Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

E-prijavnica na dogodek >>


V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva.

Vabimo vas v
četrtek, 19. oktobra 2017, od 13:30 do 17:00 ure
v GH Bernardin v Portorožu

Naslov letošnjega posveta bo:

Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige 

Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri.

Program:

13:30 Marko Drobnič, predsednik Sveta SRIP MATPRO, uvodni pozdrav
13:35 mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, uvodni nagovor
13:45 dr. Željko Ćurić, OK Consulting, plenarno predavanje Razcepi in mostovi
14:25 odmor za kavo 

14:40 - 17:00 panel Kako do kadrov prihodnosti
Moderator: Igor. E. Bergant 

dr. Peter Wostner, SVRK; Kje smo s SRIP-i in PS danes
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, otvoritev panela
Peter Pogačar, MDDSZ: Pogled na kadrovske izzive

SRIP-e bodo skozi moderirano diskusijo predstavili:

SRIP Tovarne prihodnosti - Franjo Bobinac, MBA, predsednik uprave Gorenja,
SRIP Pametna mesta in skupnosti - Julij Božič CIO, BTC,
SRIP SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo – Boštjan Gorjup, direktor družbe BSH, hišni aparati,
SRIP Mobilnost - mag. Marko Gorjup, predsednik uprave TPV,
SRIP Materiali kot končni produkti - Marko Drobnič, predsednik uprave Talum,
SRIP Zdravje - medicina - dr. Mark Pleško, direktor COSYLAB,
SRIP Hrana- Anka Miklavič Lipušček, direktorica Mlekarne Planika,
SRIP Turizem - Gregor Jamnik, direktor hotela Slon,
SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo-Cveto Žalik, direktor Snage Maribor.

Udeležbo na panelu in aktivno sodelovanje so potrdili tudi: prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut Jožef Stefan, prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut, doc. dr. Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo, prof. dr. Jožef Vižintin, Inženirska akademija Slovenije, dr. Andraž Legat, Zavod za gradbeništvo, prof. dr. Matjaž Kranjc, prorektor za znanstveno in raziskovalno delo Univerze Ljubljana in prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno in raziskovalno delo Univerze Maribor.

Panelu bodo prisostvovali tudi državni sekretarji nosilnih ministrstev, ki so soodgovorni za izvedbo pametne specializacije: Franc Matjaž Zupančič, SVRK, dr. Tomaž Boh, MIZŠ, Peter Pogačar, MDDSZ, mag. Tanja Bogataj, MJU, Tanja Strniša, MKGP ter predsednica odbora za gospodarstvo v DZ Andreja Potočnik..

Povzetek sklepov bo podal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup.

Vabljeni so tudi predstavniki medijev.

Veseli bomo, če se nam boste lahko pridružili 19. oktobra 2017 v GH Bernardin v Portorožu .

Vabljeni!

Fotogalerija