Možnosti in priložnosti v okviru protikoronskega zakonodajnega paketa

 

Razmere v državi in razglašena epidemija virusa COVID-19 ter s tem povezani ukrepi na državni ravni se hitro spreminjajo, kar velja tudi za zakonodajni okvir.

Z vami bomo izmenjali mnenja in odgovarjali na vprašanja, povezana z ukrepi po Zakonu o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Osrednje tematike srečanja bodo zlasti začasno čakanje na delo, nadomestila plač delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo in s tem povezan krizni dodatek.

Poseben in najpomembnejši del bomo namenili vašim dilemam in vprašanjem.

 

Posnetek webinarja:

 

Poseben poudarek bo na sledečih temah in vprašanjih:

  1. Kateri izmed zakonov se bodo uporabljali za posamezna časovna obdobja?
  2. Kdo so upravičeni delodajalci?
  3. Katere pogoje morajo izpolnjevati delodajalci, da se jih smatra kot upravičene delodajalce?
  4. Kateri so pogoji, ki jih bo potrebno izpolnjevati do konca leta 2020, da ne potrebno vračati prejetih povračil in oprostitev?
  5. Kako bo predvidoma potekal nadzor nad izpolnjevanjem pogojev?

 

Ekipa Deloitte in Deloitte Legal:Uroš Rožič
Manager
Vodja oddelka pravnega svetovanja
urozic@deloittece.comBara Gradišar
Manager
Vodja področja za osebne prejemke
bgradisar@deloittece.comAndreja Škofič Klanjšek
Parter
Partner za davke in pravo
askofic@deloittece.com

Fotogalerija