Aktualni razpisi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport

Pridruži se programu usposabljanja 4ngels in pridobi možnost za investicije

4NGELS je brezplačen mednarodni program usposabljanja in investiranja, ki povezuje poslovne angele in ustanovitelje startupov iz različnih evropskih držav, med drugim Estonije, Finske, Slovenije in Poljske.

EIT Food Seedbed 2024

EIT Food Seedbed je brezplačen program, ki podpira inovativne agroživilske start-upe. Program podpira razvijalce tehnologij, ambiciozne podjetnike, podjetniške akademike in novoustanovljena startupa (TRL 4 >), ki se osredotočajo na trajnostno kmetijstvo, trajnostno ribogojstvo, alternativne beljakovine, digitalno sledljivost, krožne prehranske sisteme in ciljno prehrano.

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

Consumer Engagement Labs postavljajo potrošnike v središče ustvarjalnega procesa, sprostijo njihov ustvarjalni potencial in jih opolnomočijo, da predlagajo spremembe, ideje in rešitve, ki jih nato podjetja uporabijo kot vodilo za razvoj novih živilskih izdelkov. Delavnice na preprost način nestrokovnjakom omogočajo spreminjanje lastnosti izdelkov, ne da bi pri tem morali obvladati strokovni besednjak in poznati sestavine in proizvodne procese.

DIGI-SI EU AGRIFOOD Finančna klinika VI: Program Obzorje Evropa in priložnosti v biogospodarstvu

Vabljeni na 2- urni dogodek Finančna klinika, ki ga v okviru programa EDIH DIGI-SI organizira ITC Murska Sobota. Dogodek bo potekal 2. februarja 2024 preko spleta.

2. javni razpis HIGHFIVE

Objavljen je 2. javni razpis HIGHFIVE, ki je namenjen financiranju uvedbe naprednih digitalnih rešitev v malih in srednjih živilskih podjetjih. Razpis je odprt od 16. januarja do 28. marca ob 17.00.

LEAN Slovenija 2024

Celotedenska konferenca združuje aktualne globalne in domače izkušnje vitkega inoviranja ter razvoja, obogatena z učenjem, deljenjem in povezovanjem. V sredo, 31. januarja 2024 bo fokus na industrijskih podjetjih. Z udeležbo lahko okrepite svoje osebne kompetence ter zmogljivosti vaše organizacije na področju izvajanja sprememb, podjetniškega inoviranja ter razvoja.

Platforma za strateške tehnologije za Evropo

Platforma za strateške tehnologije za Evropo (STEP) je namenjena krepitvi, spodbujanju in usmerjanju obstoječih in novih evropskih sredstev za naložbe v globoke in digitalne tehnologije, čiste tehnologije in biotehnologije v EU ter v ljudi, ki lahko te tehnologije uporabijo v gospodarstvu. STEP uredba se trenutno usklajuje v Svetu EU, predlog pa naj bi bil sprejet februarja ali marca letos.

Odobritev SRIP HRANA za obdobje 2023 – 2026

Vloga na Javni razpis za podporo strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom za obdobje 2023-2026 za področnje trajnostne pridelave hrane je bila odobrena. Koordinator SRIP HRANA bo v sodelovanju s člani do 30. septembra 2024 pripravil akcijski načrt za obdobje do leta 2030. Fokusna področja v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije so: optimizacija oskrbnih agroživilskih verig, zagotavljanje kakovostnih surovin v agroživilstvu in širjenje ponudbe živil.

Anketa na temo ostankov obrokov

V okviru projekta "Načini in možnosti uporabe živil, ki niso več namenjena prehrani ljudi kot alternativnih krmil za rejne in družne živali" je bil pripravljen vprašalnik o ostankih obrokov.

Povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološke pridelave poljščin - zaključna konferenca projekta ECOBREED

Kmetijski inštitut Slovenije vas vabi na zaključno konferenco »ECOBREED Organic Breeding Conference« mednarodnega projekta »Povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološke pridelave poljščin - ECOBREED«. V okviru projekta so razvili metode, strategije in infrastrukturo za ekološko pridelavo, sorte z izboljšano odpornostjo na stres, višjo učinkovitostjo in kakovostjo ter izboljšane metode za pridelavo visoko kakovostnega ekološkega semena.

