Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-Inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva.

Dan, namenjen posvetu, je četrtek, 19. oktober 2017, predvidoma od 13:30 do 18:00.

Naslov letošnjega posveta bo:

Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-Inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri.

Podrobnejši program posveta bo objavljen na spletni strani SRIP MATPRO v septembru.

K sodelovanju vabimo vse SRIP-e in njihove partnerje ter institucije iz raziskovalne in izobraževalne sfere. Za uspešen dialog z državo pa si želimo za sogovornike člane Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4), ki so s starani vlade pooblaščeni za izvajanje S4 in so sodelovali pri procesu in potrditvi akcijskih načrtov strateških razvojno-Inovacijskih partnerstev. O tem bomo seznanili širšo javnost, saj bomo na posvet povabili tudi predstavnike medijev.

Veseli bomo, če se nam boste lahko pridružili 19. oktobra 2017 v GH Bernardin v Portorožu .

Vabljeni!

Fotogalerija