Lepota kozmetike

POJASNILO IN PRAVNO OBVESTILO

POJASNILO IN PRAVNO OBVESTILO:

Spletna stran je pripravljena pod okriljem Sekcije proizvajalcev kozmetike, pralnih in čistilnih sredstev (KPČ), ki deluje pri GZS-Združenju kemijske industrije. Kot podlaga za zasnovo jedra spletne strani so bile z dovoljenjem Združenja proizvajalcev kozmetičnih, toaletnih in parfumskih izdelkov iz Velike Britanije (Cosmetic, Toiletry and Parfumery Association -CTPA) z njihove spletne strani prenesene izbrane vsebine. Deloma se spletna stran poslužuje tudi dokumentov, publikacij in sporočil evropskega združenja Cosmetics Europe, vse to pa se postopoma dopolnjuje z dodatnimi prispevki in ključnimi aktualnimi informacijami s tega področja. Spletna stran je namenjena zlasti uporabnikom kozmetičnih izdelkov, ki se zanimajo za podrobnejša pojasnila o kozmetičnih izdelkih in o z njimi povezanih vsebinah.

Spletna stran je pripravljena z najboljšim namenom in po najboljši moči, kljub temu pa ne podaja vseh potrebnih informacij, potrebnih za razumevanje tega področja, niti ne omogoča celovitega in ažurnega vpogleda v zakonske in druge zahteve, ki jih je treba na tem področju upoštevati, oziroma ne jamči za kakovost in verodostojnost citiranih vsebin ali vsebin na morebitnih uporabljenih spletnih povezavah.  CTPA, GZS, Združenje kemijske industrije in KPČ tako v nobenem pogledu ne odgovarjajo za morebitne pomanjkljivosti vsebin, niti za morebitno napačno razumevanje ali uporabo teh vsebin in napotkov, ravno tako ne prevzemajo odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku utegnila nastati zaradi morebitnih napak ali netočnosti podatkov in informacij. V primeru v slovenščino prevedenih besedil GZS, Združenje kemijske industrije in KPČ ne jamčijo za prevod, verodostojna so besedila CTPA v angleščini. 

Fotogalerija