#PKP1 – kaj vemo in česa še ne? Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja

 

Tudi po uveljavitvi Zakona o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ostaja veliko dilem. Veliko vprašanj še nima enoznačnega odgovora. Kdo je upravičen do uveljavljanja nadomestil pri zavodu, kakšen je postopek uveljavljanja pravic, kako je z obračunom in izplačilom pravic po zakonu …

Posnetek webinarja:
Sodelovali bodo:
Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS
Urška Sojč, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS
Cvetka Furlan, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS
Ana Žemva Novak, samostojna svetovalka Infopike GZS

 

Pripete datoteke

Fotogalerija