Prvi strateški forum pijač o prihodnosti sektorjev

Predstavitev ideje o ClimateGrape Hub-u

V sklopu projekta MEDCLIV se je začela oblikovati osnovna ideja o slovenskem Hub-u z imenom ClimateGrape, ki bi predstavljal vozlišče različnih slovenskih deležnikov s področja trte in vina z namenom deljenja izkušenj in znanj.

Mlekarne v Sloveniji si želijo več ekološkega mleka

Razpis: REVAV-3-Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Javni poziv: REACT EU - javni poziv za vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Poziv za strokovnjake, ki bodo Evropski komisiji pomagali pri oceni prijav, predloženih za financiranje v okviru Evropskega obrambnega sklada

V okviru prihajajočega vrednotenja prijav, predloženih za financiranje v okviru Evropskega obrambnega sklada (EDF), Evropska komisija išče neodvisne strokovnjake za tehnično vrednotenje, etični pregled in oceno proračuna prijav.

Odprt je javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

Javna agencija SPIRIT je objavila Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«. Na javni poziv za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Prijavitelj lahko kandidira z več projekti, najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.

Javni poziv: Predstavitev inovativnih projektov podjetij na Japonsko-slovenskem poslovnem forumu

SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z JETRO Dunaj (The Japan External Trade Organization), Veleposlaništvom Japonske v Sloveniji in AV Living Lab 7. decembra organizira japonsko slovenski poslovni forum. V okviru poslovnega foruma želijo predstaviti tudi tri inovativne projekte slovenskih podjetij, ki spadajo v koncept družbe 5.0. Svoje predloge jim lahko posredujete do 12. novembra.

SODELOVANJE DELEŽNIKOV PRI DOSEGANJU TRAJNOSTNE PRIDELAVE IN PREDELAVE HRANE

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je 25. avgusta 2021 potekalo že tradicionalno srečanje partnerjev SRIP HRANA. Stanje na področju raziskav in razvoja je spodbudno, številne prakse in projektne aktivnosti različnih partnerskih organizacij kažejo na to, da je partnerstvo intenziviralo aktivnosti, ki v praksi pomenijo nove produkte na trgu.

SADJARSTVO PRIHODNOSTI, 31. avgust 2021, Poskusni sadovnjak KIS, Brdo pri Lukovici

Razpisi Evropskega sveta za inovacije

Evropski svet za inovacije je objavil dva razpisa za sofinanciranje raziskav EIC Accelerator za MSPje in EIC Pathfinder za konzorcije treh partnerjev.

Razpis EUIPO - nepovratna sredstva za znamke in modele

S 1. septembrom 2021 je ponovno možna oddaja prijav na razpis EUIPO za mala in srednje velika podjetja (MSP), ki želijo zavarovati svoje znamke in modele prek nacionalnih, regionalnih in/ali evropskih sistemov za intelektualno lastnino.

Sporočilo za medije: KROG SODELOVANJ Z DELEŽNIKI VSE VEČJI

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je na sejmu AGRA organizirala že tradicionalno srečanje partnerjev SRIP HRANA. Stanje na področju raziskav in razvoja je spodbudno, številne prakse in projektne aktivnosti različnih partnerskih organizacij kažejo na to, da je partnerstvo intenziviralo aktivnosti, ki v praksi pomenijo nove produkte na trgu.

Sporočilo za medije: SADJARSTVO PRED NOVIMI IZZIVI

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, Sekcija za sadjarstvo je na sejmu AGRA pripravila že tradicionalni Sadjarski posvet.

Posnetki z dogodka: UN Food Systems Summit Science Days

Na voljo so posnetki dogodka UN Food Systems Summit Science Days, ki s opotekali 8. in 9. julija 2021.

Vabilo k oddaji znanstvenega prispevka s področja intelektualne lastnine in prenosa tehnologij

Organizatorji 14. Mednarodne konference o prenosu tehnologij in inovacij (ITTC) vabijo k oddaji znanstvenega prispevka s področja intelektualne lastnine in prenosa tehnologij. Prispevki bodo predstavljeni na konferenci, ki bo 7. oktobra.

P4D REACTEU - spodbude za digitalno transformacijo MSP

Odprt je razpis Slovenskega podjetniškega sklada P4D REACTEU, katerega namen je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja. Rok za oddajo vlog je 1. september 2021.

