Arhiv: 1. faza SRIP MATPRO uspešno zaključena

SRIP MATPRO je uspešno končal 1. fazo, v kateri smo pripravil akcijski načrt za področje kovinskih in multikomponentnih materialov in pridobil sklep DSDS S4 s potrditvijo Akcijskega načrta v celoti, zato s 1. avgustom že  vstopamo v 2. fazo, ki bo trajala do 31. 12. 2019 in v kateri načrtujemo vrsto aktivnosti, zlasti na področju skupnega razvoja, kadrovskih izzivov, trajnostnega vidika, internacionalizacije…

Predstavitev vsebine Akcijskega načrta SRIP MATPRO bo 29. avgusta 2017 na GZS; c
ilje, ki smo si jih zadali v okviru Akcijskega načrta, pa bodo s strani DSDS S4 prvič merjeni konec leta 2018.

Fotogalerija