Usklajevanje službenih obveznosti in privatnega življenja med in po epidemiji

 

Ravnovesje med zasebnim in službenim kot ključ za duševno zdravje zaposlenih

Mnogi med nami smo se trenutno znašli v situaciji, ko smo bili intenzivno vpeti v različne vloge, ki jih je bilo še bistveno težje uskladiti kot prej. Pri tem pa je ključno, da se v prvi vrsti naučimo poskrbeti zase in sebe včasih postaviti na prvo mesto. Kako to narediti, če je pri tem potrebno uskladiti še družino in službene obveznosti. Obdobje po koncu krize nikoli ne bo več popolnoma enako kot pred krizo. V mnogih podjetjih so iznašli nove načine dela, mnogi so pri delu od doma celo bolj učinkoviti, vsi seveda ne. Potrebno bo poiskati nove možnosti in smernice pri usklajevanju, nadzoru dela od doma in usklajevanju teh delovnih obveznosti z obveznosti staršev idr. Potrebne bodo tudi miselne spremembe in preskoki, če bomo želeli produktivnost v drugačnih razmerah obdržati ali celo izboljšati. Sledili bomo nekaterim smernicam in se skušali iz obstoječe situacije tudi česa koristnega naučiti. Pogledali bomo, kako vnesti ravnotežje v naša življenja in iz trenutne situacije potegniti najboljše za naprej.

 

Predavatelja:

dr. Matej Tušak

Matej Tušak, doktor psihologije, je od leta 1992 zaposlen na Fakulteti za šport, kjer poučuje različne predmete s področja psihologije. Predava tudi po drugih fakultetah v Sloveniji in v tujini. Poleg pedagoškega dela aktivno sodeluje na Inštitutu za šport v procesu psihične priprave vrhunskih slovenskih in tujih športnikov. Kot športni psiholog je aktivno sodeloval na številnih prvenstvih in petih Olimpijskih igrah. Teoretska znanja združuje s praktičnimi izkušnjami in širi v preko 450 člankih, knjigah in drugih publikacijah. Bil je predsednik sekcije za psihologijo športa, član strokovnega sveta za šport pri Vladi RS, član Sport Psychology Council, član odbora za vrhunski šport pri Olimpijskem Komiteju Slovenije, predsednik strokovnega sveta za šport pri SUSA idr. Je vodja psihodiagnostičnega laboratorija na Inštitutu za šport ter predstojnik Katedre za družboslovne in humanistične vede v športu. Dela tudi kot psihoterapevt. Aktiven je na področju raziskovalnega dela, kjer sodeluje z mnogimi tujimi raziskovalci. V zadnjih letih je bil vodja ali aktivni sodelavec pri 18 raziskovalnih projektih. V zadnjem času predava in svetuje v mnogih šolah, domačih in tujih podjetjih, je član mednarodnega tima za promocijo zdravja na delovnem mestu, sodeluje z ameriško Mayo kliniko in raziskuje stres, šport, zdravje in psihologijo. Razvija pa tudi različne aplikativne storitve za posameznike in podjetja s področja aplikativne psihologije. Izvaja usposabljanja na delovnem mestu, merjenja in spreminjanje organizacijske kulture, poslovne coachinge, sodeluje pri prenovah poslovnih procesov, izvaja selekcijo kadrov idr.

Tina Kastelic

Tekom študija psihologije se je usmerjala v psihologijo dela in organizacije. Teoretično znanje sem nadgrajevala s praktičnimi izkušnjami in dodatnimi izobraževanji. Je specializantka organizacijske transakcijske analize, opravljen ima Trening trenerjev, osnovo medicinske hipnoze, NLP in psihodramo. Ima številne izkušnje s področja ocenjevanja potenciala in razvoja kadrov. V zadnjih letih se je specializirala za kompleksne kadrovske rešitve (kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, definiranje odgovornosti in vlog, ipd.). Izvaja tudi poglobljene treninge za razvoj mehkih veščin in coachinge. 2016 – 2018 je bila v vlogi HR partnerja za celotno orodjarstvo, od 2017 dalje pa je tudi HR partner za SRIP materiale, tovarne prihodnosti in krožno gospodarstvo. Z letom 2019 je postala tudi HR partner za IKT.

Fotogalerija