Leto 2020 - leto varčevanja, leto 2021 - leto potrošnje? /Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju 2020 v primerjavi z enakim obdobjem 2019 nominalno povečal skoraj za desetino ali za 716 milijonov EUR in je znašal 8 milijard EUR (v celotnem letu 2020 je bil v primerjavi z letom 2019 višji za 3,8 % ali za 1,1 milijardo EUR). Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se v kriznih obdobjih običajno zmanjšuje ali stagnira, tokrat pa so javnofinančni transferji v okviru ukrepov za omilitev socialno-ekonomskih posledic epidemije COVID-19 potencialni upad tega dohodka na agregatni ravni preprečili. Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so bili v istem obdobju nominalno nižji za 15,4 % (1,03 milijarde EUR) in so znašali 5,7 mrd EUR. V celotnem letu 2020 so bili izdatki za 10,3 % nižji kot v celotnem letu 2019, kar je bilo največje zmanjšanje doslej in prvo po letu 2013. Zajezitveni ukrepi so pomembno vplivali na nakupno in varčevalno vedenje gospodinjstev. Zaradi precej nižjih izdatkov za končno potrošnjo se je močneje povečalo varčevanje gospodinjstev.

Več informacij je na povezavi.

Fotogalerija