Skills in Metal and Electro Industry - Slo

REZULTATI PROJEKTA

 

 

 

Brezplačna gradiva s ključnih kompetenčnih področij 

za izobraževanje dijakov in zaposlenih

 

V okviru projekta skillME je partnerstvo razvilo izobraževalne programe z namenom odpravljanja ključnih kompetenčnih vrzeli med dijaki in zaposlenimi. Gradiva so namenjena vsem izvajalcem poklicnega izobraževanja in podjetjem. Vsebujejo OPREDELITEV KURIKULOV, UČBENIK in OCENJEVALNI LIST. Vsa gradiva so prosto dostopna in brezplačna za uporabo pod pogojem, da se uporabnik sklicuje na vir gradiva (projekt skillME + logotip) in financiranja (program Erasmus+ Evropske komisije). 

 

     

 

Usposabljanje: Kompozitni materiali

Kompozitni materiali – Kurikul

Kompozitni materiali – Učbenik

Kompozitni materiali – Ocenjevalni list

 

Usposabljanje: Strojni vid

Strojni vid – Kurikul

Strojni vid – Učbenik

Strojni vid – Ocenjevalni list

 

Usposabljanje: CAD/CAM

CAD/CAM – Kurikul

CAD/CAM – Učbenik

CAD/CAM – Ocenjevalni list

 

Usposabljanje: Branje tehnične dokumentacije – Elektro

Branje tehnične dokumentacije (El.) – Kurikul

Branje tehnične dokumentacije (El.) – Učbenik

Branje tehnične dokumentacije (El.) – Ocenjevalni list

 

Usposabljanje: Branje tehnične dokumentacije – Kovine

Branje tehnične dokumentacije (Kov.) – Kurikul

Branje tehnične dokumentacije (Kov.) – Učbenik

Branje tehnične dokumentacije (Kov.) – Ocenjevalni list


 

 

Izsledki raziskave o kompetenčnih vrzelih (v angleščini)

V prvi fazi projekta so partnerji pregledali obstoječe raziskave o manjkajočih znanjih v kovinski in elektro industriji, da bi pridobili čim bolj realno sliko o tematiki in pripravili temelje za nadaljne korake. Izsledke so dopolnili s pogovori s predstavniki podjetij kovinske in elektro industrije o njihovih izkušnjah in opažanjih iz prve roke. Rezultati so pokazali, katera so tista znanja in kompetence, ki jih podjetja najbolj pogrešajo med zaposlenimi in ki bodo igrala pomembno vlogo v prihodnosti.


Pismo o nameri za ustanovitev Zveze za napredek v izobraževanju in poklicnem usposabljanju v kovinski in elektro industriji (v angleščini)

Namen zveze, ki bo ustanovljena ob koncu projekta, bo spodbujanje diseminacije in uporabe rezultatov projekta, oblikovanje akcijskega načrta za akreditacijo izobraževalnih programov v vseh štirih sodelujočih državah ter okrepitev sodelovanja in izmenjave informacij o kompetenčnih vrzelih in bodočih potrebah trga med ključnimi nacionalnimi in mednarodnimi interesnimi skupinami.