Sporočilo za medije: NAJ PIVA SLOVENIJE 2021

V okviru dogodka »Naj piva Slovenije 2021«, ki je potekal v Žalcu, je bilo podeljenih 13 nacionalnih poklicnih kvalifikacij pivovar/pivovarka, 19 priznanj pivom odlične kakovosti in razglašeno najljubše pivo Fontane piv Zeleno zlato po izboru potrošnikov ter po izboru novinarjev.

Razpis za izbor najbolj inovativnih živil 2022

Inštitut za nutricionistiko je objavil nov razpis za izbor najbolj inovativnih živil, proizvedenih v Sloveniji in uvedenih na tržišče v zadnjem letu. Letos bodo podelili tudi dve posebni nagradi: za polnozrnata živila ter posebno nagrado s področja trajnosti. Pobude sprejemajo do 30. novembra 2021.

POROČILO Z DOGODKA: Akademija za embalažo

SRIP HRANA in Kompetenčni center za razvoj kadrov – KOC HRANA 2 sodelujeta na področju kadrov. Pri tem velja izpostaviti trajnost, eko design in embalažo, kar je bila tudi osnova večdnevnega spletnega dogodka »Akademija za embalažo, ki prihaja v stik z živili«, ki je potekal od 18. 5. do 2. 6. 2021.

Vabilo na srečanja s podjetji in predstavitev razpisov Obzorje Evropa: Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje

Vabljeni na virtualne 1:1 sestanke med slovenskimi podjetji in raziskovalci IJS na temo Obzorje Evropa: Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje.

Promocija kakovosti piva in slovenskega senzoričnega mojstrstva

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v sklopu aktivnosti akcijskega načrta strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA s področja trajnostne pridelave hrane organizirala prvo senzorično ocenjevanje piva, ki je potekalo v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS).

Zapiranje snovnih in energetskih tokov biomase: ovrednotenje scenarijev in soustvarjanje podpornih ukrepov za razvoj biogospodarstva v obdobju 2021-2027

Delavnica

EIT Food Hub Slovenija

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je od 27. maja 2021 vzpostavljeno podjetniško - inovacijsko stičišče EIT Food Hub Slovenija. Cilj vzpostavitve je spodbuditi podjetniško in inovacijsko aktivnost v agroživilstvu preko učinkovitejšega dostopa do številnih instrumentov in finančnih podpor, ki jih ponuja EIT FOOD skupnost.

Transformacija poslovnih modelov 2021 - pilotni program

SPIRIT Slovenija v letu 2021 začenja s pilotnim nacionalnim programom, namenjenim malim, srednjim in velikim podjetjem, ki se zavedajo, da so na točki, ko njihov poslovni model potrebuje transformacijo.

Povabilo k sodelovanju v anketi »Obremenitev na kmetijskem gospodarstvu«

Vabimo vas k sodelovanju v anketi o delovnih pogojih in izpostavljenosti stresu na kmetijskih gospodarstvih.

Razpis MPowerBIO za start-upe in MSPje, ki delujejo na področju bioekonomije

Projekt MPowerBIO pripravlja nov program za spodbujanje poslovanja in naložb za podjetja s področja bioekonomije. Cilj programa je zagotoviti podporo podjetjem, ki jih bo podpiral pri iskanju investicij.

JAVNI NATEČAJ ZA EVROPSKE NAGRADE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA ZA LETO 2021

Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v letošnjem natečaju, največ šestim izbranim prijaviteljem, ki bodo na posameznem področju izbrali največ točk, izplačala finančne nagrade, v višini 3.000,00 EUR bruto.

Bogastvo podatkov na dosegu roke. Ali jih izkoriščate?

Seminar

NAGRADA ZA RAZISKOVALNO DELO O DOLOČANJU BIOLOŠKO AKTIVNIH SPOJIN V INDUSTRIJSKI KONOPLJI

Mladi raziskovalec Luka Irenej Pečan, dodiplomski študent Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je osvojil 3. nagrado v kategoriji Natural sciences mednarodnega tekmovanja Step into the future v Moskvi.

