SOEK

Predstavitev SOEK


Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) deluje v okviru Združenja za informatiko in telekomunikaije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). SOEK je bil ustanovljen v mesecu marcu 2013. Sekcija je nastala na pobudo telekomunikacijskega dela ZIT in sicer dotedanjih članov Amis d.o.o., Si.mobil, d.d., Telekom Slovenije d.d., Tušmobil d.o.o. in Vafer d.o.o. V SOEK se je naknadno vključila tudi družba Debitel d.d., družba Tušmobil se je preimenovala v Telemach mobil, družba Si.mobil pa se je preimenovala v A1 Slovenija. V letih od 2015 do 2017 je prišlo do nekaterih statusnih sprememb - tako se je družba Debitel pridružila Telekomu Slovenije. družba Amis Si.mobilu, družba Telemach pa se je združila s Telemach mobilom ter Elektro Turnškom. Aprila leta 2017 se je družba Si.mobil d.d. preimenovala v A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve d.d., v letu 2017 pa se je ob dosegu izpolnjevanja kriterije za članstvo pridružil tudi HOT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. , Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, ki ga uporabniki poznajo pod blagovno znamko HoT - HOFER TELEKOM. 

 

SOEK nadaljuje dosedanje delo ustanovnih članov, ki so do ustanovitve SOEK delovali znotraj Združenja za informatiko in telekomunikacije. Dosedanji člani so se strinjali, da je zaradi specifike poslovanja članov, ki so vsi registrirani operaterji elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter izvajalci javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev, ki storitve zagotavljajo neposredno najmanj 20.000 lastnim končnim uporabnikom, ter zaradi doseganja večje prepoznavnosti, nujna ustanovitev posebne sekcije znotraj ZIT, ki naj združi operaterje.

 

Poslanstvo SOEK je podpiranje razvoja elektronskih komunikacij v Sloveniji ter si z namenom doseganja največjih koristi za končne uporabnike članov SOEK in za lastne člane, prizadeva za izboljšanje nacionalnih in evropskih regulatornih aktov na področju elektronskih komunikacij in poslovnega okolja za delovanje članov sekcije na področjih glavnih gospodarskih dejavnosti članov sekcije.Člani SOEK