Zapri

OVOJNINA KOZMETIČNIH IZDELKOV

 

Ovojnina je pomemben del kozmetičnih izdelkov, parfumov in izdelkov za osebno higieno. Embalaža igra namreč nekaj ključnih vlog pri potovanju izdelka od proizvodnje do uporabnika:

 • Ščiti in ohranja vsebino v uporabnem stanju in je primerna za transport ter skladiščenje na poti od proizvajalca do trgovca in nato uporabnika.

 • Na ovojnini so navedeni ime izdelka, blagovna znamka, opozorila in informacije za uporabo.

 • Ščiti vsebino pred kontaminacijo, a hkrati omogoča enostavno uporabo.

 • Omogoča učinkovito aplikacijo izdelka.

 • V nekaterih primerih je embalaža tudi pomembna za zaščito pred krajo ali pa preprečuje odprtje izdelka pred nakupom.

 • Embalaža mora biti raznolika in izstopajoča, da jo potrošnik, ki išče točno določen proizvod, zlahka opazi na policah trgovin.

 • Ovojnina mora biti čim bolj privlačna in izstopajoča za uporabnike, ki niso osredotočeni le na specifičen izdelek.

 • Predstavljati mora vrednote znamke.

 •  Zasnovana in izdelana mora biti tako, da omogoča recikliranje in obnavljanje ter ne sme vsebovati škodljivih snovi.

Ovojnina kozmetičnih izdelkov mora biti trajna, saj je večina takšnih proizvodov v uporabi in shranjevanju tedne, mesece ali celo leta. Pomembno je, da ohranja svojo funkcijo v različnih pogojih (kopalnica, toaletna torbica, toaletna omara). Embalaža je lahko v nekaterih primerih tudi sestavni del učinkovitosti izdelka (aerosoli).

Preveč embalaže?

Ali ste vedeli, da embalaža predstavlja manj kot 3% vseh odpadkov, ki končajo na odlagališču? Ali da se kar 60% industrijske in gospodinjske embalaže reciklira in obnovi? Kljub temu, se v medijih pogosto pojavlja polemika v zvezi z ravnanjem z odpadno embalažo. V splošnem velja prepričanje, da je vse preveč embalažnih odpadkov. Kozmetična podjetja se s takšnimi problemi resno spopadajo. Podjetja so zavezana k minimalni uporabi embalaže, vključno z embalažo, ki se uporablja za transport produktov do prodajnih mest. Veliko ljudi se ne zaveda, da imajo proizvajalci zakonsko obvezanost, da obnavljajo in reciklirajo odpadno embalažo. Leta 1994 je namreč Uredba EU o embalaži in odpadni embalaži podala zahteve, da se mora uporaba embalaže zmanjšati na minimalno vrednost, da embalaža ne sme vsebovati škodljivih materialov, ki bi vplivali na obnavljanje embalaže in postavila cilje za obseg recikliranja. Ko je ciljni obseg recikliranja dosežen, je preostanek mogoče obnoviti s kompostiranjem ali s sežigom z energetsko predelavo. Ta pravna obveznost se nanaša na celo dobavno verigo: uvoznike embalaže, proizvajalce embalaže, podjetja, ki pakirajo in trgovce, ki te proizvode prodajajo. Vsi so zakonsko zavezani k obnavljanju in recikliranju določenega deleža odpadne embalaže. Čeprav to lahko storijo sami, pa se je večina podjetij pridružila plačljivemu skupnemu programu, ki sklepa dolgoročne pogodbe za reciklažo in obnavljanje odpadne embalaže s podjetji, ki se ukvarjajo s predelavo. Te pogodbe pa izvajalcem predelave zagotavljajo tudi finančna sredstva za razširitev infrastrukture, potrebne za izvajanje tovrstne dejavnosti.

Kozmetična podjetja namerno ne uporabljajo preveč embalaže za svoje proizvode. Pravzaprav je takšno ravnanje preveč drago in potratno, saj več embalaže pomeni dražji transport, reciklažo in obnovo.

Zakaj ni možno reciklirati vse embalaže?