Dan najboljše prakse 2024

Vabljeni na tradicionalno konferenco Dan najboljše prakse 2024.

Prehod na trajnostno varstvo rastlin v kmetijstvu – dobre prakse

Vabimo vas na delavnico projekta SPRINT z naslovom: »Prehod na trajnostno varstvo rastlin v kmetijstvu – dobre prakse«, ki bo potekala na Biotehniški fakulteti UL.

Novosti na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS) je na dvodnevnem dogodku predstavila novosti v delovanju agencije, ki kot pravna naslednica ARRS vzpostavlja tudi inovacijski steber. Sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost se povečujejo, saj je letos za znanost na voljo največ sredstev doslej.

Rezultati projekta Naj hlev

Podjetje Ljubljanske mlekarne je v dva meseca trajajočem projektu Naj hlev, s katerim želijo spodbuditi skrb za dobrobit živali, s pomočjo strokovne žirije izbralo hlev, ki izkazuje najvišjo stopnjo dobrobiti živali. Namen letošnjega izbora je bil izpostaviti tiste vidike reje krav molznic in pripadajoče mlade živine, ki kažejo na veliko odgovornost rejcev, da zagotavljajo svojim živalim ne le optimalne pogoje za proizvodnjo ampak predvsem kvaliteto življenja, kot jo zaznavajo živali same glede na zdravstveno stanja, oskrbo, bivalno udobje, varnost, možnost izogibanja bolečini, strahu in stresu.

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food (december 2023)

V novici so predstavljene odprte priložnosti, ki so na voljo v okviru EIT Food - ene od devetih skupnosti, ki naslavlja široko področje in aktualne vsebine povezane s konkurenčnostjo in inovacijami v agroživilskih oskrbnih verigah.

Vabilo mentorjem in strokovnjakom za sodelovanje v NATO pospeševalniku DIANA

Na začetku leta 2023 je začel delovati Natov pospeševalnik inovacij (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA), katerega osnovni namen je vzpodbujati nastajanje novih tehnologij in zagotavljati ustrezno podporo pri iskanju novih rešitev za kritične obrambne in varnostne izzive. V Sloveniji so bili izbrani štirje laboratoriji v treh testnih centre, ki so namenjeni za preizkušanje, vrednotenje in potrjevanje novih konceptov ter tehnologij. Trenutno pa DIANA vabi mentorje in strokovnjake, ki bodo svetovali in pomagali inovatorjem, ki so bili izbrani na julijskem razpisu.

Vprašalnik na temo identifikacije dejavnikov, ki ovirajo oziroma spodbujajo uporabo inovativnih novih živil, ki temeljijo na novih virih beljakovin

PLAN'EAT je raziskovalni projekt Horizon Europe, ki ga financira Evropska komisija in katerega cilj je spodbuditi prehod prehranjevalnih sistemov in prehranskih okolij k še bolj zdravemu in trajnostnemu prehranjevanju. Projektni partnerji vabijo k izpolnjevanju drugega izmed vprašalnikov, katerega cilj je identificirati morebitne dejavnike, ki ovirajo oziroma spodbujajo uporabo inovativnih novih živil, ki temeljijo na novih beljakovinah.

Brezplačne delavnice o urejanju podatkov o sestavi živil v orodju NutriBase

HIGHFIVE – priložnost za sofinanciranje inovativnih digitalnih rešitev živilske industrije

Na hibridnem dogodku projekta HIGHFIVE so se predstavili novi člani konzorcija, med katerimi sta tudi živilsko in tehnološko podjetje iz Slovenije, ki sodelujeta pri razvoju digitalne tehnologije za optimizacijo proizvodnih procesov. Objavljeni so bili tudi rezultati 1. javnega razpisa, kjer so bili člani GZS-ZKŽP izjemno uspešni.

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food

V ekosistemu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo - EIT Food je kar nekaj odprtih priložnosti in aktualnih aktivnosti, na katere se lahko prijavite.

Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC

Slovenska podjetja lahko v okviru projekta INDUSAC oddajo enega ali več izzivov, za katerega bodo brezplačno prejela rešitev s strani mednarodnih skupin študentk/študentov in raziskovalk/raziskovalcev.

Anketa o prepoznavanju potreb po izobraževanju na področju trajnostnih prehranskih sistemov in zelenega prehoda

V okviru projekta "ULTRA@AGRIFOOD," ki ga izvaja Univerza v Ljubljani v obdobju 2023-2025, bodo vzpostavljeni novi brezplačni programi izobraževanja na področju trajnostnih prehranskih sistemov in zelenega prehoda. Da bi čim bolje oblikovali vsebine in oblike izobraževanja, želijo pri pripravi novih izobraževalnih programov pridobiti usmeritve deležnikov prehranskega sistema in drugih področij, zato vabijo k izpolnitvi ankete, ki so jo pripravili v ta namen.

Taksogenomska umestitev Rasporella oleae in Rasporella dianae gen. in spp. nov., dveh vrst kvasovk, tesno povezanih z žuželkami

V reviji Yeast je bil oktobra objavljen članek z naslovom "Taxogenomic placement of Rasporella oleae and Rasporella dianae gen. and spp. nov., two insect associated yeast species". Članek predstavlja dve novi vrsti kvasovk, ki sta poimenovani po uglednem slovenskem profesorju dr. Petru Rasporju.

Mlekarski sektor na poti trajnostne preobrazbe

Pomen nenehnega usposabljanja in izpopolnjevanja za bolj konkurenčni agroživilski in veterinarski sektor

Vprašalnik o orodjih za podporo strateškemu načrtovanju kmetijske politike

Vabljeni k sodelovanju v anketnem posvetovanju, organiziranem v okviru projekta Tools4CAP, ki je namenjen podpori državam članicam pri oblikovanju, spremljanju in vrednotenju strateških načrtov SKP, in sicer preko spodbujanja držav članic k rabi metod in orodij, prilagojenih njihovim potrebam.

Prijavite inženirko na šesti izbor Inženirka leta

Odprt je razpis za Inženirko leta 2023. Že šestič zapored se bodo javnosti predstavile inženirke iz slovenskih podjetij, organizacij in drugih združenj, ki so lahko najboljši zgled in navdih mladim dekletom, da se bodo lažje odločala tudi za tehniške poklice. Prijave so odprte do 1. oktobra.

Predstavljeni najnovejši projekti in rezultati raziskav na področju trajnostne pridelave hrane

Na sejmu AGRA je potekalo že tradicionalno srečanje partnerjev SRIP HRANA, ki ga je organizirala GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. V okviru srečanja so predstavniki raziskovalnih inštitucij in podjetij predstavili raziskave in najnovejše rezultate na področju trajnostne pridelave hrane.

Nujne prebojne spremembe za večjo samooskrbo s sadjem v Sloveniji

Stanje v slovenskem sadjarstvu je resno in tudi napovedi za letošnje leto niso prav obetavne, saj se po prvih ocenah napoveduje skoraj 10 odstotno zmanjšanje pridelka jabolk v primerjavi z lanskim letom. Poleg ekstremnih vremenskih dogodkov obstoj sadjarske panoge ogrožajo pojav novih škodljivcev in bolezni, naraščajoči stroški inputov, visoke cene energentov in logistike, inflacija, pomanjkanje delovne sile in nizka potrošnja svežega sadja. Nujna je strateška prilagoditev sektorja ob vzajemnem sodelovanju sadjarjev, stroke in odločevalcev politik za dolgoročno izboljšanje konkurenčnosti slovenskega sadjarstva.

