SOEK

Predstavitev SOEK


Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) je bila ustanovljena v mesecu marcu 2013. Sekcija je nastala na pobudo telekomunikacijskega dela Združenja za informatiko in telekomunikacije in sicer dotedanjih članov Amis d.o.o., Si.mobil, d.d., Telekom Slovenije d.d., Tušmobil d.o.o. in Vafer d.o.o. V SOEK se je naknadno vključila tudi družba Debitel d.d., družba Tušmobil se je preimenovala v Telemach mobil, družba Si.mobil pa se je preimenovala v A1 Slovenija.

 

SOEK nadaljuje dosedanje delo ustanovnih članov, ki so do ustanovitve SOEK delovali znotraj Združenja za informatiko in telekomunikacije. Dosedanji člani so se strinjali, da je zaradi specifike poslovanja članov, ki so vsi registrirani operaterji elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter izvajalci javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev, ki storitve zagotavljajo neposredno najmanj 20.000 lastnim končnim uporabnikom, ter zaradi doseganja večje prepoznavnosti, nujna ustanovitev posebne sekcije znotraj ZIT, ki naj združi operaterje.

 

Poslanstvo SOEK je podpiranje razvoja elektronskih komunikacij v Sloveniji ter si z namenom doseganja največjih koristi za končne uporabnike članov SOEK in za lastne člane, prizadeva za izboljšanje nacionalnih in evropskih regulatornih aktov na področju elektronskih komunikacij in poslovnega okolja za delovanje članov sekcije na področjih glavnih gospodarskih dejavnosti članov sekcije.Člani SOEK