Aktualni programi financiranja SID banke

 

SID banka kot spodbujevalna, izvozna in razvojna banka v času epidemije COVID-19 slovenskim podjetjem sama neposredno ter preko poslovnih bank nudi različne programe kreditiranja, ki so namenjeni predvsem:

  • zagotavljanju likvidnosti,
  • financiranju na področju turizma in gostinstva,
  • financiranju MSP.

Ob tem so podjetjem na voljo tudi različni programi zavarovanj ter vsi ostali stalni programi financiranja SID banke. Več informacij o trenutnih in prihodnjih dejavnostih SID banke ter programih financiranja pa izveste na webinarju, kjer bo z vami izvršni direktor SID banke g. Saša Keleman.


Predavatelj:

Saša Keleman
Izvršni direktor za področje poslovanja, SID Banka d.d.


Saša Keleman je izvršni direktor za področje poslovanja v SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, kjer je odgovoren za področje finančnih institucij, vzpostavitev Sklada skladov, korporativno in projektno financiranje, razvoj produktov in evropskih programov ter marketing in odnose z javnostmi.

Od začetka svoje strokovne poti v SID banki leta 2002 je deloval na različnih strokovnih in vodstvenih delovnih mestih in opravljal naloge na področjih spodbujevalnega in razvojnega ter izvoznega in projektnega financiranja in vodil številne projekte, med katerimi velja izpostaviti uspešno vzpostavitev Sklada skladov-sklada za evropska kohezijska sredstva, ki ga upravlja SID banka ter osnovanje finančnih instrumentov SID banke.


Saša Keleman
Executive Director of Operations, SID bank


Mr. Saša Keleman is Executive Director of Operations at SID – Slovene Export and Development Bank Inc., Ljubljana (SID bank), in charge of financial institutions, fund of funds implementation, corporate financing, project financing, product development and EU programs, as well as marketing and public relations.

Since the start of his SID bank career in 2002 he has held different professional and managerial positions in the front office – promotional and development financing, export and project financing, funding, product development, as well as led a number of projects, the most recent one being the successful set-up of the ESIF Fund of Funds and Financial Instruments in the SID bank.

He holds a University Degree from the Faculty of Economics of Ljubljana University. He is married and has two children.

Pripete datoteke

Fotogalerija