Pridelava v rastlinjakih - rešitev za večjo samooskrbo z zelenjavo v Sloveniji

Stanje v slovenskem zelenjadarstvu je zaskrbljujoče, saj smo kot država že desetletja neto uvoznica zelenjave. Po začasnih ocenah Kmetijskega inštituta Slovenije je samooskrba z zelenjavo v letu 2022 znašala 38 %. Zaradi vse bolj pogostih in bolj intenzivnih vremenskih dogodkov, ki so posledica podnebnih sprememb, se sektor sooča s številnimi izzivi. Za večjo samooskrbo z zelenjavo so zato nujne sistemske spodbude, usmerjene v gradnjo sodobnih rastlinjakov, ki omogočajo pridelavo zelenjave v kontroliranih pogojih in skozi vse leto.

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food (avgust 2023)

V ekosistemu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo - EIT Food je kar nekaj priložnosti, ki bi lahko bile zanimive za člane SRIP HRANA. V novici najdete novičnik s pregledom aktivnosti, aktualnih v mesecu juliju in avgustu.

Nagrada WIPO 2023 za slovenska podjetja in raziskovalke/raziskovalce

H kandidaturi za prestižni nagradi WIPO (World Intellectual Property Organization) vabimo vse člane in druge partnerje, ki ste aktivni na razvojno-inovacijskem področju. Prijave so odprte do 4. septembra 2023, tako za podjetja kot raziskovalke/raziskovalce iz javnih raziskovalnih organizacij.

Povabilo k sodelovanju: Srečanje partnerjev SRIP HRANA 2023

V okviru letošnjega srečanja partnerjev strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA želimo med drugim izpostaviti tudi projekte partnerskih inštitucij in podjetij, ki so aplikativni in pomembni iz vidika gospodarstva. Vabljeni k oddaji prispevkov.

Pregled novic in informacij s področja senzorične znanosti in raziskav - julij 2023

Nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil SRIP HRANA je član Evropskega združenja za senzorično znanost European Sensory Science Society (E3S). Strokovna služba GZS-ZKŽP bo za vse člane stičišča obdobno pripravljala kratek pregled novic, ki so vezane na področje senzorične znanosti in raziskav. Vabljeni k prebiranju.

EUDIS poslovno mentoriranje za mala in srednje velika podjetja

Evropska komisija je v sklopu EUDIS (“EU Defence Innovation Scheme”) objavila poziv za poslovno mentoriranje malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo izvajala projekte v sklopu EDF netematskih ali prebojnih razpisov.

Izzivi živilske industrije in digitalizacija

Na webinarju smo predstavili dobre prakse pri uvajanju digitalnih rešitev v živilskih industriji ter 1. javni razpis v okviru projekta HIGHFIVE.

Študijski obisk laboratorija Inštituta za oljkarstvo, ZRS Koper

Člani Nacionalnega stičišča za senzorične raziskave živil SRIP HRANA smo v četrtek, 8. junija 2023 obiskali laboratorij Inštituta za oljkarstvo, ki deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food (junij 2023)

V novici najdete priložnosti, ki so v sklopu EIT Food odprte v mesecu juniju: WE lead food, Sales booster ter NPD training.

Odprt razpis EIT Food - Inspire & RIS Inspire za izvajanje izobraževalnih vsebin

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo na področju hrane z razpisom išče partnerje za izvajanje izobraževalnih vsebin o prehranskih sistemih. Natančneje, za bogatitev vsebin programov Inspire in RIS Inspire, ki sta zasnovana na področju podjetništva in tehnologije prehranskih sistemov. Programa se bosta izvajala v letih 2023-2025.

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food

3. SENZORIČNO OCENJEVANJE PIVA

Prejemniki plakete »Pivo odlične kakovosti 2023«

Vprašalnik: potrebe na področju meroslovja živil

Evropska meroslovna mreža za varno in trajnostno hrano spodbuja sodelovanje in usklajevanje vseh deležnikov na področju meroslovnih potreb vzdolž prehranske verige in deluje v okviru strategije Evropske unije od vil do vilic. Prek mreže bodo evropski nacionalni meroslovni inštituti in imenovani inštituti podpirali merilne potrebe ključnih deležnikov, da bi zagotovili varno hrano, zaščitili okolje in zagotovili trajnost. Vabimo vas, da sodelujete pri izpolnjevanju kratke ankete in izrazite vaše potrebe na tem področju.