Mladi raziskovalec prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju Step into the future

Mladi raziskovalec Luka Irenej Pečan, dodiplomski študent Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je osvojil 3. nagrado v kategoriji Natural sciences mednarodnega tekmovanja Step into the future v Moskvi. Nagrado je osvojil z raziskovalnim delom o določanju biološko aktivnih spojin v industrijski konoplji.

Nacionalni inštitut za biologijo je ustanovil drugi »spin out« Niba Labs

Nacionalni inštitut za biologijo je z Niba Labs podpisal licenčno pogodbo za prenos znanja in tehnologije. Skupaj načrtujeta sodelovanje pri nadaljnjem razvoju in trženju tehnologij na področju karakterizacije in kvantifikacije terapevtskih virusov, ki se uporabljajo za gensko zdravljenje.

Vabilo govorcem za sodelovanje na hackathonu iniciative CASSINI Space Entrepreneurship

Evropska Komisija bo v okviru iniciative CASSINI Space Entrepreneurship organizirala prvi Evropski hackathon z naslovom Digitizing Green Spaces. Koordinatorji iščejo govorce in strokovnjake, ki bi sodelovali v diskusijah ali intervjujih v okviru dogodka.

RAZPIS: 1. senzorično ocenjevanje piva

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v okviru aktivnosti strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA razpisuje 1. senzorično ocenjevanje piva. V novici najdete vso razpisno in prijavno dokumentacijo.

P7C 2021 – krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Slovenski podjetniški sklad nudi brezobrestne kredite za blažitev posledic epidemije COVID-19.

Vabilo na brezplačno dvodnevno usposabljanje na temo biogospodarskih poslovnih modelov

Vabljeni, da se udeležite dvodnevnih usposabljanj v okviru projekta BIOEASTsUP, kjer boste izvedeli več o potencialih biogospodarstva in imeli priložnost za izmenjavo mnenj z drugimi deležniki iz različnih industrijskih panog iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

BIGOSPODARSTVO: NOVA RAZVOJNA IN POSLOVNA PRILOŽNOST V AGROŽIVILSTVU

Na spletnem dogodku 7. aprila na temo »Biogospodarstvo - nova razvojna in poslovna priložnost v agroživilstvu« je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS predstavila rezultate štiriletnega mednarodnega projekta AlpBioEco iz programa Interreg Območje Alp

Spletna delavnica SRIP HRANA

Tokratna spletna delavnica za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije v organizaciji SVRK je bila namenjena predstaviti vizije, dosežkov in predlogu posameznih fokusnih področij SRIP HRANA v prihodnjem obdobju.

Usposabljanje za podjetja International Trade Management (ITM)

V javni agenciji SPIRIT Slovenija letos že štirinajstič pripravljajo izobraževalni program za izvozno poslovanje - International Trade Management (ITM), ki je namenjen predvsem mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Projekt H2020 TRUE - niz spletnih seminarjev o stročnicah

Na Inštitutu "Jožef Stefan" bodo v aprilu in maju v okviru projekta TRUE organizirali osem spletnih seminarjev na temo stročnic.

Veliki spomladanski živilski seminar

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 15.-16. aprila 2021 organizira Veliki spomladanski živilski seminar. Prispevki, ki bodo predstavljeni na seminarju, obsegajo teme pridelave obogatenih živil, reformulacije živil v Sloveniji, potrošniških in senzoričnih raziskav, prehranskih trendov ter vpliv Covid-19 na področje živilstva.

Povpraševanje za razvoj digitalne aplikacije oz. programa za senzorično ocenjevanje različnih kategorij živil

Na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij želimo v okviru projekta SRIP HRANA naročiti razvoj digitalne aplikacije, ki bo namenjena senzoričnemu ocenjevanju različnih kategorij živilskih izdelkov (npr. kruh, pekovsko pecivo, fino pekovsko pecivo, keksi, testenine, slaščice). Podrobnosti o povpraševanju ter načinu oddaje ponudbe najdete v novici.

Pobuda Komisije - EU4BUsiness: CONNECTING COMPANIES (EU4BCC)

Evropska Komisija je v okviru pobude EU4BUsiness objavila razpis za zbiranje predlogov za partnerstvo organizacij za podporo podjetij iz EU in vzhodnega partnerstva.

