Arhiv: Ključne aktivnosti SRIP-a MATPRO v letu 2019

o

Ključni cilj Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) je vzpostavitev verig vrednosti s poudarkom na proizvodnji materialov, namenjenih proizvodnji kompleksnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige.
Ključne aktivnosti SRIP-a MATPRO v letu 2019 predstavljajo krovna koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, Andreja Sever (GZS), dr. Bojan Podgornik (IMT), dr. Andrej Kržan (Kemijski inštitut), prof. dr. Jožef Medved (NTF UL) in dr. Igor Belič (IMT).

Plan dela SRIP-a MATPRO za leto 2019


Prof. dr. Jožef Medved (NTF UL) o dosedanjem in prihodnjem delu SRIP-a MATPRO na področju RRI

Fotogalerija