostop do storitev za nujne primere, 
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 
11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. 
Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.  

Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statistični regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki: 
– predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur,
– predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 
– ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali 
– ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Pri prehajanju med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statističnimi regijami, mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz sedmega odstavka tega člena.

Z Odlokom je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. V Obalno-kraški statistični regiji je zbiranje ljudi prepovedano.

Odlok začne veljati  26. februarja 2021 in velja do 5. marca 2021.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA KULTURNIH IN KINEMATOGRAFSKIH STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (UL RS št. 12/2021)

Vlada je na današnji seji glede na strokovna mnenja podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi se ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz navedenega odloka do 5. februarja 2021, pri čemer se kot izjema od prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji pri knjižnicah, muzejih in galerijah, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah črtata statistični regiji Obalno-kraška in Zasavska, navedeni statistični regiji pa se dodajata pri izvajanju brezstične izposoje vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah knjižnic.

Vir: VLADA RS

SKLEP O PODALJŠANJU UKREPA ODLOGA IZVRŠBE (UL RS št. 12/2020)  

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe.

Ukrep odloga izvršbe iz 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 se podaljša do 17. marca 2021.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je bila z 31. decembra 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe (prvi odstavek 121. člena). Odložene niso izvršbe v nujnih zadevah, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal (drugi odstavek 121. člena).

Namen zakonskega odloga izvršbe je olajšanje stiske ranljivih skupin v obdobju epidemije  in zaostrenih ekonomskih razmer. Za številne posameznike, ki so bili že pred epidemijo v hudi finančni stiski, so epidemija in z njo povezani ukrepi pripeljali do zamujanja s plačilom obveznosti.

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da glede razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih je bil določen ukrep odloga izvršbe, zato ga s sklepom podaljšuje do 17. marca 2021, to je do dne, ko je razglašena epidemija v skladu z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Vir: VLADA RS

SKLEP O PODALJŠANJU UKREPA NA PODROČJU DAVČNE IZVRŠBE (UL RS št. 9/2020)

Vlada je v luči zaostrenih ekonomskih razmer v času epidemije COVID-19 danes sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe, v skladu s katerim začne davčni organ izvršbo samo v nujnih zadevah.

Ker se zaradi zaostrenih ekonomskih razmer davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka in pravočasnem plačilu davčnih obveznosti, podaljšujemo veljavnost ukrepa iz 118. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, in sicer do 17. marca 2021, to je do dne, ko je na območju Slovenije razglašena epidemija.

Ocenjujemo, da bo podaljšanje veljavnosti omenjenega ukrepa zavezancem olajšalo izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Vir: VLADA RS

ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ, TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA IN IZKAZNIC O VOZNIŠKIH KVALIFIKACIJAH (UL RS št. 9/2021)

Z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekle v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redna usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do vključno 31. marca 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Vlada RS

VLADA PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 60 DNI (14.1.2021)

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni. Vlada Republike Slovenije nje a podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-13-48-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL RS št. 2/2021)

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer se ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih ter obveznega razkuževanja rok podaljšata do 15. januarja 2021. Vsebina odloka ostaja nespremenjena.

VIR: Vlada RS

ODLOK O OBVEZNI NAMESTITVI RAZPRŠILNIKOV ZA RAZKUŽEVANJE ROK V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH (UL RS št. 2/2021)

S spremembo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list Republike Slovenije, številka 182/20, 190/20 in 195/20). Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi ocenjujemo, da je treba ukrep obvezne namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah podaljšati do 15. januarja 2021.

VIR: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBI  ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 2/2021)

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Veljavnost ukrepov o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja je podaljšana do vključno 18. januarja 2021.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VIR: Vlada RS

Veljavni tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri testi pa le iz EU ali schengna

Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen po metodi PCR v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ali po HAG metodi v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo torej tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, še vedno pa velja, da negativni izvid testa ne sme starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Hitri antigenski testi morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ukinjeno je testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji.

Možnost prekinitve karantene ponovno velja za vse osebe

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po PCR metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Ta možnost prekinitve karantene torej velja za vse osebe, ne glede na državljanstvo.

Dodana izjema za izobraževanje, črtana za športnike

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega testa (PCR ali HAG) se od 9. januarja 2021 dovoli:

 • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Izjema za športnike se črta, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

VIR: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBI  ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (UL RS št. 204/2020) (31.12.2020)

Vlada je izdala Odlok o spremembi  Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljavnost ukrepov se podaljšuje za nadaljnjih sedem dni do vključno 11. januarja 2021. Vir: VLADA RS

UREDBA O IZVAJANJU PRESEJALNIH PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL RS št. 204/2020) (31.12.2020)

Z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se določajo pristojni organi, ciljne skupine, obseg, pogoji in postopek ter s tem povezani ukrepi za zagotavljanje učinkovitosti, kakovosti in nadzora nad izvajanjem presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Z uredbo se urejajo okvirji glede izvedbe hitrega testiranja.