Spletne delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije - S4 za programsko obdobje 2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja v marcu in aprilu organizirajo spletne delavnice po področjih uporabe S4.

Medregionalni program Interreg Europe - začetek javnega posveta o osnutku programskega dokumenta za obdobje 2021-2027

Pričel se je javni posvet o osnutku medregionalnega programa Interreg Europe za obdobje 2021-2027. Svoje mnenje o programu lahko izrazite do vključno 15. aprila 2021.

Vodenje Nacionalnega inštituta za biologijo prevzela nova direktorica

Vodenje Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) je letos prevzela profesorica doktorica Maja Ravnikar.

Zaključna predstavitev CRP Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji

Na Oddelkih za agronomijo in zootehniko je v februarju potekala predstavitev rezultatov dvoletnega Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-1814 Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji. Namen projekta je bil nuditi analitično podporo pripravi strateškega načrta slovenske kmetijske politike v novem programskem obdobju na področju varstva okolja in narave v skladu z zakonodajnimi predlogi in drugimi dokumenti Evropske komisije.

Objavljen je Javni razpis EUREKA 2021

Objavljen je Javni razpis EUREKA 2021, ki omogoča sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih projektov za raziskave in razvoj. Rok za oddajo vlog je 19. april 2021.

Predstavitev Strateškega načrta SKP 2023-2027 za SRIP HRANA

V torek, 2. marca je potekala predstavitev Strateškega načrta SKP za obdobje 2023-2027. V novici najdete kratko poročilo ter gradivo z dogodka.

Posodobljena strateška agenda za raziskave in inovacije "Food for Life"

V okviru nacionalne tehnološke platforme "Food for Life", ki deluje pod okriljem evropskega združenja proizvajalcev živil in pijač FoodDrinkEurope, so izdali novo strateško agendo za raziskave in inovacije.

Nagradni natečaj "The Foodies" za mala in srednje velika podjetja

Evropsko združenje proizvajalcev hrane in pijač FoodDrinkEurope razpisuje nagradni natečaj na področju trajnosti za tri kategorije: bolj zelen planet, bolj zdrav življenjski slog in inovativnost nove generacije.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021. Rok za prijavo na javni razpis je 12. februar 2021.

Pandemična kriza bo pospešila spremembe v kmetijstvu in živilski industriji

Organizacija EIT Food je objavila rezultate poročila EIT Food Foresight, v katerem navaja, kako je pandemija COVID-19 vplivala na kmetijska in živilska podjetja in kakšne scenarije lahko pričakujemo v prihodnosti.

Expo 2020 Dubaj: Priložnost za predstavitev dobrih praks v boju s Covid-19

Organizator svetovne razstave Expo 2020 Dubaj je objavil poziv, s katerim vabi k predstavitvi dobrih praks, projektov in pobud v boju s COVID-19. Iščejo tako kratkoročne kot dolgoročne rešitve, ki temeljijo na novih in inovativnih pristopih na področju zdravstvenih storitev, javnih prostorov, tehnologije, izobraževanja in razvoja veščin ter zagotavljanju preživetja, osnovnega udobja in storitev. Rok za prijavo je 31. december 2020.

Reportaža: Označevanje živil od A do Ž

18. in 19. november 2020 (spletna izvedba) - GZS–Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v sodelovanju z Mestno občino Kranj organizirala delavnico v dveh delih z naslovom »Označevanje živil od A do Ž« s področja kakovosti in označevanja živil ter trendov na področju razvoja novih živilskih proizvodov. Delavnic se je udeležilo preko 80 predstavnikov kmetijske dopolnilne dejavnosti, malih oz. mikro podjetij in organizatorjev prehrane iz gorenjske regije.

Objavljen je razpis iniciative Vanguard za nove visokotehnološke pilotne in demo projekte

Objavljen je razpis mednarodne in medregionalne iniciative Vanguard (VI) za nove pilotne projekte (in v tem okviru tudi več novih demo projektov).

FOOD 2030: POSNETEK KONFERENCE TER PUBLIKACIJA

16. oktobra je potekala spletna konferenca z naslovom Transforming Food Systems Through Researh & Innovation. Na voljo je posnetek konference. V sklopu konference so predstavili tudi publikacijo z naslovom FOOD2030 Pathways for Action: Research and innovation policy as a driver for sustainable, healthy and inclusive food systems. Povezave do omenjenih gradiv najdete v novici.