SRIP-i – pomemben inštrument za konkurenčnost Slovenije

Trajnostna proizvodnja hrane ostaja ena izmed prednostnih področij tudi v novi nacionalni Strategiji pametne specializacije.

Povabilo k vključitvi v mrežo deležnikov na področju alternativnih virov beljakovin

Cilj evropskega projekta Like a Pro je v prehrano vključiti alternativne vire beljakovin, jih narediti dostopne in sprejemljive vsem skupinam prebivalstva širom Evrope. V okviru projekta bo tako razvitih 16 novih živilskih izdelkov iz 7 novih alternativnih virov beljakovin. Da bi bila tematika obravnavana čim bolj celostno, bo tekom projekta omogočena tudi vključenost drugih zainteresiranih deležnikov vzdolž celotne vrednostne verige. V ta namen so vsi zainteresirani deležniki vabljeni, da se pridružijo zunanji mreži deležnikov (Food Actor Network).

Vabljeni k prijavi na natečaj za ženske podjetnice v agroživilstvu EWA 2023

EIT Food v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani prvič v Sloveniji izvaja program EWA – Empowering Women in Agrifood. Cilj programa je opolnomočiti ženske v agroživilskem sektorju, odpraviti vrzel med spoloma in podpreti inovativne podjetniške ideje. Izbrane kandidatke boste šest mesecev preko različnih izobraževanj in mentoriranj, ki vsa potekajo v slovenskem jeziku, dobivale podporo za razvoj svoje podjetniške ideje.

Inovativnost mladih ne pozna meja: Cake2take, Immunis, ReBAKE in Velikonočni aspik

V sporočilu za medije si lahko preberete več o tekmovanju s področja razvoja inovativnih živilskih izdelkov ECOTROPHELIA SLOVENIJA Junior 2023, ki je letos prvič potekalo za dijake. Predstavljeni so bili 4 novi izdelki: Cake2take, Immunis, reBAKE in Velikonočni aspik. Tekmovanja so se udeležile štiri ekipe dijakov s treh srednjih šol Biotehniškega centra Naklo, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in Izobraževalnega centra Piramida Maribor.

Nove tehnologije za trajnostno pridelavo poljščin

Nacionalni inštitut za biologijo je predstavil raziskave s področja uporabe umetne inteligence in genetskih biosenzorjev za trajnostno pridelavo poljščin.

Priložnost za sodelovanje v evropskem projektu PLAN'EAT

Raziskovalni projekt PLAN’EAT se osredotoča na preoblikovanje prehranskih sistemov in prehranskega okolja v smeri zdravega in trajnostnega prehranjevanja. Da bi bili zastopani vsi deležniki v vrednostni verigi hrane, so bile ustanovljene različne posvetovalne in delovne skupine, katerih člani bodo v letih 2023 in 2024 odgovorili na 4 vprašalnike na temo preoblikovanja prehranskih sistemov in prehranskega okolja. Vsa živilska podjetja vabimo, da se pridružijo skupini.

Evropski obrambni sklad - delovni program 2023

Objavljen je letošnji program Evropskega obrambnega sklada. V novici lahko najdete kratek vsebinski in finančni povzetek programa.

Odprt razpis Regional Innovation Valleys

Evropska Komisija z razpisom želi okrepiti in pospešiti evropske inovacijske ekosisteme, ki povezujejo vsa ozemlja EU, da bi s tem naslovili aktualne družbene izzive Evrope in spodbudili večjo kohezijo.

POVABILO K SODELOVANJU: 3. SENZORIČNO OCENJEVANJE PIVA

Senzorično ocenjevanje piva.

Odkrijte najboljše pedagoške prakse, povezane z uporabo digitalnih orodij

Ob zaključevanju projekta DigiFoodEdu (Digital transformation of project-based learning guidance in agri-food Higher Education Institutions) smo v novici zbrali vse rezultate, ki so nasteli tekom projekta.

Konferenca ISO-FOOD: razpis za zbiranje povzetkov

Inštitut Jožef Stefan je objavil javni razpis za zbiranje povzetkov za drugo konferenco ISO-FOOD, ki bo potekala v Hotelu Bernardin v Portorožu od 24. do 26. aprila 2023.

