Zadnja kontrola: Ste upravičeni do državne pomoči za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izbruh epidemije COVID-19?

Zadnja kontrola: Ste upravičeni do državne pomoči za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izbruh epidemije COVID-19?

Tema: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 20.a členu opredeljuje pogoje za dodelitev državne pomoči, potrebne zaradi zagotovitve skladnosti izvajanja zakona s pravili o državnih pomočeh.
Predavateljica: mag. Jana Rudolf Mesarič
Datum: 28. julija 2020

Aktualni programi financiranja SID banke

Aktualni programi financiranja SID banke

Tema: SID banka kot spodbujevalna, izvozna in razvojna banka v času epidemije COVID-19 slovenskim podjetjem sama neposredno ter preko poslovnih bank nudi različne programe kreditiranja.
Predavatelj: Saša Keleman
Datum: 7. julij 2020
Trajanje: 1:08:24

Nemški podporni paket presenečenja / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Nemčija je relativno hitro našla soglasje za veliko povečanje trošenja na zvezni ravni, ki naj bi spodbudilo gospodarsko rast. Vrednost paketa je 130 mrd EUR in naj bi v dveh letih predstavljal okoli 1,9 % BDP (v posamičnem letu). Presenečenje je začasno znižanje DDV (med julijem in decembrom 2020), saj naj bi se zgornja stopnja znižala za 3 odstotne točke na 16 %, spodnja pa za 2 odstotni točki na 5 %. Pri takšnem ukrepu obstaja tveganje, da se dobičkonosna marža trgovcev in drugih storitvenih podjetij poveča, vendar je namen ukrepa spodbuditi rast domače potrošnje. Zaradi pomanjkanja proizvedenega blaga bi se lahko zgodilo, da se potrošniške cene zaradi začasnega znižanja DDV ne bodo močno znižale (povečanje marž), medtem ko se bodo v letu 2021 verjetno hitro zvišale (cene).

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Delo od doma pod drobnogledom

Delo od doma pod drobnogledom

Tema: V času epidemije koronavirusa je delo od doma od blizu spoznal marsikateri delodajalec in skoraj vsak zaposleni. Po eni strani ta oblika dela ponuja veliko možnosti, po drugi pa skriva še veliko neodgovorjenih vprašanj in pred marsikatere delodajalce in delavce postavlja ovire za izvajanje.
Predavatelji: mag. Nikolaj Petrišič, Slavko Krištofelc, Špela Robič in Metka Penko Natlačen
Datum: 11. junij 2020
Trajanje 1:25:17

Pogovor med gospodarstvom in državo: GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI

Pogovor med gospodarstvom in državo: GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI

Tema: Šok, ki smo ga doživeli z epidemijo koronavirusa, je bil izjemen. Vlada RS se je odzvala s pripravo protikriznih paketov, opredeljenih z interventno zakonodajo. Gospodarstvo je terjalo ukrepe, ki bi zagotovili predvsem razbremenitev stroškov dela, zadostno likvidnost in možnost nadaljevanja poslovanja povsod, kjer je bilo mogoče zagotoviti ustrezne varnostne in preventivne ukrepe. Kako se je na to odzvala Vlada RS? Kako sprejete ukrepe ocenjuje gospodarstvo in kaj še pogreša? Kako ponovno zagnati gospodarstvo?
Predavatelji: Zdravko Počivalšek in Boštjan Gorjup
Datum: 3. junij 2020
Trajanje: 1:04:04

#PKP3 – najpogostejša vprašanja in odgovori

#PKP3 – najpogostejša vprašanja in odgovori

Tema: Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja
Predavateljice: Metka Penko Natlačen, Urška Sojč, Cvetka Furlan, Petra Strnad
Datum: 12. junij 2020
Trajanje 1:15:54

Največja rast trošenja države v 12-ih letih / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP. Slovenski BDP se je v prvem četrtletju 2020 medletno skrčil za 2,3 %, kar je bilo manj od naših pričakovanj (-3 %). K ublažitvi padca so prispevali (1) večje trošenje države (+5,8 %, najvišja rast po letu 2008), (2) pozitiven prispevek menjave s tujino (padec izvoza pri 1,6 % je bil nižji od padca uvoza za 2,5 %), (3) povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih ter interventnega povečanja državnih zalog ter (4) koledarski učinek, saj je več delovnih dni v 1. četrtletju 2020 ublažilo padec kar za 1,1 odstotno točko.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Umik omejitev dviguje razpoloženje / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Povprečna bruto plača pri pravnih osebah se je v mesecu marcu 2020 medletno povečala za 0,3 %, od tega predvsem zaradi rasti v sektorju država (4,9 %), medtem ko je v zasebnem sektorju upadla za 1,4 %.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Ideje iz sveta: COVID-19, nova realnost

Ideje iz sveta: COVID-19, nova realnost

Tema: V sodelovanju z Društvom v tujini izobraženih Slovencev - VTIS organiziramo webinar, s katerim želimo širiti znanje, izkušnje in ideje članov društva iz vseh koncev sveta o COVID-19 in posledicah pandemije.
Predavatelji: Domen Zafred, Doroteja Maklin in Petra Petan
Datum: 27. maj 2020
Trajanje: 1:24:32

Interventni ukrepi v Avstriji – pogovor s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca

Interventni ukrepi v Avstriji – pogovor s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca

Tema: Epidemija Covid-19 je v celotno družbo in tudi v gospodarstvo vnesla velike spremembe in od vseh deležnikov zahtevala prilagodljivost ter hitre reakcije. Kako so se z epidemijo in njenimi posledicami soočili in se še vedno soočajo v sosednji Avstriji? Kakšne ukrepe za pomoč gospodarstvu so sprejeli? Kako učinkovitost teh ukrepov ocenjujejo na Slovenski gospodarski zvezi iz Celovca? Opravili bomo pregled podpornih in premostitvenih ukrepov za podjetja v Avstriji.
Predavatelja: dr. Maria Škof in mag. Andrej Hren
Datum: 26. maj 2020
Trajanje: 1:00:16