Zbornica industrije sejmov in srečanj

Aktivnosti in naloge ZISS


❖ Zastopanje skupnih interesov članov

❖ Definiranje, sprejemanje in spremljanje standardov, kriterijev in predpisov ter določil

❖ Povezovanje, partnersko sodelovanje na področju zakonodaje z organi oblasti

❖ Vzpostavitvi in popis/identifikacija mreže znanja in partnerstev v Sloveniji in tujini

❖ Spremljanje razvoja stroke doma in v tujini

❖ Izdelavi analitičnih in statističnih podatkov za posamezno vsebinsko dejavnost

❖ Preprečevanje dela na črno v dejavnosti

❖ Vzpostavitev enotne točke industrije sejmov in srečanj

❖ Ohranitev, zagon in obnovitev dejavnosti ZISS med/po pandemiji Covid

 

PODROČJA – STEBRI DELOVANJA

COVID (PKP, NIJZ, MGRT, MZZ, Vlada časovnica in konkratizacija)

Etični kodeks (organizatorji sejmov, postavljavci razstavnih prostorov, postavljavci montažnih dvoran, postavljalci koncertov/festivalov)

Zakonodajna in izvršilna oblast (zakonodaja, financiranje, razpisi, promocija)

Standardi, kriteriji, licence (klasifikacija sejmov - B2B, B2C, … nacionalni, regionalni…, Koledar sejmov, Slovar izrazov, internetna stran, …)

Internacionalizacija (vključevanje v mednarodna stanovska združenja)

Promocija

 

DELOVNE SKUPINE ZISS

❖ Področja – stebri delovanja ZISS so se opredelili že pred ustanovitvijo ZISS in hkrati so se imenovale delovne skupine.

❖ Delovne skupine ZISS imajo nosilce in člane, ki na osnovi rednih srečevanj ter opredeljene časovnice in zastavljenih ciljev že opravljajo svoje naloge

❖ Neuradno imenovani, že aktivni nosilci delovnih skupin ZISS so:

❖ COVID delovana skupina: ga. Špela Terpin, Gospodarsko razstavišče Ljubljana in UO ZISS

❖ Etični kodeks ZISS: Rihard Resnik, Enigma d.o.o.

❖ Zakonodaja in izvršilna oblast: g. Robert Otorepec, Celjski sejem

❖ Standardi, kriteriji, licence: g. Boštjan Matko, Hiša Vizij, d.o.o.

❖ Internacionalizacija: mag. Iztok Bricl, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

❖ Promocija: g. Martin Cvetko, Prozvok d.o.o.

 

ORGANI ZISS

➢ Predsednik UO: mag. Iztok Bricl (Gospodarsko razstavišče)

➢ Podpredsedniki UO: g. Janez Erjavec (Pomurski sejem), g. Martin Cvetko (Prozvok), g. Rihard Resnik (Enigma)

➢ Generalni sekretar UO: g. Toni Laznik (ICM)

➢ Člani UO: Janez Erjavec (Pomurski sejem), Matjaž Turk (Primorski sejem), Robi Otorepec (Celjski sejem), Rado Vračko (Expo biro), Rihard Resnik (Enigma), Dejan Žura (DB Team), Boštjan Matko (Hiša vizij), Martin Cvetko (Prozvok)

➢ Direktorica ZISS: gdč. Lara Flegar (GZS)