Združenje kemijske industrije

Sekcija proizvajalcev kozmetike, čistil in pralnih sredstev (Sekcija KPČ)


Sekcija proizvajalcev kozmetike ter pralnih in čistilnih sredstev (KPČ), ki deluje v okviru GZS-Združenja kemijske industrije, se ukvarja z vsebinami, ki se nanašajo na kozmetične izdelke, čistila in detergente. Za te vrste izdelkov namreč velja množica posebnih in strogih predpisov. V Sekciji KPČ delujeta dve delovni skupini, ki ločeno pokrivata področje kozmetičnih izdelkov ter področje čistil in detergentov.

Sekcija spremlja sektorsko-specifične predpise, zlasti zakonodajo (temeljna specifična akta sta Uredba o detergentih in Uredba o kozmetičnih izdelkih) in pri sprejemanju slednje zastopa in predstavlja interese proizvajalcev zadevnih proizvodnih skupin. Zbira in članom posreduje zanje pomembne novice ter informacije tako tehnične kot zakonodajne narave,  s čimer želi uporabnikom zagotoviti uporabo učinkovitih in varnih izdelkov.

Aktivno sodeluje z Uradom Republike Slovenije za kemikalije, ki je pristojni državni organ za področje kozmetičnih izdelkov, čistil in detergentov, Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije kot državnim inšpekcijskim organom, pristojnim za kozmetične izdelke, ter z Zvezo potrošnikov Slovenije kot predstavnikom uporabnikov teh izdelkov.

Prav tako Sekcija KPČ sodeluje sorodnimi mednarodnimi industrijskimi združenji: je članica Cosmetics Europe (Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih izdelkov), sodeluje z  A.I.S.E. (Mednarodnim združenjem proizvajalcev mil, detergentov, čistil in izdelkov za vzdrževanje doma). 

V prizadevanjih za krepitev naloge informiranja in komunikacije z uporabniki zadevnih izdelkov, je Sekcija KPČ  v letu 2010 vzpostavila spletno stran »Cleanright« v slovenščini, ki uporabnikom podaja množico informacij ter nasvetov v zvezi s čistili, detergenti in drugimi izdelki za nego ter vzdrževanje doma. V letu 2015 je vzpostavljena spletna stran Lepota kozmetike s širokim naborom informacij o kozmetičnih izdelkih. 

Z vprašanji v zvezi s Sekcijo KPČ se lahko obrnete na Združenje kemijske industrije na e-naslov zki@gzs.si ali na tel.št. 01/ 5898 257.