Izvajajo se splošni presejalni program in posebni presejalni programi.

Splošni presejalni program obsega množične mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2.

Posebni presejalni programi (programi) obsegajo mikrobiološke preiskave:

 • oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
 • oseb, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
 • oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19),
 • drugih oseb, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje (npr. uporabniki zdravstvenih storitev, bivanje, delo ali obiskovanje socialno varstvenih zavodov, zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, varnih hiš, azilnih domov, integracijskih hiš, študentskih domov, kriznih centrov za otroke, udeležba na športnih tekmovanjih, udeležba pri določenih športnih aktivnostih) (v nadaljnjem besedilu: tvegano okolje),
 • potnikov v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19.

Način, obseg in roke izvajanja posebnih programov uporabljajo tudi delodajalci, ki posebne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.

Če širjenja COVID-19 ni mogoče učinkovito zamejiti z izvajanjem splošnega presejalnega programa, lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, po uradni dolžnosti ali na predlog ministrstva ali vladne službe iz drugega odstavka tega člena in na podlagi mnenja Strokovne skupine epidemiologov, infektologov in mikrobiologov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pred vstopom v državo udeležijo posebnega programa in se pooblaščeni osebi izkažejo z negativnim izvidom mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2, dokler traja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19.

Izvajalci presejalnih programov so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene  službe, in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih na podlagi javnega razpisa izbere minister, pristojen za zdravje, in z njimi sklene pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev.

Presejalni programi se izvajajo, dokler ni dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2. Odstotek precepljenosti prebivalstva in njegovo učinkovanje na zamejevanje širjenja SARS-CoV-2 vsake tri mesece ugotavlja strokovna skupina. Na podlagi predloga strokovne skupine minister, pristojen za zdravje, izvajanje splošnega presejalnega programa podaljša, spremeni ali ukine. Potrebnost izvajanja posebnih programov minister, pristojen za zdravje, preverja vsaj enkrat na mesec.

Načrtovanje in vodenje presejalnih programov, koordiniranje njihovega izvajanja, izbor izvajalcev, financiranje opravljenih zdravstvenih storitev, spremljanje učinkovitosti in kakovosti ter nadzor nad izvajanjem presejalnih programov opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje.

Logistično podporo pri izvajanju presejalnih programov zagotavlja ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma Civilna zaščita.

Vzpostavitev, upravljanje in nadgradnjo informacijskega sistema presejalnih programov na nacionalni ravni zagotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki izvajalcem presejalnih programov daje metodološka in tehnična navodila za posredovanje izvidov mikrobioloških preiskav in drugih podatkov

Strokovne skupine epidemiologov, infektologov in mikrobiologov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 opravlja naloge:

 1. usmerja razvoj presejalnih programov v skladu s strokovnimi spoznanji in smernicami Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljnjem besedilu: evropske smernice);
 2. določi nacionalne strokovne smernice glede izvajanja presejalnih programov;
 3. pripravlja strokovna poročila o izvajanju presejalnih programov na zahtevo ministra, pristojnega za zdravje;
 4. določi obrazec epidemiološkega vprašalnika iz drugega odstavka 8. člena te uredbe;
 5. ministru, pristojnemu za zdravje, svetuje glede izpolnjevanja meril iz četrtega odstavka 3. člena te uredbe;
 6. določi kazalnike kakovosti, vključno z občutljivostjo in specifičnostjo testov, in učinkovitosti izvajanja presejalnih programov.

Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila za posamezno vrsto zdravstvene storitve s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin glede obsega presejalnih programov ter ponudbe in povpraševanja po izvajanju presejalnih programov na trgu, lahko minister, pristojen za zdravje, določi novo ceno in objavi nov javni razpis. Vir: VLADA RS

ODLOK O SPREMEBI ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (UL RS št. 198/2020) (26.12.2020)

Vlada podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 do 8. januarja 2021. Gre za odlok, ki določa obvezno nošenje mask ter obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Za te izjeme se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor. Vir: VLADA RS

ODLOK O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (21.12.2020)

Vlada Republike Slovenije izdaja Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za čas praznikov so določene izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:

– od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,
– od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.

Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro).

Odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021. Vir: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (21.12.2020)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Veljavni Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določa, da je ob vstopu v zaprt javni prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. S predlagano spremembo odloka se ureditev usklajuje s strokovnimi in zakonskimi usmeritvami, ki urejajo promet in uporabo razkužil. Za namene razkuževanja rok in površin je v Republiki Sloveniji v prometu in uporabi več vrst proizvodov, ki poleg etanola lahko vsebujejo tudi druge aktivne snovi in katerih varnost in učinkovitost preverja Urad Republike Slovenije za kemikalije v postopkih registracije na podlagi predpisov Evropske unije in nacionalnih predpisov s področja biocidnih proizvodov. Kot ustrezna razkužila se tako določajo vsa razkužila, ki so registrirana v Sloveniji za ta namen in uvrščena v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Hkrati se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer do 29. decembra 2020.

Vir: Vlada RS

ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (19.12.2020)

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati 21. decembra 2020. S predlaganim odlokom se med statistične regije z boljšo epidemiološko sliko dodaja tudi Primorsko-notranjsko statistično regijo.

ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 (14.12.2020)

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki je enak sedaj veljavnemu, nekoliko je le milejši ukrep nošenja zaščitne maske na odprtih javnih krajih in prostorih, saj je nošenje zaščitne maske obvezno le v primeru, če ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj 2 metra. To velja za vse statistične regije. Odlok začne veljati 16. decembra 2020 in velja sedem dni.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Za te izjeme se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.

Vir: Vlada RS

ODLOKU O ODREJANJU IN IZVAJANJU UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 NA MEJNIH PREHODIH NA ZUNANJI MEJI IN NA KONTROLNIH TOČKAH NA NOTRANJIH MEJAH REPUBLIKE SLOVENIJE (5.12.2020)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok je enak Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list, številka 153/20, 159/20, 163/20 in 169/20). Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-445/20.

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Rdeči seznam držav

Med tretjimi državami je na rdeči seznam na novo uvrščena Bocvana.

Med državami članicami EU oziroma schengenskega območja je v Estoniji dodana administrativna enota Tartu, na Finskem je rdeča samo administrativna enota Uusimaa (ostali deli Finske so na oranžnem seznamu), v Grčiji je dodana administrativna enota Osrednja Grčija, Peloponez pa ni več rdeč, Latvija in Litva sta po novem celi rdeči, rdeča pa je postala tudi avtonomna regija Portugalske Azori.

Vir: Vlada RS

PODALJŠANA VELJAVNOST TURISTIČNIH VAVČERJEV

Vlada republike Slovenije je zaradi dejstva, da je turizem v Sloveniji med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse od pojava pandemije COVID-19, je vlada sprejela podaljšanje veljavnosti bona do 31. decembra 2021, in sicer za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Vir: Vlada RS

Vlada Republike Slovenije je za 30 dni podaljšala epidemijo (17.11.2020)

Vlada Republike Slovenije je 16. 11. 2020 izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ODREJANJU IN IZVAJANJU UKREPOV ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 NA MEJNIH PREHODIH NA ZUNANJI MEJI IN NA KONTROLNIH TOČKAH NA NOTRANJIH MEJAH REPUBLIKE SLOVENIJE (12.11.2020)

S spremembo se Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije se izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant (točka 1), se časovno omeji na 14 ur po prehodu meje.

Spremeni se izjema v točki 10, in sicer bo po novem ta veljala le za nujne poslovne razloge, časovna omejitev pa se skrajša na 12 ur (prej 48 ur).

Izjema v točki 16, ki bo po novem točka 14, velja za osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje.

Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa za prisotnost SARS-CoV-2

Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Spremembe na rdečem seznamu

Z uveljavitvijo odloka bodo na rdečem seznamu med drugim celotna Italija, Irska, Lihtenštajn, Poljska, Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez administrativne enote Utena), Švedska (brez administrativne enote Västernorrland), več administrativnih enot Grčije, ena administrativna enota Estonije Ida-Viru.

Osebo, ki vstopa v Slovenijo in prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dniOseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem.

Na seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.

Seznam tretjih držav na rdečem seznamu ostaja nespremenjen.

Odlok prične vejati 16. 11. 2020.

Vir: Vlada RS

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI SEZNAMA BLAGA ZA SPOPADANJE S POSLEDICAMI EPIDEMIJE COVID-19, KI JE ZAČASNO OPROŠČENO UVOZNIH DAJATEV IN PLAČILA DAVKA NA DODANO VREDNOST PRI UVOZU (30. 10. 2020)

Vlada je v petek, 30. 10. 2020 za šest mesecev podaljšala veljavnost Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. Odlok je podaljšan do 30. aprila 2021.

ODLOK O RAZGLASITVI EPIDEMIJE (18.10.2020)

Z odlokom je na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok je začel veljati 19.10.2020 in velja 30 dni. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2588/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije

Prebivalcem iz rdečih regij je od petka 16. 10. 2020 prepovedan prehod v druge regije, glede česar veljajo nekatere izjeme. Te izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, koriščenja turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.