Zbornica industrije sejmov in srečanj

Novice - Sporočilo medijem



Uspešno izpeljana zadnja seja UO GZS ZISS 2021/23 in konstitutivna seja UO GZS ZISS v obdobju 2023/27

Zadnja seja UO GZS ZISS 2021/23

Na zadnji seji prejšnjega UO GZS ZISS je direktorica GZS ZISS, mag. Marjana Majerič, predstavila aktivnosti vodstva Zbornica v preteklem mandatu ter aktivnosti Zbornice same v odbobju od prejšnje seje UO GZS ZISS. V mandatnem obdobju 2021/23 je GZS ZISS pridobil na prepoznavnosti predvsem skozi organizaicjo novinarskih konferenc, intervjujev ter izpostavljanjem svojih aktivnosti. Zbornica je tudi vzpostavila redno komunikacijo z Vlado RS ter drugimi odločevalskimi organi in institucijami, in sedaj nastopa kot pomemben akter v industriji sejmov in srečanj. V obdobju od zadnje seje UO GZS ZISS so redno izhajali mesečni novičniki Zbornice, ki vsebujejo novice iz industrije, o aktivnostih članov (reportaže s sejmov ter napovedniki dogodkov), aktualnih razpisih in koledar dogodkov ZISS, ki je bil finaliziran februarja 2023. Posodobljena je bila adrema članov GZS ZISS, zato sedaj z obveščanjem dosežemo vse člane, kar je pomemben korak pri aktivaciji Zbornice in oblikovanju aktivnosti. 


Predstavljeni so bili tudi načrti za aktivacijo delovnih skupin GZS ZISS in njihovo delo po fokusnih področjih v prihajajočih mesecih. V ta namen  je bilo deljenih več pozivov za priključitev k delovnim skupinam, pred poletjem pa bodo sklicana prva srečanja delovnih skupin. Ob tem je DS 6 Promocija dobila tudi novega vodjo, in sicer Martina Cvetka, ki ima na tem področju že dragocene izkušnje in bo vodil pripravo promocijskih strategij GZS ZISS. Prvi korak je posredovanje logotipa GZS ZISS članom, ki ga lahko vključijo na njihovo spletno stran ter oblikovanje kataloga članov.


Člani UO GZS ZISS so na seji potrdili tudi novo direktorico gdč. Laro Flegar. Dosedanja direktorica, mag. Marjana Majerič, bo namreč v sredini maja prevzela vlogo izvršne direktorice GZS, zadolžene za strateški razvoj in internacionalizacijo. Mesto direktorice bo tako s 1. avgustom 2023 prevzela gdč. Lara Flegar. Ob potrditvi na mesto direktorice ji iskreno čestitamo, Marjani Majerič pa želimo veliko uspehov na prihodnji karierni poti!




Konstitutivna seja UO GZS ZISS 2023/27

Potekala je tudi konstitutivna seja UO GZS ZISS v mandatnem obdobju 2023/27, v sestavi mag. Iztok Bricl, Martin Cvetko, Janez Erjavec, Gorazd Kobi, Toni Laznik, Boštjan Matko, Robert Otorepec, Rihard Resnik, Matjaž Turk, Rado Vračko in Dejan Žura.


Upravni odbor je v namene enakopravne zastopanosti predstavnikov obeh skupin, ki sestavljajo GZS ZISS, torej organizatorji sejmov, kongresov, konferenc ter postavljavci in lastniki opreme, podporniki, agencije in organizatorji konferenc, kongresov in drugih dogodkov, sprejel spremembe Pravilnika GZS ZISS. Tako ima sedaj UO GZS ZISS enega predsednika in tri podpredsednike, pri čemer sta predsednik in eden izmed podpredsednikov predstavnika ene članske skupine, dva podpredsednika pa predstavnika druge članske skupine.

Fotogalerija