MOŽNOSTI ZA SODELOVANJE Z EVROPSKO VESOLJSKO AGENCIJO

Novica vsebuje informacije o področjih, kjer Slovenija že sodeluje z ESO, ter o novih možnostih, ki jih odpira razširjeni sporazum z ESA, ki je bil podpisan pred kratkim. V novico so vključene tudi uporabne informacije, kako poslovati z ESA in sodelovanju na njihovih razpisih in ne nazadnje o tem, zakaj je dobro sodelovati z ESA.

Ustvarjalne delavnice o hrani

Aktualno

SREČANJE PARTNERJEV SRIP HRANA, 22. 10. 2020

Aktualno

Kako se bolje pripraviti na transformacijo agroživilskega sektorja po koronavirusu?

Vavčerji za krožno gospodarstvo

ODPRT RAZPIS!

Odprti razpisi v okviru Evropskega zelenega dogovora

Objavljeni so razpisi v okviru Evropskega zelenega dogovora. Razpisi, katerih skupna vrednost je 1 mrd EUR, se bodo izvajali preko programa H2020. Rok za prijavo je 26. januar 2021.

Pilotni obrati in living labi za predelavo hrane - virtualni študijski obisk

23. in 25. septembra je potekal virtualni študijski obisk v living labe, ki sta jih predstavili Evropski regiji Ostwestfalen Lippe in Flanders. Več o dogajanju si lahko preberete v kratkem poročilu z dogodka.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI IMENOVALA NOVO DEKANJO

Nova dekanja je postala prof. dr. Nataša Poklar Ulrih.

NIB V DIALOGU Z GOSPODARSTVOM

Dogodek ob 60 letnici Nacionalnega inštituta za biologijo 30.9.2020

JAVNI RAZPISI – SPIRIT

Razpisi

JAVNI RAZPISI – MKGP

Razpisi

KATALOG ŽIVIL NA VOLJO TUDI V GOSTINSTVU IN TURIZMU

Od septembra 2020 dalje lahko aplikacijo za naročanje živil uporabljajo tudi gostilne, restavracije, hoteli, ponudniki cateringa in turistične trgovine.

Virtualni študijski obisk – pametne tehnologije za predelavo hrane

Napovedujemo !

Arhiv: Javni razpis - SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Javni razpis : Spodbude za digitalno transformacijo MSP

DELAVNICE ZA INOVACIJE S PODROČJA MEDITERANSKE PREHRANE

E-zavod kot projektni partner v okviru projekta MD.net razpisuje natečaj za inovacije na področju mediteranske prehrane. V okviru natečaja bodo organizirane tri soustvarjalne delavnice s področja inovacij in mediteranske prehrane, ki se jih lahko udeleži vsak, ki ga zanimajo inovacije, mediteranska prehrana ter razvoj inovativnih idej.

ODPRTI JAVNI RAZPISI - SPIRIT

Prijave na razpise javne agencije SPIRIT so odprte.

Nagradni natečaj za inovacije na področju mediteranske prehrane

Odprt je razpis za natečaj za inovacije na področju mediteranske prehrane. Med prijavljenimi projekti bo komisija izbrala 5 inovativnih izdelkov/storitev, ki bodo prejeli nadaljnjo podporo v vrednosti 2.000 €. Prijava je mogoča do 30. septembra 2020.

Madžarsko podjetje išče nove dobavitelje

Madžarsko podjetje, ki se ukvarja z distribucijo prehrambenih izdelkov išče nove dobavitelje / proizvajalce slovenskih prehrambenih produktov za naslednje segmente: brez glutena, vegetarijanski izdelki, mlečni izdelki, testenine, prigrizki in brez sladkorja.

Pridružite se nam pri spodbujanju podjetnostnega razmišljanja!

Na projektu EntreCompFood se dogaja! Vabimo vas, da si preberete prvi novičnik ter postanete član EntreCompFood skupnosti sodelovanja.

Prošnja za sodelovanje v anketi projekta MEDCLIV

Kemijski inštitut v okviru Evropskega projekta MEDCLIV poziva vse, ki delujejo v vinarskem sektorju, da izpolnejo anketo, namenjeno oceni trenutnega stanja vinskega sektorja v Sredozemlju.

