Sekcija za Kibernetsko Varnost

Projekt DIVA: odprt razpis za izbor pilotnih projektov


CILJ RAZPISA:

spodbujanje navzkrižnega povezovanja med KKI in tradicionalnimi MSP, z namenom uvajanja novih izdelkov in storitev v okviru pilotnih projektov.  

PREDLOGI PROJEKTOV naj bi se osredotočali na inovativne in izvirne izdelke, postopke, storitve, orodja, razvite v okviru sodelovanja med enim tradicionalnim MSP (prijavitelj) in enim CCI (izvajalski partner). Predlogi morajo biti sposobni ponuditi perspektivne in trajnostne rešitve. 

UPRAVIČENOST PRIJAVITELJEV IN IZVAJALSKIH PARTNERJEV

Prijavitelj: mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP), ustanovljeno vsaj 2 leti, ki ustrezno izpolnjuje vsa razpisna merila. 

  • Primorsko-notranjska regija
  • Osrednjeslovenska regija
  • Gorenjska regija
  • Obalno-kraška regija
  • Goriška regija

RAZPISNA FINANČNA SREDSTVA: 900.000,00 EUR.

Najvišji znesek financiranja je 45.000,00 EUR za vsak izbrani projektni predlog. Financiranje pokriva v višini 100% upravičene stroške projekta. 

Javna finančna podpora tega razpisa je državna pomoč po pravilu de minimis.

KAKO SE PRIJAVITI?

Dokumente je treba naložiti na spletno platformo AFM preko povezave -> https://afm.informest.it/

ROKI:

07. 05. 2021 -> Vprašanja in zahteve za pojasnila, ki bodo vključena v seznam pogostih vprašanj (FAQ), morate poslati do 7. maja 2021.

17. 05. 2021 -> Prijave se oddajo v angleškem jeziku in nacionalnem jeziku prijavitelja (italijanskem ali slovenskem) do 17. maja 2021 do 12.00.

DODATNE INFORMACIJE:

Vse informacije o razpisu, pogojih in merilih za izbor so objavljene na povezavi: https://bit.ly/DIVAOpenCallInformest

Za dodatne informacije kontaktirajte enote DIVA HUB Slovenija:

GZS - Kreativna soba; ziga.lampe@gzs.si

RRA Zeleni kras - Ustvarjalna kamRRA; martina@rra-zk.si

Primorski tehnološki park – Točka KREA; bojana.cipot@primorski-tp.si

Tehnološki park Ljubljana - Creative Factory; majda.potokar@tp-lj.si

Arctur - Huture Space; diva@arctur.si

Excenter Nova Gorica; jernej.gerbec@ung.si

Strateški projekt DIVA je sofinanciran s strani EU programa sodelovanja Interreg  V-A Slovenija-Italija 2014-20.