Matpro

Dokumenti

 Akcijski načrt

Dne 7. 7. 2017 je Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) sprejela sklep, da se Akcijski načrt za področje »Materialov kot končnih produktov« v celoti potrdi.
AKCIJSKI NAČRT: SRIP – MATERIALI KOT KONČNI PRODUKTI KOT POSLOVNI MODEL (SRIP MATPRO) PRI GZS  >>>

Povzetek
Ključne usmeritve SRIP MATeriali kot končni PROdukti (SRIP MATPRO)   >>>

Dopolnitve 
19. 4. 2019 je DSDS S4 potrdila dopolnitve Akcijskega načrta SRIP-a MATPRO >>>

Strategija pametne specializacije S4
Strategija pametne specializacije S4 >>>

Trajnost
- Trajnost = prednost (priročnik)

Poročila in plani
- Poročilo o delu SRIP-a MATPRO od 1. 8.  2017 do 31. 12. 2018 
- Plan dela SRIP-a MATPRO za leto 2019