Listina EntreCompFood – vzpostavljanje slovenske skupnosti sodelovanja

V sklopu novega projekta EntreCompFood vzpostavljamo nacionalne skupnosti sodelovanja, ki bodo najprej povezale ključne identificirane deležnike na lokalni ravni (Francija / Španija / Slovenija) in nato tudi na evropski ravni. Pobuda EntreCompFood vpeljuje okvir podjetnostne kompetence EntreComp, ki ga je razvila Evropska komisija, kot osrednje orodje za spodbujanje podjetnostne kompetenc v živilskem sektorju. Z manjšanjem vrzeli med izobraževanjem in gospodarstvom se bo spodbudila konkurenčnost živilske industrije.

Razpis za izbor najbolj inovativnih živil 2021

Inštitut za nutricionistiko je objavil nov razpis za izbor najbolj inovativnih živil. V letošnjem letu nadaljujejo s spodbudo za najbolj inovativno živilo iz ajde, podelili pa bodo tudi nagrado za najbolj inovativno polnozrnato živilo. Pobude, ki jih lahko podajo tako potrošniki, kot tudi proizvajalci, sprejemajo do 30. novembra 2020.

Povabilo k izpolnitvi vprašalnika A-RING o raziskavah in inovacijah v vaši organizaciji

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani v okviru projekta A-RING izvajajo raziskavo o tem, katere prioritete so po vašem mnenju v poslovni javnosti najbolj zaželene za prihodnjo strategijo pametne specializacije. Anketo lahko izpolnite do 22. junija 2020.

EntreCompFood - Privabljanje mladih v ključni evropski industrijski sektor s pomočjo okvirja podjetnostne kompetence EntreComp

Z novim EntreComp projektom naslavljamo izziv, da živilskopredelovalna industrija ne privablja dovolj mladih za ohranitev konkurenčnosti. Zato je pomembno, da se mladi izpopolnjujejo na področju kompetenc v kader prihodnosti, in sicer, da krepijo svojo podjetnost. Projekt EntreCompFood bo kreiral, preizkusil in ocenil nove možnosti usposabljanja, ki temeljijo na EntreComp okvirju podjetnostne kompetence, razvitem s strani Evropske komisije.

ECOTROPHELIA NEXT FOOD GENERATION

Dogodek NEXT FOOD GENERATION bo izbranim projektom s področja agroživilstva omogočil predstavitev na sejmu SIAL v Parizu. Rok za oddajo prijave je 22. junij 2020.

EIT FOOD PRILOŽNOSTI ZA FINANCIRANJE V ČASU COVID-19 KRIZE

EIT Food v okviru EIT Iniciative za krizni odziv razpisuje dva razpisa za financiranje: EIT Food BRIDGE FUND in EIT Food COVID-19 Rapid Response Call for Innovation projects. Rok za oddajo prijav je 28. maj 2020.

Delavnice na temo "Emerging and Disruptive Technologies"

Na Natu organizirajo delavnice/seminarje na temo "Emerging and Disruptive Technologies (EDT)", ki se jih lahko udeležijo zainteresirane organizacije iz držav članic Zavezništva.

POLETNA ŠOLA - RAZVOJ NOVIH ŽIVILSKIH IZDELKOV

EIT Food prireja poletno šolo, namenjeno razvoju novih živilskih izdelkov. Rok prijave je 30. april 2020.

ODPRT RAZPIS ZA VENTURE PROGRAM

EIT Digital in ABC Accelerator razpisujeta program Venture, namenjen vsem ekipam, ki imajo idejo s področja digitalizacije. Dobre ideje bodo nagrajene z do 25.000 € začetne investicije. Rok prijave je 26. april.

ECCP COVID-19 PORTAL

Platforma ECCP (European Cluster Collaboration Platform) je vzpostavila spletno stran, namenjeno informiranju in izmenjavi informacij industrijskih klastrov.

