Dobrobit zaposlenih v času COVID-19

 

Za ustrezen kadrovski odziv na COVID-19 krizo ni dovolj le organizacija tehničnih in fizičnih pogojev dela, ampak je potrebno ustrezno nasloviti tudi izzive psihološke dobrobiti zaposlenih v spremenjenih delovnih pogojih.

Na webinarju smo se ukvarjali s psihološkimi vidiki upravljanja s kadri, ki jih je v teh časih posebej težko izmeriti in upravljati (vrednostne orientacije, osebnostne značilnosti in razsežnosti, stopnja angažiranosti).

Posnetek webinarja:

S kolegi psihologi smo na slikovit način prikazali možne vplive teh vidikov na delovni proces in posledično poslovne rezultate (tj. posledice na ravni posameznika in organizacije).

Predstavljeni so bili tudi izsledki Raziskave o dobrobiti zaposlenih, ki je bila v aprilu 2020 izvedena med slovenskimi podjetji.

Poseben in najpomembnejši del smo namenili vašim dilemam in vprašanjem.

Poseben poudarek je bil na sledečih temah in vprašanjih:

  • Kako COVID-19 vpliva in razvija prihodnost dela?
  • Kako načrtovati človeške vire v novih pogojih dela?
  • Kakšne so prakse slovenskih podjetij v času pandemije na področju upravljanja s kadri in internega korporativnega komuniciranja?
  • Kaj je „pametno delo“ (angl. Smart Work) in kako ga spodbudimo s pravilnim naslavljanjem psihološke dobrobiti zaposlenih?
  • Kako nam pri upravljanju s človeškim kapitalom lahko pomaga tehnologija?
  • Kakšna je vloga organizacijske kulture?

 

Predavatelji:

Gregor Skender
Deoitte

Janek Musek
42 Group

Iztok Žilavec
42 Group

Pripete datoteke

Fotogalerija