Zadnje objave nad pričakovanji

Razmere na trgu dela se izboljšujejo

Dnevni podatki o registrirano brezposelnih se v februarju po večjem sezonskem naraščanju v januarju zopet znižujejo, kar pomeni, da se zaposlenost povečuje. Do 17. februarja je število upadlo na 89,3 tisoč (januar: 91,5 tisoč). Zadnji podatek o gibanju zaposlenosti kaže, da se je decembra število delovno aktivnih (891.000) povečalo za 0,2 % glede na november 2020. Pregled na medletni ravni (december 20/december 19) kaže, da je bilo stanje na trgu dela najslabše v juniju, ko je bilo medletno 13 tisoč delovnih mest manj, medtem ko se je do decembra znižanje stabiliziralo pri 10,3 tisoč. Od tega so pravne osebe (v povprečju večji zaposlovalci) znižale število zaposlenih za 8 tisoč, fizične osebe pa za 4,5 tisoč, medtem ko se je število samozaposlenih celo povečalo, na 2,1 tisoč. Zelo velik preobrat je doživela dejavnost proizvodnje električnih naprav, kar pripisujemo tudi povečanemu zaposlovanju največjega proizvajalca teh naprav na projektu izdelave televizorjev (julij: -700 medletno, december: +600). Na drugi strani se je v proizvodnji drugih strojev in naprav število povečalo za 900, v farmacevtski industriji za 600 oseb.

Več informacij je na povezavi.

Fotogalerija