RAZPIS ZA NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA 2019

V septembru je bil na spletni strani Inštituta za nutricionistko objavljen letošnji Razpis za najbolj inovativna živila 2019, ki je nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta, čigar namen je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil.

EIT FOOD SE PREDSTAVI

EIT FOOD SE PREDSTAVI

Imate inovacijo? Ste mogoče kmetijsko ali živilsko podjetje, ki išče nove mlade kadre? Raziskovalec z novimi idejami, vendar brez finančne podpore? Ali pa študent, ki si želi svoj inovacijski potencial v praksi razviti v enem izmed priznanih podjetij?

JAVNI RAZPIS »DEMO PILOTI II 2018«

Izvajalec javnega razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Rok prijave: 23.10.2018 do 23.59

SRIP HRANA NA PODROČJU KADROV

Kompetenčni center za razvoj kadrov (KOC HRANA) na področju agroživilstva

SRIP HRANA NA PODROČJU INTERNACIONALIZACIJE

Internacionalizacija slovenskega agroživilstva sistema pomeni istočasno internacionalizacijo vseh deležnikov verige oziroma članov partnerstva, ki pa jo lahko obravnavamo z dveh zornih kotov.