Arhiv: VABILO na 2. sejo Zbora članov Partnerstva MATPRO

Vabimo vas na 2. sejo zbora članov Partnerstva MATPRO, ki bo v četrtek, 22. 2. 2018,  ob 13.00 uri na GZS v Ljubljani, Dimičeva 13, v dvorani C, 1. nadstropje.

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 •  Uvodni pozdrav.
 • Pregled aktivnosti 1. faze SRIP MATPRO (do 31. 7.  2017).
 • Pregled aktivnosti 2. faze SRIP MATPRO od 1. avg. 2017 do jan. 2018 in načrt prihodnjih aktivnosti po področjih:
 • aktivnosti po posameznih fokusnih področjih: metalurgije in multikomponentnih materialov, 

 • aktivnosti na področju razvoja človeških virov,

 • aktivnosti na področju trajnosti - družbene odgovornosti,

 • aktivnosti na področju internacionalizacije (Vanquard iniciativa, S3 Platforma, …).

 • Razno

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na alenka.gracnar@gzs.si.  V kolikor ne utegnete, vas prosimo, da se dogovorite, da vas na seji kdo nadomešča.  

   

Krovna koordinatorka MATPRO                                                       Predsednik MATPRO 

 Vesna Nahtigal   l.r.                                                                                Marko Drobnič l.r.

 

 

Vabljeni:

 • člani Partnerstva SRIP MATPRO

 • predstavniki ministrstev

 • člani delovne skupine SRIP MATPRO

 • mag. Staša Baloh Plahutnik, projektni vodja MATPRO

   

 

 

Fotogalerija