Zbornica industrije sejmov in srečanj

Poslanstvo in vizija GZS ZISS


POSLANSTVO: GZS Zbornica industrije sejmov in srečanj zastopa interese industrije vis-a-vis zakonodajnimi in izvršnimi organi na lokalni in državni ravni, v širši regiji in Evropski uniji. Glavne teme vključujejo spodbujanje prodaje in izvoza, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Druga področja aktivnosti vključujejo politiko prepoznavnost industrije, kot generatorja gospodarske dejavnosti in izvoza.

VIZIJA: GZS Zbornica industrije sejmov in srečanj je prvi in glavni partner slovenskega gospodarstva, države in drugih povezanih dejavnosti tako doma, kot v tujini.

NAŠE VREDNOTE

❖Kreativnost

❖Sodelovalnost

❖Strokovnost

❖Povezovalnost

❖Odgovornost

❖Gospodarnost

❖Pripadnost