Storitve in aktivnosti za člane

 

ZISS predstavlja dinamično silo, mrežo vizionarjev in zatočišče za tiste, ki želijo oblikovati prihodnost sejmov in srečanj v Sloveniji. Naše poslanstvo uresničujemo skozi 10 ključnih področji aktivnosti:

1. Zastopanje interesov

 • Usklajevanje skupnih in posamičnih interesov podjetij ter oblikovanje skupnih stališč in predlogov slovenskih podjetij v industriji sejmov in srečanj za oblikovanje politik na področju gospodarskega sistema in podjetniškega okolja v Sloveniji.
 • Zastopanje interesov slovenskih podjetij v industriji sejmov in srečanj pred državnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in podjetniškega okolja s sodelovanjem v postopkih njihovega sprejemanja.
 • Evidentiranje administrativnih ovir pri ustanavljanju in delovanju podjetij v industriji sejmov in srečanj ter priprava predlogov za njihovo odpravo.
 • Vključevanje v aktivnosti standardizacije v industriji in s tem soustvarjanje evropske in mednarodne standardizacije.
 • Ozaveščanje in nagovarjanje organizatorjev dogodkov in občin za investiranje sredstev v dobro, kvalitetno in varno organizirane dogodke.

2. Podpora poslovanju in podatki

 • Priprava enostavnih podatkov ali poizvedb Kazalniki poslovanja
 • Seznami kontaktnih podatkov v Sloveniji
 • Informiranje 
 • Zbiranje analiz trendov in poslovanja v industriji
 • Iskanje tujih partnerjev za slovenska podjetja 

3. Svetovanje

 • Svetovanje na področju pridobivanja virov financiranja (izobraževanja in individualna svetovanja) 
 • Svetovanje ob napotitvi delavcev v tujino
 • Pravno informiranje in svetovanje glede izvajanja predpisov s področja  delovnih razmerij, prejemkov iz delovnih razmerij, evidentiranja delovnega časa, gospodarskega prava, potrošniške zakonodaje, konkurenčnega prava, civilnega prava itd.

4. Poslovne delegacije in sejmi

 • Zavzemanje za vključitev slovenskih sejmov v promocijske aktivnosti pristojnih ministrstev, javnih agencij in veleposlaništev v tujini, da v bilateralnih dogovorih s tujimi vladami in agencijami, zanimivimi za slovensko gospodarstvo, vključijo tudi slovenske sejme in srečanja, oz. vhodne delegacije vežejo na ključne, slovenske dogodke.
 • Povezovanje s tujimi gospodarskimi zbornicami in slovenskimi veleposlaništvi v tujin ter obveščanje o dogodkih in sejmih v Sloveniji.
 • Katalog članov za namen internacionalizacije

5. Gradiva in publikacije

 • Letni katalog članov
 • E-novice: Obveščanje o aktualnih razpisih in virih financiranja za industrijo; analizah in trendih poslovanja; aktivnostih članov; dogodkih; zakonodajnih pobudah in spremembah.
 • Letni koledar dogodkov in sejmov v Sloveniji.

6. Poklicno izobraževanje

 • Organizirani dnevi odprtih vrat v članskih podjetjih, v kombinaciji obiska atraktivnih prireditvenih prizorišč.
 • Sodelovanje članskih podjetij na sejmih, kjer se predstavljajo šolam, dijakom in študentom (Informativa, Zaposlitveni sejem za mlade in ostali sejmi, ki pritegnejo dijake, študente).

7. Dogodki 

 • Zbor članov

8.  Promocija podjetij

 • Promocija zbornice in njenih članov na vseh dogodkih in sejmih članov zbornice.
 • Vsebinska predstavitev članov v digitalnem in tiskanem katalogu zbornice.
 • Sodelovanje in promocija v medijih.
 • Ponudba Član-Članu.
 • Oglaševanje v poslovnih prostorih GZS.
 • Vključitev slovenskih sejmov v promocijske aktivnosti državnih in javnih organov (slo veleposlaništva v tujini in tuja v Sloveniji, agencije, ministrstva).

9. Izobraževanja

 • Delavnice, seminarji in webinarji o standardih in pomembnosti kvalitetne in varne izvedbe dogodka

10. Mreženja

 • Mreženje in povezovanje članov na konkretne poslovne priložnosti.
 • Članstvo v mednarodnih združenjih na področju sejmov in dogodkov.