Vpliv COVID-19 in podobnih izrednih dogodkov na interne pravilnike, politike, delovna in pogodbena razmerja

 

Zaradi COVID-19 morajo podjetja preoblikovati interne pravilnike, politike ter delovna in pogodbena razmerja ter se pripraviti na potencialne nadaljnje negativne vplive ponavljajočih kriz na poslovanje.

Trenutna COVID-19 situacija vpliva na več področij delovanja vsakega podjetja. Med drugim so podjetja primorana iskati nove načine za delo od doma, ravnanje z zaposlenimi, spodbujanje digitalnih iniciativ in oblikovanje organizacijske kulture. Poleg omenjenih sprememb se morajo soočiti tudi z vprašanji na področju sprememb internih politik, pravilnikov in delovnih in pogodbenih razmerij ter še večjo pozornost nameniti obvladovanju pravnih tveganj, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij.

Posnetek webinarja:


Poseben poudarek webinarja bo na glavnih izzivih in vprašanjih:

Glavni izzivi:

  1. Uskladitev internih politik in pravilnikov na področju dela, upravljanja zaposlenih, načinov dela od doma, itd.
  2. Pripravljenost na nadaljnje spremembe, povezane s ponavljanjem pojavnosti COVID-19 in podobnih kriz že v letošnji jeseni.
  3. Preoblikovanje pogodbenih razmerij s pogodbenimi partnerji.

Glavna vprašanja:

  1. Kako se podjetja soočajo s spremembami internih politik?
  2. Katere predpise je potrebno upoštevati v procesu?
  3. Kako pripraviti t.i. risk mitigation plan za obvladovanje pravnih tveganj iz pogodbenih razmerij ter katere ukrepe sprejeti, da bo podjetje sposobno prebroditi ponavljajoče krize?
  4. Ali lahko del tveganj prenesemo na državo/pogodbene partnerje/delavce ter kako to storiti?

Za udeležbo na webinar, tudi v primeru, če boste njen gledalec, se morate predhodno prijaviti preko spodnjega spletnega obrazca. Zatem vam bomo poslali link, kjer boste webinar lahko samo spremljali ali pa tudi zastavili vprašanje.


 

Predavatelji:

Uroš Rožič
Manager
Vodja oddelka pravnega svetovanja
urozic@deloittece.com

Bara Gradišar
Manager
Vodja področja za osebne prejemke
bgradisar@deloittece.com

Gregor Skender
Manager
Oddelek poslovnega svetovanja
gskender@deloittece.com

Pripete datoteke

Fotogalerija