Izboljšanje pri ključnih parametrih obvladovanja pandemije/ Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Osmi podporni paket ukrepov je bil naznanjen, preden smo pričakovali, in ne prinaša velikih presenečenj. Vsebinsko (in vrednostno) največjo podporo prinaša podaljšanje čakanja na delo še za 3 mesece (do aprila 2021), z možnostjo podaljšanja dvakrat za en mesec. Povračilo naj bi se po novem lahko opcijsko odmerilo tudi od bruto 2 (celotnih stroškov dela), in sicer po nekaterih neuradnih informacijah tudi v 100 % višini, kar naj bi v celoti nadomestilo nastali strošek s čakanjem na delo delodajalcem, ki ta ukrep uveljavljajo (podrobnosti tega ukrepa v času pisanja prispevka niso znane). Menimo, da je ključen razlog v tem, da število dnevno registriranih brezposelnih še vedno močno narašča (nad sezonsko prilagojeno spremembo) in je 20. januarja doseglo 91.500.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Obrisi PKP8 v nastajanju / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Naša ocena o potrebi po novih paketih podpornih ukrepov se je izkazala kot pravilna, saj se s 17. januarjem razglašena epidemija podaljšuje še za dva meseca, kar nudi ustrezno zakonsko podlago za podaljšanje nekaterih podpornih ukrepov in uvedbo novih.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Cena 2. vala trenutno pri 520 mio EUR / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Poskusili smo oceniti obseg nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi implementacije zajezitvenih ukrepov od konca septembra naprej do konca novembra (približno 2 meseca). Srednja ocena izgubljene dodane vrednosti je pri 520 mio EUR, z najverjetnejšo spodnjo mejo pri 440 mio EUR in zgornjo pri 600 mio EUR.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Med novimi zajezitvenimi ukrepi in skorajšnjim cepivom / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Gospodarska klima v Sloveniji je bila novembra 2020 na obeh ravneh nižja: na mesečni ravni za 6,8 odstotne točke, na letni pa za 16,0 odstotne točke. Na znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali vsi kazalniki, predvsem pa kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (ta je bil nižji za 4,0 odstotne točke).

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Velike razlike pri oceni okrevanja med večjimi gospodarstvi / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Družba IHS Markit je objavila novo globalno anketo o obetih okrevanja ključnih svetovnih gospodarstev in sektorjev. Zaradi spreminjajočih se razmer je ključen podatek o časovnici izvedbe ankete, saj se epidemiološka slika hitro slabša.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Jesenske ohladitve prinesle COVID-19 lockdown 2.0

Jesen na zahodni polobli in pričetek novega šolskega leta sta sovpadali z vnovično rastjo okuženih prebivalcev, in sicer tako v EU kot v ZDA, medtem ko je na Kitajskem dinamika drugačna oziroma glavnino okuženih predstavljajo ljudje, ki so pred kratkim vstopili v državo.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Arhiv: Obsežne posledice pandemije na javne finance

Nov val okužb postavlja pod vprašaj uresničitev napovedi za zadnje četrtletje, poslabšuje stanje v javnih financah.

Ocena bioloških tveganj v delovnem okolju in načrt ukrepov

Ocena bioloških tveganj v delovnem okolju in načrt ukrepov

Tema: Tako kot pri preostalih tveganjih v delovnem okolju je treba tudi pri bioloških tveganjih, kot je npr. novi koronavirus, naprej opraviti dobro oceno tveganja in nato pripraviti načrt ukrepov, s katerimi je mogoče ta tveganja čim bolj zmanjšati, v primeru novega koronavirusa preprečiti okužbo ali jo vsaj omejiti na najmanjšo možno mero. Pomemben del načrta je odprto in jasno komuniciranje z zaposlenimi ter stalno spremljanje in prilagajanje ukrepov.
Predavatelja: Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., mag. Ivan Papič
Datum: 30. september 2020
Trajanje: 0:55:16

Zadnja kontrola: Ste upravičeni do državne pomoči za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izbruh epidemije COVID-19?

Zadnja kontrola: Ste upravičeni do državne pomoči za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izbruh epidemije COVID-19?

Tema: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 20.a členu opredeljuje pogoje za dodelitev državne pomoči, potrebne zaradi zagotovitve skladnosti izvajanja zakona s pravili o državnih pomočeh.
Predavateljica: mag. Jana Rudolf Mesarič
Datum: 28. julija 2020

Aktualni programi financiranja SID banke

Aktualni programi financiranja SID banke

Tema: SID banka kot spodbujevalna, izvozna in razvojna banka v času epidemije COVID-19 slovenskim podjetjem sama neposredno ter preko poslovnih bank nudi različne programe kreditiranja.
Predavatelj: Saša Keleman
Datum: 7. julij 2020
Trajanje: 1:08:24