Ocena bioloških tveganj v delovnem okolju in načrt ukrepov

 

Tako kot pri preostalih tveganjih v delovnem okolju je treba tudi pri bioloških tveganjih, kot je npr. novi koronavirus, naprej opraviti dobro oceno tveganja in nato pripraviti načrt ukrepov, s katerimi je mogoče ta tveganja čim bolj zmanjšati, v primeru novega koronavirusa preprečiti okužbo ali jo vsaj omejiti na najmanjšo možno mero. Pomemben del načrta je odprto in jasno komuniciranje z zaposlenimi ter stalno spremljanje in prilagajanje ukrepov.

 

Posnetek webinarja:

 

Predavatelja:

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.
Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., je predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vse od leta 2000. Ima več kot 30 let izkušenj z delom na področju medicine dela, javnega zdravja, menedžmenta v zdravstvu ter aplikativne znanosti. Vseskozi glasno poziva k aktivnejšemu preprečevanju izpostavljenosti ljudi škodljivim kemijskim snovem v delovnem in življenjskem okolju, zadnja leta pa s konkretnimi podatki opozarja tudi na zdravstvene posledice prestrukturiranja gospodarstva na zdravje ljudi. Pod njenim vodstvom se inštitut intenzivno strokovno razvija in širi svoje delovanje na nova strokovna področja.

 

mag. Ivan Papič
mag. Ivan Papič opravlja v Steklarni Hrastnik funkcijo direktorja Sektorja kadri in splošne zadeve. Je kadrovnik nove generacije z 20 letnimi izkušnjami, ki stavi na multidisciplinarni pristop, saj prepleta tako kadrovsko kot IT področje. Letos je prejel nagrado HR manager leta.

Fotogalerija