Dan potem – nova realnost, ki nas čaka po Korona-krizi

 

Dve veliki krizi v zadnjih štirinajstih letih silita podjetja, da se ves čas prilagajajo novi realnosti. Strokovnjaki in gospodarstveniki se strinjajo, da bo čas za podjetja po koronavirus krizi označen s tremi vidiki:

 • Stalna pripravljenost na krizo bo postala nova realnost podjetij.
 • Po vzpostavitvi normalnega stanja bodo na domačem in tujem trgu spremenjene razmere. Konkurenčni boj med podjetji bo dobil novo dimenzijo, nastal bo pritisk na cene, soočili se bomo s vzpostavitvijo novih nabavnih verig, izrazita bo potreba po optimizaciji proizvodnje za zagotavljanje likvidnostnih in finančnih tokov podjetij.
 • Podjetja, nabavne verige in nacionalna gospodarstva, ki so do sedaj podcenjevala optimizacije in inovacije kot stalen način dela, so in bodo plačevala visoko ceno na trgu: nizke plače svojih delavcev kot edini način ohranjanja konkurenčnosti.

V tem trenutku nam daje upanje dejstvo, da smo v Sloveniji inovativni in da znamo stopiti skupaj. In drugič, da lahko z implementacjo obstoječih metodologij in znanj bistveno izboljšamo položaj podjetij na trgu. Dejstvo je, da tehnologije in metodologije že obstajajo in jih ni potrebno izumljati, ampak jih podjetja samo implementirajo in izkoristijo njihove prednosti.

Na webinarju bodo tri podjetja prikazala poti za optimizacijo proizvodnje.

Vitka proizvodnja: Nova komunikacija d.o.o.

 • Princip vitke proizvodnje
 • Orodja vitke proizvodnje
 • Katera podjetja lahko vpeljejo vitko proizvodnjo
 • Nekaj primerov uspešnih podjetij
Energetska učinkovitost: Erling d.o.o.
 • Zakaj je potrebno meriti rabo energije
 • Zajem, spremljanje in analiza podatkov
 • Kako izboljšati energetsko učinkovitost
 • Organizacijski, vzdrževalni in investicijski ukrepi
 • Primeri in prednosti uporabe senzorjev in merilnikov v industriji
Samodejno planiranje: Result d.o.o.
 • Kaj je učinkovita proizvodnja
 • Škodljive posledice neučinkovitega planiranja
 • Kako pravilno planirati
 • Primeri dobrih praks

 

Predavatelji:

Tomislav Kokalj, Erling d.o.o.
Tomislav Kokalj, informatik in Evropski energetski manager s 30 letnimi izkušnjami na področju razvoja poslovnih rešitev, se zadnjih 6 let intenzivno ukvarja s sistemi za merjenje in analizo rabe različnih vrst energije ter drugih podatkov iz senzorjev in merilnikov v industriji in objektih ter s pripravo ukrepov in projektov za zmanjšanje rabe energije in izboljšanje kvalitete bivalnih pogojev.

Martin Fišer, MBA, Nova komunikacija d.o.o.
Martin Fišer je svetovalec za vitko proizvodnjo. Z vitko proizvodnjo in Kaizen metodologijo se ukvarja že od zaključka študija na University of Kansas leta 2002. Svetoval je že številnim podjetjem, med njimi so Škrlj d.o.o., Iskra Mehanizmi d.o.o., Unior d.d., Iskraemeco d.d. in druga.

Marko Zadravec, Result d.o.o.
Marko Zadravec je goreč matematik, ki verjame da si lahko s pomočjo tehnologije olajšamo in izboljšamo svet. V podjetju Result je zaposlen že 7 let in se na funkciji vodje programa Proizvodna Inteligenca ukvarja z umetno inteligenco, podatki in optimizacijo v proizvodnih procesih. Eden vodilnih njegovih projektov je Plansphere, kjer z nemškim partnerjem pomaga proizvodnim podjetjem z avtomatskim planiranjem proizvodnje.

Fotogalerija