Državni ukrepi v 2020 pomembno vplivali na gibanje dodane vrednosti v gospodarstvu / Izpod peresa glavnega ekonomista pri Analitiki GZS

Ajpes je v petek, 21. maja, razkril dolgo pričakovane podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2020. Agregatni prihodki gospodarskih družb so upadli za 5,7 %, pri samostojnih podjetnikih za 5 %, medtem ko je bila dodana vrednost nižja za 1 %. Nižje cene surovin v 2020 in podporni ukrepi države (prejete subvencije) so bili ključni za to, da se dodana vrednost ni pomembno skrčila. Zaposlenost, merjeno po delovnih urah, se je skrčila za 2 %, pri čemer so bili zaposleni na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času del tega kazalnika. Produktivnost dela se je povečala za 0,8 % na 47.160 EUR.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Izsledki 11. vala raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Preberite izsledke 11. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 23. do 26. aprila 2021 na vzorcu 1001 odrasle osebe, stare od 18 do 74 let.

Avtor: NIJZ

Leto 2020 - leto varčevanja, leto 2021 - leto potrošnje? /Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju 2020 v primerjavi z enakim obdobjem 2019 nominalno povečal skoraj za desetino ali za 716 milijonov EUR in je znašal 8 milijard EUR (v celotnem letu 2020 je bil v primerjavi z letom 2019 višji za 3,8 % ali za 1,1 milijardo EUR).

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Manjše sproščanje ukrepov v Sloveniji /Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

V marcu so se razmere v območju evra izboljšale, saj so se podatki o mobilnosti prebivalstva povišali, ljudje pa se vračajo na delovna mesta. Potrošniki se vračajo v trgovine ter prostore za rekreacijo. Indikator ING think tako pričakuje medletno znižanje BDP v 1. četrtletju, vendar nižje kot prej predvideno.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Zadnje objave nad pričakovanji

Dnevni podatki o registrirano brezposelnih se v februarju po večjem sezonskem naraščanju v januarju zopet znižujejo, kar pomeni, da se zaposlenost povečuje. Do 17. februarja je število upadlo na 89,3 tisoč (januar: 91,5 tisoč). Zadnji podatek o gibanju zaposlenosti kaže, da se je decembra število delovno aktivnih (891.000) povečalo za 0,2 % glede na november 2020. Pregled na medletni ravni (december 20/december 19) kaže, da je bilo stanje na trgu dela najslabše v juniju, ko je bilo medletno 13 tisoč delovnih mest manj, medtem ko se je do decembra znižanje stabiliziralo pri 10,3 tisoč.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Obseg prejemkov pravnih oseb na račune v 2020 nižji za dobrih 10 %

Ajpes je v javni objavi na kratko povzel nekaj parametrov, s katerimi meri gospodarsko aktivnost v letu 2020. Število poslovnih subjektov v Sloveniji se v letu 2020 kljub epidemiji ni bistveno spremenilo. Nasprotno, še povečalo se je (+1 %). Nadpovprečna rast subjektov je bila zaznana v dejavnosti gradbeništva in v nepremičninski dejavnosti, in sicer tako pri gospodarskih družbah (+4 %) kot pri samostojnih podjetnikih (+5 %). Število subjektov se je zmanjševalo v gostinstvu ter kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (-2 %).

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Evropska komisija v podaljšanje okvirja pomoči - Podpora evropskemu gospodarstvu podaljšana do konca 2021 / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Evropska komisija se je 28. januarja odločila podaljšati začasni okvir za državno pomoč, sprejet 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, in sicer do 31. decembra 2021. Prav tako se je odločila razširiti področje uporabe začasnega okvira, in sicer tako, da je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Izboljšanje pri ključnih parametrih obvladovanja pandemije/ Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Osmi podporni paket ukrepov je bil naznanjen, preden smo pričakovali, in ne prinaša velikih presenečenj. Vsebinsko (in vrednostno) največjo podporo prinaša podaljšanje čakanja na delo še za 3 mesece (do aprila 2021), z možnostjo podaljšanja dvakrat za en mesec. Povračilo naj bi se po novem lahko opcijsko odmerilo tudi od bruto 2 (celotnih stroškov dela), in sicer po nekaterih neuradnih informacijah tudi v 100 % višini, kar naj bi v celoti nadomestilo nastali strošek s čakanjem na delo delodajalcem, ki ta ukrep uveljavljajo (podrobnosti tega ukrepa v času pisanja prispevka niso znane). Menimo, da je ključen razlog v tem, da število dnevno registriranih brezposelnih še vedno močno narašča (nad sezonsko prilagojeno spremembo) in je 20. januarja doseglo 91.500.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Obrisi PKP8 v nastajanju / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Naša ocena o potrebi po novih paketih podpornih ukrepov se je izkazala kot pravilna, saj se s 17. januarjem razglašena epidemija podaljšuje še za dva meseca, kar nudi ustrezno zakonsko podlago za podaljšanje nekaterih podpornih ukrepov in uvedbo novih.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Cena 2. vala trenutno pri 520 mio EUR / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Poskusili smo oceniti obseg nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi implementacije zajezitvenih ukrepov od konca septembra naprej do konca novembra (približno 2 meseca). Srednja ocena izgubljene dodane vrednosti je pri 520 mio EUR, z najverjetnejšo spodnjo mejo pri 440 mio EUR in zgornjo pri 600 mio EUR.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS