Arhiv: Strokovni posvet in predstavitev priročnika TRAJNOST = PREDNOST

Za podjetja odgovorno in trajnostno ravnanje dolgoročno pomeni povečevanje konkurenčne prednosti in boljši poslovni izid, veča pa se tudi zadovoljstvo in s tem zvestoba zaposlenih, izboljšuje odnos z deležniki, krepi vloga podjetja v lokalni skupnosti, izboljšuje predvidevanje in upravljanje tveganj.

O tem, zakaj na pot trajnosti in kakšne so njene prednosti, kakšni so vložki, kakšna je korist in kakšen je trajnostni poslovni model ter kako lahko trajnostno poročanje podjetij pomaga k uspešnemu usklajevanju različnih interesov deležnikov s cilji in strateško vizijo podjetja, govori priročnik TRAJNOST = PREDNOST, ki je izšel v sodelovanju Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti in Združenja kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije avtoric Janje Neje Petkovšek in Petre Flerin.

Priročnik je bil predstavljen na strokovnem posvetu o družbeni trajnosti 20. junija 2018. Avtorici Janji Neji Petkovšek se je pridružil Mitja Tuškej iz agencije Formitas / BBDO, ki je spregovoril o trajnosti in družbeni odgovornosti kot ključnem elementu delovanja, vizije in razvoja podjetja skozi tržno komunikacijske aktivnosti.

Priročnik je dostopen na povezavi >>>

 

 

 

 

 

Fotogalerija