Digitalizacija in robotizacija kmetijstva

Na Poslovnem srečanju Smart Agriculture Slovenia v Mariboru dne 25. 1. 2023 so bile predstavljene najpomembnejše finančne spodbude za kmetijstvo iz SN SKP, sodelovala so tudi posamezna avstrijska podjetja s področja digitalizacije in robotizacije kmetijstva.

Digitalna Slovenija 2030

Služba vlade za digitalno preobrazbo (SvDP) zbira predloge in pripombe na objavljen osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030.

NAGRAJENE NOVE TEHNOLOGJE V KMETIJSTVU

Sadjarsko zelenjadarska konferenca 2022

Konferenca

Kakšna znanja in izobraževanja pogrešate s področja umetne inteligence

V okviru projekta ARtificial Intelligence Skills Alliance - ARISA projektni partnerji izvajajo vprašalnik, s katerim želijo bolje razumeti potrebe industrije na področju umetne inteligence - katere veščine zaposleni najbolj potrebujejo, katere funkcije umetne inteligence so v podjetju najbolj potrebne, katerih veščin in zaposlitvenih profilov UI ne morete najti na trgu dela. V okviru projekta bodo oblikovali programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja za Evropo z namenom nadgradnje znanja in prekvalifikacije delovne sile v skladu s trenutnimi in novimi potrebami trga.

Agrofotovoltaika v trajnih nasadih

Trajnostna pot jabolka iz sadovnjaka do domače mize

Tretji razpis Evropske vesoljske agencije

Evropska vesoljska agencija (ESA) je objavila tretji razpis RPA (Requesting Party Activities), namenjen slovenskim deležnikom. Razpis je odprt do 8. novembra 2022.

Digitalizacija v živilstvu

Prihodnost industrije hrane in pijač je v digitalizaciji, je osrednje sporočilo dogodka, ki je ob zaključku mednarodnega projekta S3FOOD potekal v Bruslju.

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča o novih odprtih priložnostih v okviru EIT Food.

Embalaža in trajnostne dobavne verige

V Ljubljani je septembra potekala mednarodna konferenca Circul-a-bility, kjer smo bili prisotni tudi partnerji SRIP HRANA.

Novosti na področju ekološke zakonodaje

12. tradicionalni sadjarski posvet na sejmu Agra

Na 60. sejmu AGRA je 23. avgusta 2022 potekal že 12. tradicionalni sadjarski posvet, katerega se vsako leto udeležijo člani SRIP HRANA sadjarske verige vrednosti in vsi ostali ključni deležniki s področja sadjarstva v Sloveniji.

Pet let uspešnega delovanja partnerstva na področju trajnostne pridelave hrane SKUPAJ Z ZNANJEM ZA PRIHODNOST

ODPORNOST, TRAJNOST, TRENDI IN INOVACIJE KOT GLAVNE TEME PEKARSKEGA KONGRESA NA BLEDU

Veriga preskrbe s hrano doživlja pretrese, ki jih občutijo vsi deležniki. Kako upravljati z velikimi spremembami, poskrbeti za prehransko varnost ter obenem zagotavljati trajnostni razvoj? AIBI kongres na Bledu je podajal odgovore na vprašanja kako se mednarodna pekarska podjetja strateško lotevajo reševanja teh izzivov ter ponudil vpogled v nove tehnologije in delovanje vrednostnih verig. Osrednja pozornost programa je bila namenjena tudi trajnosti, trendom in inovacijam v pekarstvu.

Kako spremeniti družbene norme in zmanjšati zavrženo hrano v gospodinjstvih

Na voljo je posnetek seminarja, ki ga je 7. junija gostil Svetovni inštitut za naravne vire.

Poletna šola EIT Food

Asomi College of Sciences v sklopu EIT Food v juliju organizira poletno šolo na temo novih tehnologij za upravljanje ekosistemov v agroživilstvu.

Ustanovljeno nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil

Ustanovitev nacionalnega stičišča je pomemben doprinos k razvoju in večji prepoznavnosti ter inovativnosti slovenskega agroživilstva.

