O SRIP HRANA

  
SRIP HRANA je strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo za prednostno področje S4 Trajnostna pridelava hrane. Razvija se v dinamično skupnost kmetijskih gospodarstev, podjetij, združenj, razvojno-raziskovalnih ustanov, investitorjev in drugih deležnikov, katerih pozornost je usmerjena v ciljno intenziviranje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti za potrebe industrije.

 

 


VIZIJA

SRIP HRANA je osrednje nacionalno stičišče, namenjeno povezovanju in sodelovanju ambicioznih in v razvoj usmerjenih deležnikov na področju kmetijstva, živilstva in povezanih področij.

  

CILJI

Osrednji cilj delovanja SRIP HRANA je rast in razvoj članov agroživilskega sektorja ter celotnega slovenskega gospodarstva. 

 

AKTIVNOSTI

Ključna aktivnost SRIP HRANA je podpora ključnih deležnikov z investicijskim potencialom in usmerjenostjo v razvoj ter preboj agroživilskega sektorja.

 

FOKUSNA PODROČJA

        Glavna fokusna področja so optimizacija oskrbnih agroživilskih verig, zagotavljanje kakovostnih surovin v agroživilstvu in širjenje ponudbe živil.

 


 

Ključni cilji posameznih fokusnih področij so:

  • uvajanje principov krožnega gospodarstva za trajnostno rabo virov v agroživilstvu,
  • strateško in učinkovito upravljanje oskrbnih verig,
  • učinkovitejša kmetijska pridelava in proizvodnja živil,
  • razvoj novih inovativnih proizvodov in storitev za zagotavljanje varnosti in kakovosti končnih izdelkov,
  • vzpostavitev senzoričnega centra (virtualnega, fizičnega) za učinkovit razvoj novih funkcionalnih živil po meri potrošnika za posamezne ciljne populacijske skupine.