Arhiv: Odprta dva nova razpisa MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že razpisalo prve razpise, za katere vam lahko ponudimo naše svetovanje in pomoč pri pripravi vloge. Gre za Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26. 09. 2017  ter Javni razpis Eureka 2017 , ki je odprt do 09. 10. 2017.

Vabimo vas, da opredelite:
• svoje razvojne usmeritve vključeno s pričakovanimi učinki,
• vašo usmeritev v fokusna področja,
 vrednostne verige oz. partnerje s katerimi sodelujete ali bi želeli sodelovati pri razvoju,
• načrte na področju internacionalizacije,

in nas kontaktirate na e-naslov: vesna.nahtigal@gzs.si.

Z veseljem vas bomo obiskali v vašem podjetju!

Predviden razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ za (TRL 3-6) pričakujemo konec poletja.

Fotogalerija