EIT Climate-KIC IŠČE DELEŽNIKE IZ ŠIRŠEGA OBMOČJA SEVERNE PRIMORSKE, KI ŽELIJO SODELOVATI PRI PROJEKTU YOUNG INNOVATORS

Program Young Innovators je namenjen mladim, da z inovacijami prispevajo k zmanjšanju podnebnih sprememb. Tekom programa se bodo učenci in dijaki spoznali s konkretnimi izzivi, ki jih bodo ponudila lokalna podjetja, organizacije, skupnosti,... Vabijo, da se jim pridružite tako, da prispevate svoje izzive.

EIT FOOD TEST FARMS: PRILOŽNOST ZA TESTIRANJE INOVACIJ V KMETIJSTVU IN ŽIVINOREJI

EIT Food za start-upe razpisuje program Test Farms, v okviru katerega bodo lahko svoje inovacije preverili v realnem okolju na kmetijah. Rok prijave je podaljšan do 24. maja 2020.

ODPRTE PRIJAVE NA TEKMOVANJE EIT FOOD INNOVATION PRIZES S PODROČJA INOVACIJ V ŽIVILSTVU

EIT Food je objavil razpis za tekmovanje EIT Food Innovation Prizes, ki je namenjen vsem, ki imajo idejo ali inovacijo, usmerjeno v agroživilski sektor. Rok prijave je podaljšan do 24. maja 2020.

EIT FOOD RIS ŠTIPENDIJE ZA PRAKSO V ŽIVILSKIH PODJETJIH

EIT FOOD razpisuje štipendije za študente magistrskega, doktorskega in podoktorskega študija za obdobje od 3 do 6 mesecev. Štipendije so namenjene študentom vseh smeri, ki želijo pridobiti izkušnje v realnem delovnem okolju živilskega podjetja. Rok za prijavo je 13. april.

EIT FOOD PRILOŽNOSTI ZA ŠTUDENTE IN START-UPE

EIT Food predstavlja priložnosti, ki bodo potekale v letu 2020 in so namenjene podjetnim študentom, start-upom in mladim podjetnikom s področja agriživilstva.

EIT FOOD GLOBAL FOOD VENTURE PROGRAMME

EIT Food Global Food Venture Programme je izobraževalni program, namenjen doktorskim študentom. Program že 3. leto uspešno podpira doktorske študente, ki želijo svoje aplikativne raziskave iz agroživilskega področja razviti v uspešne poslovne ideje.

Arhiv: Pametni senzorji in povezane tehnologije v živilski industriji

SRIP HRANA

Poziv za izvajanje aktivnosti za spodbujanje podjetniške aktivnosti žensk v agroživilskem sektorju

EIT Food išče organizacije, ki želijo sodelovati pri iskanju, mentoriranju in pripravi delavnic za ženske podjetnice.

EIT FOOD RIS CONSUMER ENGAGEMENT LAB – razvoj novih živilskih proizvodov z aktivnim vključevanjem potrošnikov

EIT Food poziva k sodelovanju na projektu, v katerem bodo konzorciji, sestavljeni iz treh organizacij (znanstvena organizacija, živilsko podjetje in start-up) sodelovali skupaj s potrošniki s ciljem ustvarjanja novih živilskih proizvodov za starejšo populacijo.

EIT FOOD VENTURE CREATION SCHOOL V HELSINKIH

EIT Food med 7. in 13. marcem v Helsinkih na Finskem organizira šolo na temo trajnostne in personalizirane hrane ter podjetništva za študente. Rok za prijavo je nedelja, 2. februar 2020.

POZIV K SODELOVANJU PRI PROJEKTU NA TEMO IZOBRAŽEVANJA OTROK O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU

EIT Health, EIT Food, EIT InnoEnergy in EIT Climate-KIC iščejo partnerje v Srednji Evropi, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri projektu, namenjenem izobraževanju otrok o zdravem prehranjevanju s ciljem spreminjanja navad v smeri bolj zdravega življenjskega sloga v Evropi.

Arhiv: Prehranski forum "Živilska industrija miga -migaj z nami tudi ti!"

V ponedeljek 16.12.2019 je na Gospodarski zbornici Slovenije, na Dimičevi 13 v Ljubljani, potekal Prehranski forum "Živilska industrija miga- migaj z nami tudi ti!".

VELIKI JESENSKI ŽIVILSKI SEMINAR SRIP HRANA

V torek, 26. novembra, je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal Veliki jesenski živilski seminar SRIP HRANA. V novici najdete tudi povezavo do zbornika.