Arhiv: SRIP MATPRO Poslovnemu klubu Jesenice predstavil aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta

15. maja 2018 se je SRIP-a MATPRO odzval povabilu Steva Ščavničarja, direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, na delovni sestanek Poslovnega kluba Jesenice. Namen srečanja je bila predstavitev aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta SRIP MATPRO. Krovna koordinatorica SRIP MATPRO Vesna Nahtigal in mag. Ines Gergorić sta se z udeleženci pogovarjali o napovedovanju potreb po kompetencah, ugotavljanju vrzeli v sedanjih in potrebnih kompetencah ter razvoju ustreznih programov za pridobivanje manjkajočih kompetenc. Na sestanku so bili prisotni župan ter vodja oddelka za gospodarstvo Občine Jesenice, predstavniki podjetij ter ravnateljica in predsednik Sveta Srednje šole Jesenice.

Fotogalerija