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food

V novici najdete informacije o aktualnih priložnostih v okviru EIT Food, kot so Sales Booster, TeamUp, izobraževalna platforma Future Learn in priključitev Expert Community.

Nagrajenih 21 piv odlične kakovosti

Priznanja ter znak »Pivo odlične kakovosti 2022« je dobilo 9 pivovarn, ki v ospredje postavljajo kakovost in pestrost okusov.

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Cilj javnega razpisa, ki ga razpisuje SPIRIT Slovenija, je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev, opredeljenih v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije.

RAZPIS: 2. senzorično ocenjevanje piva

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v okviru aktivnosti strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA razpisuje 2. senzorično ocenjevanje piva. V novici najdete vso razpisno dokumentacijo.

S pametnim kmetijstvom do trajnostne družbe

Na japonsko-slovenskem webinarju so bile predstavljene najnovejše tehnologije, ki jih na Japonskem razvijajo na področju pametnega kmetijstva

Novi razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo 4 javne razpise za spodbujanje investicij, projekte raziskovalno-razvojne narave in mlada inovativna podjetja.

Anketa o izobraževalnih modulih s področja trajnosti

V okviru projekta SusFood Digree (SFD) želijo razviti odprto (brezplačno) večjezično spletno izobraževalno platformo za promocijo trajnosti v agroživilski industriji.

Gradivo z dogodka: Napredni načini izrabe potenciala sirotke: prehod iz okoljskega problema v dragocen naravni vir

V okviru projekta LIFE for Adid Whey je potekala zaključna konferenca z naslovom: Napredni načini izrabe potenciala sirotke: prehod iz okoljskega problema v dragocen naravni vir. Na voljo je gradivo, predstavljeno na konferenci.

Posodobljen Vodnik Next Generation EU

Objavljen je bil posodobljen Vodnik NGEU (Next Generation EU), ki ga je pripravilo Evropsko združenje svetovalcev za inovacije (European Association of Innovation Consultants – EIAC).

EIT Food Seedbed 2022

EIT Food Seedbed je program, ki podpira ambiciozna podjetja, samostojne podjetnike, raziskovalne institucije in ustanove, pa tudi novo ustanovljena podjetja (startupe), katerih dejavnost je osredotočena na več različnih tematik s področja živilstva.

Industrijska informativna mreža za hladno verigo živil

Vabimo vas k izpolnitvi tehnološke ponudbe in/ali povpraševanja na platformi tehnologij za energetsko učinkovitost hladne verige živil.

Vabilo k pridružitvi Food Trails Investors Living Lab

Usposabljanje podjetij za prehod v krožno gospodarstvo z digitalizacijo - projekt Circular 4.0

Tehnološki park Ljubljana in Institut Jožef Stefan vabita mala in srednje velika podjetja na usposabljanje za krožno in digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij po metodi Circularity Acceleration Training 4.0 (CAT4.0), ki je bila razvita v okviru projekta Circular4.0.

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani kot EIT Food HUB Slovenija predstavlja aktualne priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food.

Nova spletna stran ciano.si

Nacionalni inštitut za biologijo je vzpostavil novo spletno stran www.ciano.si, kjer delijo številne zanimivosti o cianobakterijah in spodbujajo vse prebivalce, da se vključijo v raziskovalno delo z opazovanjem in fotografiranjem voda v svoji okolici.

Ponudba novih tehnologij Univerze v Ljubljani

Izšel je novi TechAlert Univerze v Ljubljani, v katerem so predstavljene tehnologije z različnih področij.

Mednarodni program s področja patentnih prijav

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino je v sodelovanju z Mednarodno zvezo odvetnikov za intelektualno lastnino pripravila nov izobraževalni program: WIPO International Patent Drafting Training Program.

Na voljo štipendije za magistrski program Zdravje rastlin in trajnostni poljedelski sistemi

Plant ETP obvešča o razpisu za prijavo na magistrski študij Erasmus Mundus Zdravje rastlin v sistemih trajnostnega pridelovanja (PlantHealth). Za 2 najboljša evropska študenta, ki se bosta prijavila na študij, sta na voljo tudi 2 štipendiji.

