Primeri dobrih praks

Pivka d.d.

Na webinarju 6. novembra je bil prikazan primer podjetja Pivka d.d., kjer so zelo uspešno zajezili izbruh koronavirusa. Pokazalo se je, da je mogoče s proaktivnim pristopom tak izbruh relativno hitro zajeziti. Za to je seveda nujno tudi sodelovanje vseh vpletenih. Kot je poudaril predsednik uprave Janez Remec, so bili velik izziv v organizaciji nemoteni procesi. Ker so lahko delali le zdravi delavci, je celotno podjetje, tudi uprava, priskočilo na pomoč in sodelovalo v samem proizvodnem proces. S spoštovanjem ukrepov se niso okužili. Vsak dan so uvajali nove delavce, zaradi česar so sedaj uvedli tudi mentorski program. Kadrovska služba je v prvem valu pripravila bazo delavcev z zapisom vseh kompetenc zaposlenih, če bi ponovno prišlo do okužb. Tako hitreje najdejo zamenjavo za kritične kadre. Vse je zakonsko urejeno. Med posebni ukrepi, ki so jih sprejeli, je izpostavil poti gibanja, malico po enotah, nadomestno osebje, rezervne lokacije, testiranje pogodbenih partnerjev, »prepoved« neformalnih druženj (zaprli so avtomate za kavo, v kadilnici na tla nalepili pike, ki nakazujejo razdaljo idr.), določili osebo, ki nadzoruje upoštevanje ukrepov (higienskih, nošenje mask …). Regijski poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko je dodal, da so z mobilnimi ekipami izvedli brise vsem v organizaciji. 10 osebam, ki niso opravile testiranja, pa so vstop v podjetja prepovedali. Morda to ni bilo v celoti skladno z zakonom o delovnih razmerjih, vendar pa so s temi in podobnimi ukrepi so zajezili okužbo.

Kot je dejala generalna direktorica GZS, so v Železnikih uporabili podoben model kot v Pivki – krizni sestanki, samoiniciativnost, sodelovanje z lokalno skupnostjo … Izkoristite priložnost in si oglejte posnetek webinarja na https://www.youtube.com/watch?v=qVT1akj1yKc&feature=youtu.be

Steklarna Hrastnik d.o.o.

Z namenom zajezitve širjenja virusa Covid 19 v Steklarni Hrastnik ves čas prilagajamo ukrepe uredbam in odlokom vlade Republike Slovenije. V tem obdobju smo še dodatno okrepili orodja internega komuniciranja z namenom ažurnega, jasnega in odkritega komuniciranja. Obstoječim orodjem smo dodali še dodali dvotedenske virtualni sestanek, ki smo ga poimenovali Povezani ponedeljki. Namenjen je vsem zaposlenim, ki imajo dostop do računalnika. Na sestanku predstavimo napredek in načrte za naprej. Ostali ukrepi, ki jih izvajamo pa so:

 • Obvezno nošenje zaščitnih mask na celem področju Steklarne Hrastnik.
 • Dostop do zaščitnih mask za vse zaposlene.
 • Merjenje temperature ob vstopu v Steklarno Hrastnik & med delovnim časom.
 • Ena vstopna točka v upravno stavbo samo skozi recepcijo.
 • Spremenjena pravila ob uporabi jedilnice - omejen sedežni red & pregrade na mizah ter spremenjen delovni čas za različne oddelke.
 • Razkuževanje kopalnic, jedilnice in drugih skupnih prostorov (tudi kljuk in stikal) 1x dnevno.
 • „Clean desk policy“ je zahtevan zaradi lažjega razkuževanja.
 • Nujno poskrbeti za varnostno razdaljo ob uri za registracijo prihoda in odhoda, uporabi kopalnic & garderob ter pri vseh socialnih stikih. 
 • Druženje ob kavnih avtomatih in kotičkih za odmor je prepovedano.
 • Ena oseba hkrati lahko uporablja kavni avtomat ali pa se zadržuje v kadilnicah & ostalih točkah za kajenje. 
 • Vožnja z dvigalom dovoljena za 2 osebi ob upoštevanjem vseh higienskih ukrepov.
 • Prepovedane so vse aktivnosti športnega društva v zaprtih prostorih.
 • Prepovedani so vsi zunanji ogledi.
 • Prekinjena so vsa praktična izobraževanja in študentsko delo.
 • Službene poti v države na rdečem seznamu so prepovedane. Ostale po dogovoru.
 • Interna izobraževanja in sestanki so dovoljeni ob upoštevanju kriterijev varnosti – varnostna razdalja, število udeležencev, zračenje prostorov, zaščitne maske, zračenje prostorov in razkuževanje pred in po dogodku.
 • Določene uradne ure za zaposlene v različnih oddelkih. 

Zaposleni, katerih narava dela to omogoča, imajo možnost koriščenja delo od doma.