Čeprav je reciklaža pogosto prednostna izbira, pa vse odpadne embalaže ni možno reciklirati, ne da bi pri tem porabili več virov, kot bi jih prihranili. Na primer, ko je kozmetični izdelek poslan do prodajnih mest, se lahko proda kjerkoli. Kaj se nato zgodi, je odvisno predvsem od lokalnih zmožnosti, ki so na voljo za reciklažo in obnovo odpadne embalaže. Iz okoljskega vidika nima smisla, da bi lahke materiale transportirali na dolge razdalje do mest, kjer je možna reciklaža, če lokalno obstaja npr. možnost kompostiranja. Manjši vsebniki z ostanki vsebine pa lahko tudi kontaminirajo v procesu reciklaže.

Kaj pa bolj razkošna embalaža?

Dražji izdelki se običajno nahajajo v ovojnini, ki je mnogo bolj dodelana in izdelana iz dražjih materialov. Podjetja običajno izvedejo raziskavo med potrošniki, da lahko uporabnikom ali potencialnim uporabnikom s takšnimi izdelki nudijo, kar pričakujejo. Zlasti na stopnji oblikovanja proizvoda, se upoštevajo predvsem stališča potrošnikov. Proizvajalci vedno poskušajo zmanjšati količino uporabljene embalaže, a hkrati doseči visoka pričakovanja uporabnikov.

Ovojnina mora biti kakovostna in dovolj privlačna, da pritegne kupce. Nekatera podjetja pa imajo tudi izkušnje, kaj se zgodi, ko gredo predaleč pri zmanjševanju količine in kvalitete embalaže pod nivo, ki je za potrošnika sprejemljiv; prodaja namreč upade. Nič pa ni bolj potratno kot izdelek, ki se nikoli ne proda ali ni nikoli uporabljen.

Trajnost embalaže

Dobra vzdržnost embalaže pokriva vse aspekte življenjskega cikla nekega proizvoda:

 • izvor surovin, njihovo pridobivanje in obdelavo

 • koliko energije se porabi

 • koliko odpadkov se proizvede in na kakšen način se jih odstrani

 • katere druge kemikalije so uporabljene in koliko vode se porabi

 • kakšni so stroški transporta med različnimi stopnjami proizvodnje

Proizvajalci embalaže poskušajo zmanjšati porabo energije, vode, nastanek odpadnih snovi in uporabo materialov ter zagotoviti, da ima proizvodni proces čim manjši okoljski vpliv.

Vidimo torej lahko, da zmanjšanje količine embalaže s strani kozmetičnih podjetij predstavlja le majhen delež.. Pravzaprav, če bi vsako gospodinjstvo na termostatu za centralno gretje ogrevanje zmanjšalo za dve stopinji, bi prihranili skoraj toliko energije, kot se jo porabi za izdelavo embalaže na leto.

Kako lahko reciklirate uporabljeno embalažo?

Pomembno je, da si zapomnite, da je namen reciklaže in obnavljanja odpadne embalaže zmanjšati porabo naravnih virov in preusmeriti odpadke iz odlagališč. Ne da bi se zavedali, zlahka porabimo več virov, kot pa jih z recikliranjem prihranimo. Sledeči nasveti vam pri tem lahko pomagajo:

 • Vožnjo za dostavo odpadne embalaže do mesta recikliranja združite s kakšnim opravkom, kot je npr. tedensko nakupovanje in tako prihranite nekaj goriva.

 • Prazne plastenke sperite, vendar za to ne uporabite čiste in vroče vode. Energija, ki se porabi za segrevanje vode bo namreč presegla energijo, ki bi jo prihranili z recikliranjem. Bolje je, da za spiranje embalaže uporabite že uporabljeno vodo.

 • Če je v vaši bližini nameščen ekološki otok za zbiranje odpadkov, ločujte in odlagajte embalažo v skladu z navodili. Lokalne skupnosti so lokalna reciklirna mesta opremile z ustreznimi informacijami.

 


 

POGOSTA VPRAŠANJA

 

1. Kaj je test alergijske reakcije pri barvah za lase in zakaj ga je nujno izvesti?

Preberite razdelek Barve za lase in alergije.


2. Pri uporabi kozmetike je dobro vedeti


3. Kakšna je razlika med deodorantom in antiperspirantom?

Antiperspiranti so namenjenu preprečevanju znojenja, medtem ko deodoranti pobijejo bakterije in prekrivajo neprijeten vonj z dišavami.