Delo od doma pod drobnogledom

 

V času epidemije koronavirusa je delo od doma od blizu spoznal marsikateri delodajalec in skoraj vsak zaposleni. Po eni strani ta oblika dela ponuja veliko možnosti, po drugi pa skriva še veliko neodgovorjenih vprašanj in pred marsikatere delodajalce in delavce postavlja ovire za izvajanje.

Posnetek webinarja:


Na webinarju smo delo od doma vzeli pod poseben drobnogled. Zlasti želimo osvetliti, kako bi delo od doma tudi v času po koronavirusu ohranili kot fleksibilno obliko pogodbe o zaposlitvi v interesu obeh strank. Z vabljenimi predstavniki MDDSZ, IRSD, predstavniki gospodarstva ter strokovnjaki GZS bomo pretresli delo od doma z vseh vidikov: delovnopravnega, varstva in zdravja pri delu, povračila stroškov za uporabo lastnih sredstev delavca pri tem delu, fleksibilnosti, organizacije osebnega življenja, psihološkega in sociološkega vidika … Pogledali bomo tudi, ali kolektivne pogodbe dejavnosti gospodarstva že kaj podrobnejšega urejajo in ali bi bile potrebne oz. smiselne spremembe zakonodaje na tem področju. Zato smo to aktualno temo tudi uvrstili med prednostne teme projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja.

Sodelovali so::

mag. Nikolaj Petrišič,
vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Slavko Krištofelc,
direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, MDDSZ

Špela Robič,
vodja pravne službe, Siemens d.o.o.

Metka Penko Natlačen,
namestnica direktorja Pravne službe Gospodarske zbornice Slovenije in vodja projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja

Fotogalerija