Arhiv: Ministrici Klampferjevi in ministru Počivalšku predstavljen model dolgoročnejšega napovedovanja potreb po kompetencah

Ministrici Kseniji Klampfer (MDDSZ) in ministru Zdravku Počivalšku (MGRT) je ekipa družbe Talum v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) predstavila karierno platformo za lažje napovedovanje potrebnih kompetenc in boljše povezovanje gospodarstva z izobraževalnimi ustanovami, ki je bila oblikovana v okviru pilotnega projekta razvoja človeških virov Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva (SRIP MATPRO). Z napovedovanjem potreb po kompetencah na karierni platformi bodo podjetja znala usmeriti svoje zaposlene v razvoj pravih kompetenc, hkrati pa bo Ministrstvo za izobraževanje na tej platformi dobilo informacije, s katerimi bodo lahko pravočasno in ustrezno prilagajali vsebine izobraževalnih programov  od poklicnih do doktorskih izobraževanj.

Za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva morajo podjetja skrbno načrtovati razvoj kadrov in usmerjati zaposlene v razvoj pravih kompetenc, zato je SRIP MATPRO – Materiali kot končni produkti - izvedlo pilotni projekt razvoja človeških virov, v okviru katerega se je oblikovala karierna platforma za lažje napovedovanje potrebnih kompetenc in boljše povezovanje z izobraževalnimi ustanovami. Prednosti karierne platforme je ekipa družbe Talum v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenijo ministrici za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti Kseniji Klampfer ter ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku predstavila 25. februarja 2019.

Na delovnem sestanku v Talumu je bilo ministroma z ekipo državnih sekretarjev, vodij kabinetov in svetovalca - sestanka se je udeležil tudi predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Gorazd Jenko - predstavljen pomen in nujnost povezovanja in sodelovanja na vseh ravneh, kar dobro opravljajo SRIP-i (strateška razvojno-inovacijska partnerstva), ki so se izoblikovali v ključnega partnerja pri Strategiji pametne specializacije Slovenije oziroma strategiji razvoja države. Ena od pomembnejših nalog, ki jo je uspešno izvedel SRIP MATRPO, je pilotni projekt na področju razvoja človeških virov – karierne platforme, ki bi omogočala napovedovanje potrebnih kompetenc zaposlenih za tri do sedem let naprej, v primeru ustrezne IKT podpore pa tudi več let v prihodnost. Z napovedovanjem potreb po kompetencah na karierni platformi bodo podjetja znala usmeriti svoje zaposlene v razvoj pravih kompetenc, hkrati pa bo ministrstvo za izobraževanje na tej platformi lahko dobilo informacije, s katerimi bo lahko pravočasno in ustrezno prilagajalo vsebine izobraževalnih programov od poklicnih do doktorskih ravni izobraževanja. Mladi, zaposleni in brezposelni pa bodo imeli dober pripomoček za karirerno orientacijo in načrtovanje poklicne poti.

Karierna platforma daje možnost, da bodo kadri ustrezno usposobljeni (dolgoročno napovedovanje zagotavlja pravočasen in ustrezen razvoj kompetenc prebivalstva), za dvig konkurenčnosti (razvoj, nove investicije,… podjetja so stalno na tekočem, katere kompetence se spreminjajo v prihodnosti na področju, kjer delujejo), pravočasno in ustrezno prilagajanje izobraževanja, učinkovito vseživljenjsko karierno orientacijo, pravilno in učinkovito razporejanje finančnih sredstev na področju razvoja kadrov in izobraževanja. Partnerji v projektu zato predlagajo, da je lastnica karierne platforme država. Kot sta zagotovila ministra, naj bi se še ta teden sestali predstavniki obeh ministrstev in se pogovorili o možnostih izvedbe projekta. Tako direktorica GZS Sonja Šmuc kot predsednik SRIP-a MATRPO Marko Drobnič pa sta jima zagotovila vso podporo zbornice in obstoječe projekte ekipe.

Talum je v pilotnem projektu razvoja človeških virov, ki ga je vodila GZS v okviru SRIP-a MATPRO, sodeloval skupaj s še enajstimi drugimi podjetji, vodilnimi v verigah vrednosti, in štirimi inštitucijami znanja. V pilotnem projektu so sodeloval Talum, Impol, Štore Steel, SIJ Group, Magneti, TPV, Livar, Kovis, Helios, Pipistrel, Aquafil in Elan ter institucije znanja Oddelek za metalurgijo in materiale Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za kovinske materiale in kovine, Kemijski inštitut in Fakulteta za tehnologijo polimerov. Ministrski ekipi je predsednik uprave Taluma Marko Drobnič uvodoma tudi predstavil delovanje skupine Talum in razloge za sodelovanje tako v SRIP-u MATPRO kot tudi v pilotnem projektu razvoja človeških virov. Ministrica Kseniji Klampfer je svoj obisk v Talumu tudi sklenila z ogledom proizvodnje, in sicer si je z ekipo ogledala PE Rondelice.

Fotogalerija