Veliki jesenski živilski seminar SRIP HRANA

Trajnostno obarvan Veliki jesenski živilski seminar SRIP HRANA

  
   

  

Trajnostna predelava hrane v okviru SRIP HRANA se osredotoča na pridelavo hrane vrhunske kakovosti s kratkimi dobavnimi verigami za lokalno in ekološko pridelana živila, ki so prilagojena slovenskemu prostoru in podnebnim spremembam, z zagotovljeno in prepoznano sledljivostjo od polja do mize. Seminar je potekal v ponedeljek, 11. decembra 2017, kjer so obravnavali področja trajnostne pridelave hrane s strani predstavnikov raziskovalnih in razvojnih inštitucij, ki so vključeni v strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo SRIP HRANA.

Vsa predavanja so bila vsebinsko vezana na dve fokusni področji akcijskega načrta - Varnost, kakovost in higiena živil ter Hrana, prehrana in potrošnik. Osrednji namen izboljšanja varnosti živil na raziskovalnem področju čedalje bolj uveljavlja kulturo zagotavljanja varnosti živil, kar je tudi eden ključnih ciljev SRIP HRANA. Obvladovanje porabniku varnih živil predstavlja danes v praksi velik izziv, kar še dodatno poslabšajo omejene možnosti nadzora v resničnem življenju, pomanjkanje toksikoloških podatkov za znana tveganja, porajajoča nova tveganja, odsotnost zakonodaje ali njene različne interpretacije znotraj držav članic EU in neznanje. Pri tem je beseda stekla tudi okoli glavnih virov onesnaženja živil (okolju, globalizaciji, procesu in materialih v stiku) ter načinu obvladovanja s pomočjo sistemskega pristopa, pravilnega planiranja, obveznega obvladovanja celotne verige, pravilnega vzorčenja in analiznih preskušanj, dostopa do vira informacij, sposobnosti izdelave ocene tveganja, vpeljanih standardov ter učenja. Pozornost nameni tudi vplivu potrošnika, njegove hkratne izpostavljenosti različnim vrstam kontaminatov, visoka pričakovanja glede kakovosti in varnosti živil ter pomanjkljivo znanje in posledično občutljivost na objave v javnosti.

  


  

Potrošniki postajajo iz dneva v dan bolj in bolj ozaveščeni pri izbiri hrane, kar prinaša niz sprememb. Živilska podjetja so tako prisiljena številne umetne dodatke nadomeščati z naravnimi, saj ti v nasprotju z umetnimi blagodejno vplivajo na potrošnikovo zdravje in počutje. Na drugi strani pa zavržena hrana predstavlja velik gospodarski, ekonomski, okolijski, socialni, kulturni ter etični problem. Poglobljeno razumevanje trajnostne potrošnje na področju hrane prinaša izhodiščne točke za odločanje različnih deležnikov, od samih porabnikov in podjetij do oblikovalcev javne politike. Dostopne informacije o prehrani so si v javnosti pogosto nasprotujoče, če ne včasih celo napačne. Še posebej problematični pa so lahko različni spletni viri, ki so močne marketinške platforme za pospeševanje prodaje, ki jih je težko regulirati in nadzorovati, zato je izrednega pomena, da poznamo, kdo pripravlja vsebine ter kakšen je njegov namen.

  

  

Dogajanje je podrobnejše opisano v priloženem Zborniku povzetkov.

Fotogalerija