Zadnja kontrola: Ste upravičeni do državne pomoči za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izbruh epidemije COVID-19?

 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 20.a členu opredeljuje pogoje za dodelitev državne pomoči, potrebne zaradi zagotovitve skladnosti izvajanja zakona s pravili o državnih pomočeh.

Za velika podjetja, pri katerih skupni znesek javnih sredstev za povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov presega 800.000 evrov na podjetje (ali 120.000 evrov na podjetje v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 evrov na podjetje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov), ZIUZEOP omogoča dodatno možnost dodelitve javnih sredstev v skladu s pravili o državnih pomočeh za nadomestilo škode, ki  jo je povzročil izredni dogodek. Navedeno možnost podrobneje opredeljuje posebna uredba.

Izkoristite priložnost in se udeležite webinarja, kjer boste zvedeli, na kakšen način lahko dokažete škodo, povzročeno zaradi izbruha epidemije COVID-19, kako metodologijo v praksi uporabiti in kdaj je potrebno upoštevati morebitno sezonsko naravo podjetja. Spoznali boste, katera sredstva je potrebno odšteti od ocenjene škode, do katere višine povračila nadomestila plač in oprostitev plačila prispevkov ste podjetja upravičena ter v katerih primerih je že prejeta sredstva potrebno vrniti ter kakšen je postopek dokazovanja škode.

 

Predavateljica:
mag. Jana Rudolf Mesarič je zaposlena v Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance RS. Ima 20-letne izkušnje na področju presoje skladnosti javnega financiranja s pravili o državnih pomočeh. Aktivno sodeluje pri modernizaciji državnih pomoči v EU in mednarodnih projektih s tega področja. Sodeluje na različnih seminarjih ter dnevno svetuje dajalcem in prejemnikom državnih pomoči.

 

Fotogalerija