Razpis za inovacije - EIT Food

Odprt je poziv #EITFood za financiranje inovativnih, tehnoloških in trajnostnih rešitev za aktualne izzive, s katerimi se sooča prehranski sistem. Podprli bodo izbrane projekte, ki so zreli za tržno implementacijo in bodo prispevali k zdravi družbi ter planetu.

Povabilo k sodelovanju v gospodarski delegaciji na visoki ravni evropskega komisarja za kmetijstvo

Sodelovanje v gospodarski delegaciji bo predstavnikom evropske industrije omogočilo srečanja s potencialnimi partnerji iz obeh držav in iz širše regije. Program tokratnega obiska bo vključeval informativne seminarje o značilnostih lokalnih trgov in o potrošniških trendih, obiske pri partnerjih, priložnosti za mreženje in otvoritev ter sodelovanje na sejmu Food & Hotel Asia (FHA) Food & Beverage 2022. Rok za prijave v delegacijo komisarja za kmetijstvo je 20. december 2021.

Prvi strateški forum pijač o prihodnosti sektorjev

V Portorožu se je odvijal prvi Strateški forum pijač, ki je za skupno mizo povezal proizvajalce brezalkoholnih pijač in vod, vinarje in pivovarje. Skupaj s predstavniki ministrstev in evropskih združenj so iskali odgovore na izzive sektorjev. Skupna skrb vseh je povezovalno, trajnostno, odgovorno in konkurenčno poslovanje ob omejitvah, ki jih postavljajo novi zakonodajni okviri. Ti se osredotočajo na ustvarjanje predvidljivega, spodbudnega in konkurenčnega poslovnega okolja, trajnostno upravljanje z vodami, ravnanja s plastično in drugo embalažo ter razvoja prehranske politike, alkoholne politike in zelenega prehoda v krožno gospodarstvo.

Predstavitev ideje o ClimateGrape Hub-u

V sklopu projekta MEDCLIV se je začela oblikovati osnovna ideja o slovenskem Hub-u z imenom ClimateGrape, ki bi predstavljal vozlišče različnih slovenskih deležnikov s področja trte in vina z namenom deljenja izkušenj in znanj.

Mlekarne v Sloveniji si želijo več ekološkega mleka

Razpis: REVAV-3-Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Javni poziv: REACT EU - javni poziv za vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Poziv za strokovnjake, ki bodo Evropski komisiji pomagali pri oceni prijav, predloženih za financiranje v okviru Evropskega obrambnega sklada

V okviru prihajajočega vrednotenja prijav, predloženih za financiranje v okviru Evropskega obrambnega sklada (EDF), Evropska komisija išče neodvisne strokovnjake za tehnično vrednotenje, etični pregled in oceno proračuna prijav.

Odprt je javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

Javna agencija SPIRIT je objavila Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«. Na javni poziv za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Prijavitelj lahko kandidira z več projekti, najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.

Javni poziv: Predstavitev inovativnih projektov podjetij na Japonsko-slovenskem poslovnem forumu

SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z JETRO Dunaj (The Japan External Trade Organization), Veleposlaništvom Japonske v Sloveniji in AV Living Lab 7. decembra organizira japonsko slovenski poslovni forum. V okviru poslovnega foruma želijo predstaviti tudi tri inovativne projekte slovenskih podjetij, ki spadajo v koncept družbe 5.0. Svoje predloge jim lahko posredujete do 12. novembra.

SODELOVANJE DELEŽNIKOV PRI DOSEGANJU TRAJNOSTNE PRIDELAVE IN PREDELAVE HRANE

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je 25. avgusta 2021 potekalo že tradicionalno srečanje partnerjev SRIP HRANA. Stanje na področju raziskav in razvoja je spodbudno, številne prakse in projektne aktivnosti različnih partnerskih organizacij kažejo na to, da je partnerstvo intenziviralo aktivnosti, ki v praksi pomenijo nove produkte na trgu.